Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Living [Parents]

He had the following children:

  F i Living
  M ii Pieter Harms Hermans

Living

Living [Parents]


Pieter Harms Hermans [Parents] 1.Pieter married Auwine Buurma.

Auwine Buurma.Auwine married Pieter Harms Hermans.


Living

Living [Parents]


Joacim Joseph Gruppelaar 1, 2 was born 3, 4 on 24-10-1911 in Amersfoort. He died 5, 6 on 12-7-1971 in Falaise, Calvados, Frankrijk. He married 7 Maria Hendrika van Dalfsen on 22-4-1936 in Amsterdam. The marriage ended in divorce.They were divorced 8 on 6-4-1971 in Amsterdam. Joacim lived 9 in De Wijde Blik, Ede. He moved 10, 11 on 21-5-1969 to Falaise, Calvados, Frankrijk. He was employed 12 as Ritmeester, Militair Springruiter.

BIOGRAPHY: "Wie was die mens? Een man met heel grote gaven en heel grote problemen. Iemand die rijden kon, een oog voor paarden had, ruiters kon helpen, maar zichzelf misschien niet. De hevigheid waarmee hij leefde was soms sterker dan hij. Dan overkwam hem van alles. Hij was heel enthousiast en heel bang. In oude taal: geesten en demonen overvielen hem. En met die kwetsbaarheid moest hij leven. En wie in zijn omgeving kwam, moest dat aankunnen. Misschien lukte dat alleen de paarden. Bij hen kon hij altijd terecht." (Herman Verbeek in 'de Hoefslag', 22-07-1971)
--
"Gruppelaar werd een eenzaam man. Zelfs het indoor concours hippique dat hij stichtte in Appingedam en verhuisde naar Zuidlaren accepteerde hem niet meer. Wat hij de laatste tijd gedaan heeft, weten we niet, maar het gevoel zegt dat het voor hem triest geweest is. Eigenlijk veel te jong is hij gestorven, maar men heeft het idee dat zijn werk voorbij was. Een man met enorme gaven. Velen zullen hem in ere houden als een groot ruiter en een groot instructeur. Voor mij is hij een enorm kenner geweest die paarden kocht waar het in zat en die het dan ook deden. Hij maakte het waar. Hij verdient er verschrikkelijk veel aan, zeiden zijn critici en tegenstanders. Ze moesten eens weten hoe een slecht zakenman de heer Gruppelaar was." (Polly Kamphuis in 'de Hoefslag', 22-07-1971
--
"Het heeft helaas niet zo mogen zijn en wij vinden het een beetje triest, dat er in de laatste fase van zijn welbestede leven onprettige dingen gepasseerd zijn, waarop wij evenwel niet verder in mogen gaan. Tóch gaat onze deelneming uit naar degene met wie de heer Gruppelaar een groot gedeelte van z'n leven heeft opgetrokken. [...] Moge hij thans de rust hebben gevonden, die hij op deze aarde zo moeilijk kon vinden." (Ton Heuff in 'In de Strengen', 06-08-1971)
--
"Grup" (zo was zijn nickname in hippisch Nederland) noemde haar "poes" en zij noemde hem "pip". (Bron van alles hierboven: Henk Bouwman)

OPMERKING: Zie ook de site http://www.genealogicus.nl/tag/gruppelaar/ die de bron is voor de gegeven ouders van Joacim Joseph Gruppelaar.

Maria Hendrika van Dalfsen [Parents] [image] "Mary" 1, 2 was born 3 on 27-3-1895 in Kliripan, Java, Indonesië. She died 4, 5 on 16-2-1982 in Renkum, Wageningen. She married 6 Joacim Joseph Gruppelaar on 22-4-1936 in Amsterdam. The marriage ended in divorce.They were divorced 7 on 6-4-1971 in Amsterdam. Maria lived 8 on 3-9-1917 in , Bandoeng, Nederlands Indië. She lived 9 before 27-7-1936 in , Amsterdam. She lived 10, 11 on 28-7-1936 in Stationsweg 40, Ede. She lived 12 on 22-3-1937 in Batavierenweg 29, Nijmegen. She lived 13 on 23-11-1937 in Stationsweg 40, Ede. She lived 14 on 7-12-1938 in Ternatestraat 32, Amersfoort. She lived 15 on 4-2-1939 in Lombokstraat 1, Amersfoort. She lived 16 on 20-7-1940 in Oude Arnhemseweg 14, De Wijde Blik, Ede. She got a personal identification document number PB 001703 17 on 4-6-1941. She lived 18 on 20-10-1959 in Hartenseweg 56, de Paardebloem, Renkum, Wageningen.

Other marriages:
Vink, Hermanus
Stufkens, Theodoor Enne

BIOGRAPHY: Officieel geadopteerd kind met als moeder de "bijzit" Wagina in Indonesie. Bij het huwelijk met Gruppelaar stond zij met oranje haar en twee schoothondjes op het bordes, een foto hiervan kwam in de krant wegens haar bekende man als springruiter. Uit Indonesië was de baboe (huishoudster) meegekomen, die in de tijd eerst angst inboezemde bij b.v. H.C. Kuiper. Deze baboe kon echter voortreffelijk koken, hetgeen direct voor een goede sfeer zorgde.
--
De manage in Renkum heb ik 4 jaar geleden bezocht (Naast Hotel Nol in Bosch), ik heb daar rondgelopen met het gevoel dat mijn grootmoeder en Oom Grup zo om de hoek zouden komen lopen er was helemaal niets veranderd. Helaas heb ik eergisteren gehoord dat de manege er nog wel staat maar dat er heftig gebroken cq. verbouwd wordt. Het huis in Renkum (de Paardebloem) naast de manege staat er ook nog (Hartenseweg in Renkum). (Bron: Thea Bartels)


Hermanus Vink 1 died . He married 2 Maria Hendrika van Dalfsen on 3-9-1917 in Bandoeng, Nederlands Indië. The marriage ended in divorce.They were divorced 3 on 27-4-1918 in Bandoeng, Nederlands Indië. Hermanus lived 4 on 3-9-1917 in , Bandoeng, Nederlands Indië.

Maria Hendrika van Dalfsen [Parents] [image] "Mary" 1, 2 was born 3 on 27-3-1895 in Kliripan, Java, Indonesië. She died 4, 5 on 16-2-1982 in Renkum, Wageningen. She married 6 Hermanus Vink on 3-9-1917 in Bandoeng, Nederlands Indië. The marriage ended in divorce.They were divorced 7 on 27-4-1918 in Bandoeng, Nederlands Indië. Maria lived 8 on 3-9-1917 in , Bandoeng, Nederlands Indië. She lived 9 before 27-7-1936 in , Amsterdam. She lived 10, 11 on 28-7-1936 in Stationsweg 40, Ede. She lived 12 on 22-3-1937 in Batavierenweg 29, Nijmegen. She lived 13 on 23-11-1937 in Stationsweg 40, Ede. She lived 14 on 7-12-1938 in Ternatestraat 32, Amersfoort. She lived 15 on 4-2-1939 in Lombokstraat 1, Amersfoort. She lived 16 on 20-7-1940 in Oude Arnhemseweg 14, De Wijde Blik, Ede. She got a personal identification document number PB 001703 17 on 4-6-1941. She lived 18 on 20-10-1959 in Hartenseweg 56, de Paardebloem, Renkum, Wageningen.

Other marriages:
Stufkens, Theodoor Enne
Gruppelaar, Joacim Joseph

BIOGRAPHY: Officieel geadopteerd kind met als moeder de "bijzit" Wagina in Indonesie. Bij het huwelijk met Gruppelaar stond zij met oranje haar en twee schoothondjes op het bordes, een foto hiervan kwam in de krant wegens haar bekende man als springruiter. Uit Indonesië was de baboe (huishoudster) meegekomen, die in de tijd eerst angst inboezemde bij b.v. H.C. Kuiper. Deze baboe kon echter voortreffelijk koken, hetgeen direct voor een goede sfeer zorgde.
--
De manage in Renkum heb ik 4 jaar geleden bezocht (Naast Hotel Nol in Bosch), ik heb daar rondgelopen met het gevoel dat mijn grootmoeder en Oom Grup zo om de hoek zouden komen lopen er was helemaal niets veranderd. Helaas heb ik eergisteren gehoord dat de manege er nog wel staat maar dat er heftig gebroken cq. verbouwd wordt. Het huis in Renkum (de Paardebloem) naast de manege staat er ook nog (Hartenseweg in Renkum). (Bron: Thea Bartels)


Theodoor Enne Stufkens [Parents] 1, 2 was born 3, 4 on 23-1-1885 in Rotterdam. He died 5 on 23-9-1944 in Padang, Indonesië. The cause of death was tengevolge van een schedelverwonding, opgeloopen by de torpedeering van het Japansche ss. Juno op 18 september 1944.. He married 6 Maria Hendrika van Dalfsen on 7-10-1918 in Bandoeng, Nederlands Indië. The marriage ended in divorce.They were divorced 7, 8 on 24-2-1931 in 's-Gravenhage. Hij werd in de notarieele akte Akte van boedelscheiding 9 genoemd He was employed 10, 11 as Hoofdredacteur Preanger Bode.

BIOGRAPHY: Hij heeft vóór WO II Mary's erfenis, behalve de conservenfabriek ook nog plantages en een mijn, gekocht van Mary, die in Nederland wilde blijven. (Bron: Henk Bouwman)

DEATH: Over deze ss.Juno en de torpedeering is door het programma"Andere tijden" van de NCRV een documentaire gemaakt en op televisie uitgezonden. (Bron: Thea Bartels)

Maria Hendrika van Dalfsen [Parents] [image] "Mary" 1, 2 was born 3 on 27-3-1895 in Kliripan, Java, Indonesië. She died 4, 5 on 16-2-1982 in Renkum, Wageningen. She married 6 Theodoor Enne Stufkens on 7-10-1918 in Bandoeng, Nederlands Indië. The marriage ended in divorce.They were divorced 7, 8 on 24-2-1931 in 's-Gravenhage. Maria lived 9 on 3-9-1917 in , Bandoeng, Nederlands Indië. She lived 10 before 27-7-1936 in , Amsterdam. She lived 11, 12 on 28-7-1936 in Stationsweg 40, Ede. She lived 13 on 22-3-1937 in Batavierenweg 29, Nijmegen. She lived 14 on 23-11-1937 in Stationsweg 40, Ede. She lived 15 on 7-12-1938 in Ternatestraat 32, Amersfoort. She lived 16 on 4-2-1939 in Lombokstraat 1, Amersfoort. She lived 17 on 20-7-1940 in Oude Arnhemseweg 14, De Wijde Blik, Ede. She got a personal identification document number PB 001703 18 on 4-6-1941. She lived 19 on 20-10-1959 in Hartenseweg 56, de Paardebloem, Renkum, Wageningen.

Other marriages:
Vink, Hermanus
Gruppelaar, Joacim Joseph

BIOGRAPHY: Officieel geadopteerd kind met als moeder de "bijzit" Wagina in Indonesie. Bij het huwelijk met Gruppelaar stond zij met oranje haar en twee schoothondjes op het bordes, een foto hiervan kwam in de krant wegens haar bekende man als springruiter. Uit Indonesië was de baboe (huishoudster) meegekomen, die in de tijd eerst angst inboezemde bij b.v. H.C. Kuiper. Deze baboe kon echter voortreffelijk koken, hetgeen direct voor een goede sfeer zorgde.
--
De manage in Renkum heb ik 4 jaar geleden bezocht (Naast Hotel Nol in Bosch), ik heb daar rondgelopen met het gevoel dat mijn grootmoeder en Oom Grup zo om de hoek zouden komen lopen er was helemaal niets veranderd. Helaas heb ik eergisteren gehoord dat de manege er nog wel staat maar dat er heftig gebroken cq. verbouwd wordt. Het huis in Renkum (de Paardebloem) naast de manege staat er ook nog (Hartenseweg in Renkum). (Bron: Thea Bartels)

They had the following children:

  F i Living

Jan Stufkens 1 died . He married Simkje de Haan.

Simkje de Haan 1 died . She married Jan Stufkens.

They had the following children:

  M i Theodoor Enne Stufkens

Living

Living [Parents]

They had the following children:

  F i Living
  M ii Living
  F iii Living
  F iv Living

Cornelis Go(o)sens.Cornelis married Aeltien Martens on 7-7-1674 in Nijstad (Zwolle). Cornelis was employed as Ruiter.

Other marriages:
Lucas, Geesien

OPMERKING: Ruiter onder Marckquis la Force.

BIOGRAPHY: - RA001-150, blz. 605
Op ten 16 jan. 1674 erschenen in den gerichte Cornelis Goossens van Swolle, wonende op te Nijstat alhyr, item Willem Willemse, als man ende momber van Grietien Cornelis sijn huisfrouwe ende sijnde een dochter van Cornelis Gosens voors., ende dan noch Aeltien Cornelis mede dochter van de voors. Cornelis Goosens, getrout sijnde an Gijsbert Wyten, timmerman in 's Hertoghen busch, bekennende dat sij comparanten met malkanderen geaccordeert ende geconveneert sijn over de ... (overdracht en erfuiting) soo de voorscr. Grietien en de Aeltien Cornelis van haar sal. moeder Geesken Lucas aengeervert ende ... is. Waervoor de vaeder Cornelis Goossen van Swoll steande wederom te hertrouwen aen sijn voors. twee dochters, heeft beloofd te ontrichten ende uijt te keeren elck een somma van een hondert car. gl ende sullen de voorsr. twee daerenboven noch eigendommelick hebben te genieten de gerechte helfte van seeker parceel landts genaamd de Trijp, gelegen inde heerlickheijt van Empel, daervan de vaeder de wederhelfte is behoudende, met welck accoordt de voors. comparanten ten wedersijden verclaerden tevreden (te) sijn, met versoeck van 't selve alsoo ten protocolle gebracht te mogen worden. Sonder arglist actum et supra.

De heerlijkheid Empel ligt in de Meierij van Den Bosch, Noord Brabant.

Aeltien Martens [Parents] was born about 1615. She married Cornelis Go(o)sens on 7-7-1674 in Nijstad (Zwolle).

Other marriages:
Roelofs, Jan

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index