Home
Adressering 1939Mijn oom schreef na een logeerpartij een bedankbriefje aan zijn tante. De brief is aangekomen ondanks (of dankzij?) de bijgaande adressering.
My uncle wrote after a lodgingparty a thanks letter to his aunt. The letter did arrive despite (or because of?) the accompanying address.
Leeftijd bij overlijdenLeeftijd bij overlijden gedurende vooral de Burgerlijke stand
Age at death especially during Dutch civil registration