Home
Mijn genealogische interesse is eigenlijk begonnen bij het vinden van een familiebijbel, met daarin de gegevens van de familie Kooima. Ook waren de schilderijen van de in deze bijbel genoemde Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis (mijn betovergrootouders in matrilineaire lijn) bij mijn ouders te zien. Daarna ging de interesse bij vlagen, tot in ongeveer 1996 mijn oom ook met vragen over de familie kwam. Daarna is de drang om de voorouders en de gerelateerde familie te vinden zo sterk geworden, dat wij nu hier ruim 37.000 personen (waarvan ongeveer 15.000 van de floppies van de NGV: Karel de Grote, de Graven van Holland en ons Koningshuis) hebben ingevoerd in ons bestand.
Deze hobby bedrijf ik samen met mijn ouders, daar deze ook een grote interesse voor hun voorouders hebben gekregen. Delen van dit onderzoek zijn verkregen via betaald onderzoek door archivarissen, desondanks delen wij deze graag met u, daar volgens onze opvatting de baten groter zijn dan de lasten.
Hieronder een paar scans van de pagina's uit bovengenoemde familiebijbel, foto's van de schilderijen van Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis kunt u op mijn site in het tekstuele gedeelte vinden.
kooima1 (41K) kooima2 (31K)