Home Bronnen
[Trouwen Westbroek NH 1762 blad 142]
 
 Getrouwde 1762 - 1765
14 MaertZijn getrouwd
 Johannes van Ogten, j[ong]m[an] van Zuilen, Custos h[oc] l[oco] [Koster alhier]
 en Maria Diepgrond, j[onge] d[ochter] van Martensdijk. Schoolmeester
 
9 MeiZijn getrouwd
 Gijsb[ert] Cornelisz Wijne j[ong]m[an]
 en Neeltje Jacobsz Spelt, wed[uwe] van Arie van Ekeren
 beide wonende in Agtienhoven.
 
19 Dec[ember]Zijn getrouwd
 Gerrit Jansz van Lugtenberg, j[ong]m[an]
 Elsje Jansz Vlug j[onge] d[ochter] beide won[ende] in Westbr[oek]
 
1763
16 AprilZijn ondertrouwd Jan Albertsz van der Lee j[ong]m[an]
 en Jannetje Gijsberttsz van Doorn j[onge] d[ochter]
 beide wonende in Westbroek
 Getrouwd den 8 Mei
 
26 JuniZijn getrouwd Hendrik van den Broek j[ong]m[an]
 van De Bilt, en Marretje Cornelisz
 van Oostveen, j[onge] d[ochter] beide wonende in 18hoven
 
12 Aug[ustus]Zijn ondertrouwd Cornelis Arisz Advocaat
 j[ong]m[an] en Cornera Gijsbertz de Bruin
 wed[uwe] van Albert van Dijk
 Beide wonende in Westbroek
 Getrouwd den 28 Aug[ustus]
 
1764
den 20 JanuariZijn ondertroud Hendrik Fransz Kleiemei,
 j[ong]m[an] van Maarsseveen, en Geertje Cor-
 nelisz van Vredendaal, j[onge] d[ochter] won[ende] te Westbr[oek].
 Getrouwd den 12 Febr[uari]
 
den 4 MeiZijn ondertrouwd
 Gijsbert Cornelisz Wijne, weduwnaar
 van Neeltje Jac. Spelt en Aafje
 Gijsbertsz van Ouden beide won[ende] in 18hoven
 Getrouwd den 20 Mei
 
den 13 JuliDe weled[el]geb[oren Heer en Mr Will[em] Huidecoper, j[ong]m[an]
 van Amsterdam en Jonkvrouwe Constantina
 Isabella Ferdinanda van Weede, j[onge] d[ochter] uit 18hoven
 Getrouwd den 1 Aug[ustus]
 
den 6 Sept[ember]Willem van Dijk, j[ong]m[an] schoolm[eeste]r
 en Hendrikje Jacobsz Schaaij, j[onge] d[ochter] uit 18hove.
 Getrouwd den 23 Sept[ember]
 
den 22 Nov[ember]Zijn ondertrouwd Evert Cornelisz Taa(t/s)
 j[ong]m[an] van Eemnes en Aaltje van Leer
 j[onge] d[ochter] van Overlangbroek
 
1765
den 22 Febr[uari]Zijn getrouwd Albert Jansz Boelhouwer
 j[ong]m[an] van Maarsseveen en Lijsje van
 Rinkhuizen, j[onge] d[ochter] van Martensdijk
 
den 26 ditoZijn getrouwd de Heer en Mr J: van Haasteren
 j[ong]m[an] van Utregt, en Cornelia van (Liezen)
 j[onge] d[ochter] van Maarssen.
 
den 28 [dito]Zijn ondertrouwd Selis Martensz Lodder
 weduwnaar van Maria Hannesz en
 Maria Lammertsz de Keizer, wed[uwe]
 van Hend[rik] Verbeek.
 Getrouwd den 24 Maert
 
den 29 MaertZijn ondertrouwt
 Dirk Hendriksz van der Woert, j[ong]m[an]
 uit de Gagel en Martijntje Corn[elisz]
 Dorland j[onge] d[ochter]
 Getrouwd den 14 April
[Trouwen Westbroek NH 1765 blad 143]
 
1765 - 1767Getrouwde
28 AprilGetrouwd Splinter Teunisz Rosendal, j[ong]m[an]
 en Maria Cramer, j[onge] d[ochter] beide wonende
 in Westbroek en Jelis Verschoof met Neeltje van Straten
 
5 MeiJan Jansz Sandersz van Manen j[ong]m[an]
 en Aaltje Gerritsz van (Maert)
 beide wonende te Martensdijk
 
29 Sept[ember]Jacob van Sijpveld j[ong]m[an] en Neeltje Hendriksz
 j[onge] d[ochter] beide wonende in Westbr[oek]
 
1766
19 JanuariGijsb[ert] Jacobsz Spelt j[ong]m[an] uit d' Agterwetering
 en Aartje Roelofsz van Beek, wed[uwe] van
 Jacob van Sijpvelt, wonende in 18hoven.
 
23 MaertJan Cornelisz Verkerk, j[ong]m[an] en
 Neeltje Hendriksz van Manen, wed[uwe]
 van Hendrik van Schaik. Beide wonende
 in Westbroek
 
31 MaertTeunis Willemsz van Asperen, j[ong]m[an]
 en Aaltje Pietersz van der Krist, j[onge] d[ochter]
 
4 MeiHendrik van Alphen, j[ong]m[an] uit 18hoven
 en Hendrika van Stuivenberg j[onge] d[ochter] van Utregt
 als ook Julianus Petersz van Schaik, j[ong]m[an]
 in Westbroek en Hilletjen Gerritsz de Graaf
 j[onge] d[ochter] uit Nieuwe Loosdregt
 
1767
1 MaertHuibert Cornelisz Verkerk, weduwnaar
 van Neeltje Jansz Oostveen en
 Maria van der Lugden j[onge] d[ochter] beide
 wonende in Westbroek
 
14 JuniCornelis van Klingeren, j[ong]m[an]
 en Aaltje Gosensz van Schaik, j[onge] d[ochter]
 beide uit Westbroek
 
29 MeiZijn ondertrouwd Gerrit Korsen Haring
 j[ong]m[an] van Huizen, wonende in de Agterwetering
 en Jannetje Hendriksze Verbeek, j[onge] d[ochter] in
 Westbroek, wonende aan de Bilt en daar
 getrouwd
 
13 Dec[ember]Getrouwd Erris Jansz van Beuzekum
 j[ong]m[an] onder Leusden en Maria van Beerschote
 j[onge] d[ochter] van Zeist
[Trouwen Westbroek NH 1768 blad 144]
 
1768Getrouwde 1768 - 1771
8 Jan[uari]Ondertrouwd Andries Verschoot
 weduwnaar van Petronella van Oort
 en Willemijntje Braché, wed[uwe]
 van Joh[annes] Rijne
 
21 Febr[uari]Getrouwd Jacob Schaaij, j[ong]m[an]
 en Neeltje Wiggelaar
 beide wonende in 18hoven
 
27 MaertGetrouwd Hend[rik] Teunisz Agterberg
 j[ong]m[an] en Neeltje Egbertsz Remmiger j[onge] d[ochter]
 
28 AprilZijn ondertrouwd Daniel Slijf
 weduwenaar van Annetje Jansz Vlug
 en Petertje Jansz van Sporenburg
 Getrouwd den 15 Mei
 
7 Aug[ustus]Zijn ondertrouwd Andries Zeger
 de Munnik, weduwnaar van Joanna
 Loďsa de Swart en Sophia Christina
 Stellingwerff wed[uwe] du Pou
 Getrouwd den 22 Aug[ustus]
 
21 Oct[ober]Lammert van Keulen
 weduwnaar van Marretje Jansz
 van Schaik en Johanna
 Remmiger
 Getrouwd den 13 Nov[ember]
 
11 Nov[ember]Jan van Eeden j[ong]m[an] van Leersum
 en Cathrijn j[onge] d[ochter] van hier
 Getrouwd den 27 Nov[ember]
 
27 Dec[ember]Zijn hier getrouwd Jan van Eck
 j[ong]m[an] van Beusekum en Elisabet
 de Leeuw j[onge] d[ochter] van Westbroek
 na vertoning van de onv[er]hinderde
 voortgang der huwelijks afroepingen
 te Loenen en Amstelveen
 
1769
7 MeiZijn getrouwd
 De weled[el]gestr[enge] Heer en Mr Gerrit Korver Hooft
 j[ong]m[an] en Margareta Straalman
 j[onge] d[ochter] beide van Amsteld. na gegeve
 betoning dat de huwelijks afroepingen daar onv[er]hin-
 derd geschied zijn.
 
18 Aug[ustus]Zijn ondertrouwd Jan Hend[rik] Hoitink j[ong]m[an]
 en Maria Elisab[eth] van Veen, wed[uwe] Korschot
 Getrouwd 3 Sept[ember]
 
1770
28 Sept[ember]Zijn ondertr[ouwd] Hend[rik] van Klarenbeek,
 rooms, j[ong]m[an] en Martijntje Dorland
 Getrouwd den 21 Oct[ober]
 
1771
17 Jan[uari]Otto Verkerk, j[ong]m[an] en Jannetje van Beek van de Bilt
 Getrouwd den 10 Ferbr[uari]
 
31 ditoDirk Verkerk j[ong]m[an] en Maria van Beek j[onge] d[ochter] (uts?)
 Getrouwd 24 Febr[uari]
 
21 AprilGijsb[ert] Cornelisz de Waal, j[ong]m[an]
 en Geertrui (E)ullen van Bosvelt, j[onge] d[ochter] (uts?)
 Getrouwd den 5 Mei
[Trouwen Westbroek NH 1772 blad 145]
 
1772Getrouwden
 Albert Otto Klein j[ong]m[an] wonende te
 Martensdijk, en Jannetje Cornelisz van Oostveen
 j[onge] d[ochter] wonende in Agtienhoven zijn in
 wettigen ondertrouw opgenomen den 20ste Febr[uari]
 En na gegeve blijk dat de huwelijks afroepingen
 te Martensd[ijk] onv[er]hinderd zijn vortgegaan
 Getrouwd den 8sten van Lentemaand [Maart]
 
 Cornelis ten Brumler j[ong]m[an] geboren te Voorburg
 en Johanna Venrooij j[onge] d[ochter] geb[oren] te Utrecht
 beide thans wonende in Agtienhoven, zijn
 ondertrouwd den 16 der Wijnm[aand] [October] getrouwd den 1 Nov[ember]
 
 Hendrik Cornelisz Verkerk j[ong]m[an] geboren te Westbroek
 en Maria Verbeek j[onge] d[ochter] geboren aan de Bilt
 wonende in Agtienhoven ondertr[ouwd] den 6 Nov[ember] getrouwd den 22 dito
 
 Zijn hier getrouwd den 8 Nov[ember] 1772
 na betoning dat de 3 gewone procl[amatien] te Maarssen
 en Breukelen onverhindert geschied zijn, Hendrik
 Elvers j[ong]m[an] van Maarssen en Maria
 Verbeek j[onge] d[ochter] van Breukelen
 
1773Den 28 van Louwmaand [Januari] zijn hier ondertrouwd
 Jan Corn[elisz] Vredendaal j[ong]m[an] te Westbr[oek] en Lijsje Fransen
 Kleimei j[onge] d[ochter] geb[oren] te Maarseveen, laatst gewoond
 hebbende te Diemen Getrouwd den 21 Sprokkelm[aand] [Februari]
 
 Den 15 Grasmaand [April] zijn ondertrouwd Hendrik Jacobsz
 van Vliet j[ong]m[an] te Westbroek wonend, geboren
 te Maarsseveen, en Hendrikje Gerritsz van der
 Horst, wonende te Tienhoven, gebore te Eemnes buiten[dijk]
 Getrouwd den 9 van Bloeim[aand] [Mei]
 
 Den 2 Wiedemaant [Juni] zijn aangetekend
 Theodorus Bunlo j[ong]m[an] geboren te Zilvolt
 wonende te Westbroek en Claasje Janssen
 Vlug, j[onge] d[ochter] wonende te Westbroek
 Getr[ouwd] den 20 dito
 
 Den 12 dito Jan Arisz Advocaat j[ong]m[an] en
 Neeltje Rosendal j[onge] d[ochter] beide wonende
 in Westbroek Getr[ouwd] den 4 Julij
 
 Den 16 dito Jan Cornelisz van Ee j[ong]m[an]
 geboren te Martensdijk, wonende te Westbroek
 en Willemijntje Snellenberg, j[onge] d[ochter] ibid[em]
 Getrouwd den 18 Julij
 
 Den 5 Herfstmaand [September] zijn hier na gegeve blijk
 dat de 3 huwelijks voorstell[ingen] onv[er]hinderd te Vreland
 geschied zijn; getrouwd Christiaan van Sporenburg
 j[ong]m[an] geb[oren] te Westbr[oek] won[ende] te Bambrug en
 Geertrui Jerman, j[onge] d[ochter] geb[oren] en won[ende] te Vreland
 
1774Den 1 April zijn ondertrouwd Jacobus Outhof
 j[ong]m[an] geboren en wonende te Martensdijk
 en Jannetje Albertsz van Dijk, j[onge] d[ochter]
 Getrouwd den 24ste dito
[Trouwen Westbroek NH 1774 blad 146]
 
1774 Getrouwden
Christophel Lambregt j[ong]m[an] geboortig van Hessencassel
wonende te Agtienhoven en Neeltjen Ekhorst, wed[uwe] van
Hendrik van Vugt, geboren en wonende te Utrecht, zijn
den 6 Oct[ober] ondertrouwd Getrouwd den 30 dito
 
1775
Hendrik Baerendsz Bakker, j[ong]m[an] en Gijsbertje Teunisse
van Sijpveld, j[onge] d[ochter] beide gebooren en woonende alhier
ondertrouwd den 27 Januari 1775 Getrouwd den 19 Febr[uari]
 
Gerrit van Eik, j[ong]m[an] geboortig van Beusichem en Geisbertje
Haarman j[onge] d[ochter] van Westbroek, ondertr[ouwd] en c. te Diemen, zijn hier getr[ouwd] den 12 dito
 
Pieter Gooierdz van Schaik, j[ong]m[an] en Neeltje Gerritz van Sijtveld
j[onge] d[ochter] beide geboren en wonende in Westbroek
ondertrouwd den 17 April, getrouwd den 30sten dito
 
Cornelis Gijsbertsz van Seil, j[ong]m[an] geboren en wonende
in Agtienhoven en Aaltje Willemszen, geboren
te Baarn tans wonende in Agtienhoven zijn
ondertrouwd op den 30sten van Wiedemaant [Juni].
 
1776
Willem Waanderen, weduwnaar van Klaasje van Montfoort
wonende onder de Proosdij van Breukelen en Geertrui
van Vellekamp, j[onge] d[ochter] thands wonende te Westbroek
Eerst gewoond hebbende te Utrecht, zijn ondertr[ouwd] 4 April
Getrouwd den 28sten dito
 
Hendrik van Voorneveld j[ong]m[an] geboren in Agtienhoven
en Aafje van Kesteren, j[onge] d[ochter] geboren te IJsselstein
beide wonende onder het geregt van ter Aa zijn on-
dertrouwd den 13 Nov[ember]
 
Cornelis Gijsbertsz Neef, j[ong]m[an] en Neeltje Cornelisz
van Oostveen j[onge] d[ochter] beide geboren en wonende in
Agtienhoven, ondertr[ouwd] den 14 dito [Nov[ember]] Getr[ouwd] den 8 Decemb[er]
 
Arie van Ewijk, j[ong]m[an] geboren te Houten
en Stephanie de Leeuw, j[onge] d[ochter] geboren hier
beide hier wonende ondertr[ouwd] 28 Nov[ember] Getr[ouwd] 22 Dec[ember]
 
1777
Steven de Vaal geb[oren] te Rijswijk, laatst gewoond hebbende
te Maarseveen, j[ong]m[an] en Cecilia van Amerongen
j[onge] d[ochter] geb[oren] te Tienhoven, laatst gew[oond] hebbende te Maarsseveen
zijn, na ingelev[er]de attesten van Loenen en Breukelen
hier getrouwd den 16 Meert
 
Jan Janszen Lam j[ong]m[an] geboren en wonende in
18hoven en Nelletje Goyerden van Schaik
j[onge] d[ochter] geb[oren] en won[ende] in Westbroek zijn ondertr[ouwd]
3 April 1777 Getrouwd den 27sten dito
 
Gijsbert van Zijtveld j[ong]m[an] geb[oren] en won[ende] te Martensdijk
en Hendrikje Bosveld, j[onge] d[ochter] geb[oren] en won[ende] alhier
ondertrouwd den 11 April. Getr[ouwd] 4 Mei.
[Trouwen Westbroek NH 1777 blad 147, zeker 4 verschillende handschriften]
 
1777 Getrouwden
Den 22sten Augustij zijn hier ondertrouwd Arie Dirksz
Klarenbeek, j[ong]m[an] geboren in Achtienhoven thands
wonende te Blarikum en Annetje Gerritsz van
Wijk, geboren en wonende te Korthoef.
 
15 Octob[er] zijn ondertr[ouwd] Cornelis Evertsz van Rosendaal j[ong]m[an]
geboren en wonende in Agtienhoven en Neeltje van Barnevelt
j[onge] d[ochter] geboren en wonende in Westbroek Getr[ouwd] 9 Nov[ember]
 
16 dito zijn ondertrouwd Gijsbert van Veen j[ong]m[an] geboren
te Utrecht, wonende te Martensdijk en Sophia
Morreje j[onge] d[ochter] geboren te Winssem, wonende alhier.
Getr[ouwd] 9 Nov[ember]
 
31 dito Jan Jansz Schaaij j[ong]m[an] geb[oren] en won[ende] in 18hoven
en Marretje Corn[elisz] Wijnen, wed[uwe] van Jan Hol won[ende] ibid[em]
geb[oren] in Westbroek. Getr[ouwd] 23 Novemb[er].
 
1778
Den 24sten Januarie zijn ondertrouwd Jan Parlé
j[ong]m[an] wonende onder het geregt van Westbroek
geb[oortig] van Driebergen, en Jannetjen Jansz van Deden
j[onge] d[ochter] geb[oortig] van Berchem, wonende thands ook
onder het geregt van Westbroek. Getrouwd 8 Meert
 
21 JunijAlhier getroud volgens ingeleverde
 attestatie van Maarsen
 Antonie van Manen wedunaar van
 Maria van Emmerik wonende tot Maarsen
 en
 Anna van Eck j[onge] d[ochter] op nieuw Maarseveen
 
25 AugustusAlhier getrouwd Willem van Hamelsveld V[erbi]D[ivini]M[inister] te Westbroek en
 Achtienhoven j[ong]m[an] en Marritje Wognum j[onge] d[ochter] te Grootebroek na vertoo-
 ning van de onverhinderde voortgang der Huwlijke afroepingen te Utrecht
 en Grootebroek
 
9 OctoberIn ondertrouw aangenoomen Arie van Bennikom weduwnaar van Maria
 van Bunschoten, met Jannetje Willemse van Asperen j[onge] d[ochter] beide
 onder den gerechte van Achtienhoven getrouwt den 8 Novemb[er]
 
23 OctoberCornelis van Bosveld j[ong]m[an] van Westbroek en Niesje Gerritse van
 Zijpveld j[onge] d[ochter] mede van Westbroek zijn alhier in ondertrouw aan-
 genomen: getrouwd den 15 Novemb[er]
1779
1 JanuarijZijn in ondertrouw aangenomen Hendrik Kleinmeij weduwe-
 naar van Geertje Corneliss Vredendaal, met Marritje Jans
 Lodder van Maartensdijk getrout den 17 Jan[uarij]
[Trouwen Westbroek NH 1779 blad 148]
 
20 JanuarijZijn in ondertrouw aangenomen Cornelis van Bem-
 mel, jongman van Westbroek en Letje van Zijtveld j[onge] d[ochter]
 uit de achterwetering gehuwd den 14 Februarij 1779
 
10 AprilIn ondertrouw opgenomen Roelof Harmse j[ong]m[an] geboren onder de Bilt
 met Metje Jansse van Dijk j[onge] d[ochter] geboortig aan de Bilt, laast gewoond heb-
 bende te Westbroek en thans wonende te Maartensdijk
 
2 MaijHendrik van Stuijvenberg j[ong]m[an] en Neeltje Verbrugh j[onge] d[ochter] beide geboren
 en wonende te Maurik, zijn naar attest de 3 voorgaande onverhinderde huwelijks
 proclamatien te Maurik, alhier getroud.
 
14 ditoZijn in ondertrouw opgenomen Aalbert van der Lee j[ong]m[an] geboren
 van Maarseveen thans wonende in Achttienhoven met Maria
 Remmiger j[onge] d[ochter] mede aldaar. Getrouwt den 6 Junij 1779
 
16 ditoZijn, na vertoning van de onderverhinderde [!] voortgang der 3 huwelijksche
 voorstellingen te N[ieuw] Loosdrecht, alhier getroud Jan Willem Bongers
 j[ong]m[an] geboortig van Aalten en wonende te Achttienhoven met Catharina
 Voorthuijzen j[onge] d[ochter] geboortig van Maartensdijk en laast gewoond hebben-
 de te Nieuw Loosdrecht.
 
10 JunijZijn in ondertrouw opgenomen Teunis Teunisz van Zijtveld j[ong]m[an]
 geboren te Achttienhoven thans wonende in Westbroek met Neeltje
 Cornelisse de Waal, j[onge] d[ochter] wonende in Achttienhoven. Getr[ouwd] 27 Junij 1779
 
25 JunijZijn ondertrouwd Jan Pietersz Wingelaar j[ong]m[an] geboren
 en woonachtig te Achtienhoven met Dirkje Aalbertse van
 Engelen weduwe van Andries Jansz Davelaar wonende
 mede in Achttienhoven. Getroud den 18 Julij
 
8 JulijIn ondertrouw opgenomen Hendrik Barentse Bakker weduwenaar
 van Gijsbertje Willemse van Zijtveld woonagtig in Achttienhoven met
 Jacoba Pieterse van Maanen j[onge] d[ochter] geboren te Bunnik en
 laast gewoond hebbende te Oud Loosdrecht. Getroud den 1 Augustus
 
4 Novemb[er]Zijn in ondertrouw opgenomen Antonie van Barneveld
 j[ong]m[an] te Westbroek met Elizabeth Tubbe j[onge] d[ochter] gebooren te Oorsoij in het Kleefs-
 land en wonende te Westbroek. Getroud den 21 November 1779
 
[dito]In ondertrouw opgenomen Cornelis Schippers j[ong]m[an] en Johanna
 van Breukelen j[onge] d[ochter] beide gebooren en woonagtig te Westbroek
 getroud 28 November 1779
 
17 DecemberIn ondertrouw opgenomen Jan Jansz Lam wed[uwnaa]r van Nelletje Goijerts
 van Schaik wonende in Achttienhoven met Wijntje Cornelisse Spelt j[onge] d[ochter] geboren en wonende in den
 Agter wetering onder Maartensdijk
1780
23 AprilZijn na vertoning der onverhinderde voortgang der 3 huwelijksche voor-
 stellen te Ouderkerk aen den Amstel, alhier getroud Jacob de Goijer
 j[ong]m[an] gebooren te Huijzen, en onlangs gewoond hebbende te Ouderkerk
 met Cornelia van Schaik j[onge] d[ochter] van Westbroek
 
28 MaijZijn in ondertrouw opgenomen Gerrit de Groot j[ong]m[an] te West-
 broek en Hendrikje van Bosveld weduwe van Gijsbert van
 Zijtveld mede te Westbroek. Getroud den 11 Junij
 
8 JunijIn ondertrouw opgenomen Jan Remminger j[ong]m[an] geboor-
 tig en woonagtig te Achttienhoven met Beligjen
 van Bosveld j[onge] d[ochter] gebooren aan de Bilt ende woonagtig
 te Achttienhoven. Getroud 25 Junij
 
22 OctoberZijn na vertoning der onverhinderde voortgang der 3
 huwelijkschen voorstellen te Loenen Dirk Oosterdijk j[ong]m[an]
 gebooren te Leiden en woonagtig aan de Nieuwersluys
 onder Loenen, met Neeltje van der Lee gebooren te Westbroek
 alhier getroud.
[Trouwen Westbroek NH 1780 blad 149]
 
1780Getrouden
10 NovemberZijn in ondertrouw genomen Theunis Jansz
 Vlug j[ong]m[an] gebooren en woonachtig in Westbroek
 en Johanna Vijzelaar wed[uwe] Anthonie Bello
 gebooren te Maartensdijk en mede woonagtig te
 Westbroek. Getroud den 26 dito
 
7 DecemberZijn in ondertrouw opgenomen Frederik van Maar-
 seveen j[ong]m[an] gebooren en woonagtig te Maarseveen met
 Jannetje Hoogstraten j[onge] d[ochter] geboren en woonagtig te Westbroek
 getroud den 31 December 1780
1781
2 FebruarijIn ondertrouw opgenomen Ruth Evertsz Smith
 weduwnaar van Marrigje Theunisse van den Hoeven
 woonende in Achttienhoven met Antje Gijsbertse van
 Ouden j[onge] d[ochter] mede aldaar. Getrouwd den 18 dito
 
1 MaartIn ondertrouw opgenomen Cornelis Groenewoud weduwenaar
 Anna Helena Tillemans woonende te Utrecht met
 Ida van Spelt j[onge]d[ochter] gebooren aen de Achterwetering laast
 gewoond te Achttienhoven. Getroud den 25 dito
 
6 AprilIn ondertrouw opgenomen Jacob Goyertsze van
 Schaik j[ong]m[an] geboren en wonende te Westbroek
 met Japikje Jacobsse van Zijtveld j[onge] d[ochter] geboren en
 wonende in Achttienhoven getroud 22 dito
 
[dito]In ondertrouw genomen Jan Goyertsze van Schaik
 j[ong]m[an] geboren en wonende te Westbroek met
 Neeltje Nicolaasse Vijselaar j[onge] d[ochter] geboren te Maar-
 tensdijk en thans wonende in Westbroek getr[oud] 22 dito
 
20 ditoIn ondertrouw opgenomen Cornelis Cornelisse van
 Maarseveen j[ong]m[an] geboren en woonende te Maarse-
 veen met Theuntjen Gerritse van den Berg j[onge] d[ochter] geboren
 te Maartensdijk en thans woonende te Breukeleveen
 Getroud den 6 Maij
 
3 JunijZijn na vertoning der onverhinderde voortgang der 3 hu-
 welijksche voorstellen te Zuilen, alhier getroud Cornelis Coning
 j[ong]m[an] en Geertje van Arkel j[onge] d[ochter] beide woonende te Zuilen
 
15 ditoIn ondertrouw opgenomen de Heer Johannes Stellingwerff j[ong]m[an] [schout]
 met Mijntje Anthonia Lobedanius j[onge] d[ochter] beide wonende te Utrecht
 
28 ditoIn ondertrouw opgenomen Willem van Dijk wed[uwenaar] van Hendrikje
 Schaaij woonende alhier met Maria Brouwer wed[uwe] Dirk van Westreenen woo-
 nende in 's Hage, getroud den 15 Julij 1781
 
18 OctoberIn ondertrouw opgenomen Govert Hartman j[ong]m[an] in Acht-
 tienhoven met Hendrika van de Wall j[onge] d[ochter] woonagtig te
 Amsterdam getroud 11 Novemb[er]
 
26 ditoIn ondertrouw opgenomen Dirk Hendrikse j[ong]m[an] met Geertje
 de Huis wed[uwe] van Gerrit van Zijpveld beide woonende in
 Westbroek. Getroud 11 Novemb[er]
 
16 Novemb[er]In ondertrouw opgenomen Jacob Gerritsz van Sijtveld
 j[ong]m[an] te Westbroek met Jacoba van Breukelen j[onge] d[ochter] mede
 aldaar. Getroud den 9 Decemb[er]
[Trouwen Westbroek NH 1781 blad 150]
 
1781Vervolg der Getrouden op Bladzijde 258 [de bladen zijn later hernummerd! Dit zou blad 279 zijn]
23 NovemberIn ondertrouw opgenomen Joost van Doorn wed[uwnaa]r van
 Ariaantje Pietersdr Pijl wonende in Westbroek met Hende-
 lina Bello j[onge] d[ochter] mede aldaar getroud den 9 Decemb[er]
1782
8 MaartIn ondertrouw opgenomen Jan Teysel j[ong]m[an] geboren
 te Utrecht laast gewoond hebbende te Westbroek met
 Antje Dolman j[onge] d[ochter] geboren en wonende in Acht-
 tienhoven getroud den 31 Maart 1782
 
26 AprilZijn in ondertrouw opgenomen Pieter Pietersz Cos j[ong]m[an] geboren
 in N[ieuw] Loosdrecht laast gewoond te Tienhoven met Maritje Jansdr
 van Zijpveld geboren en woonende te Westbroek. Getroud den 19
 Maij
 
27 SeptemberZijn in ondertrouw Rijk Elbertsz van Leersum j[ong]m[an]
 gebooren te Maartensdijk thans woonende in de agterwete-
 ring met Gerrigje Pietersdr Wingelaar j[onge] d[ochter] geboren en
 woonende in Achttienhoven. Getrouwd den 20 October
 
3 DecemberZijn in ondertrouw opgenomen Jan Hendriksz
 Verwoert j[ong]m[an] gebooren en woonende te Maarseveen
 met Micheltje Huibertsdr Verkerk j[onge] d[ochter] gebooren en woonende te
 Westbroek. Getroud den 25 dito
1783
6 FebruarijZijn in ondertrouw opgenomen Jan Cornelisz
 van Snellenberg j[ong]m[an] geboren en woonende te
 Westbroek met Aaltje Danielsdr Ship j[onge] d[ochter] te
 Naarden en thans woonende in Westbroek. Getroud den
 2 Maart
 
10 AprilZijn in ondertrouw opgenomen Johannes van
 Ewijk jongman gebooren te Houten en wonende
 in Westbroek met Anna Catharina Boos j[onge] d[ochter]
 gebooren in Cleef en woonende te Utrecht
 getroud den 4 Maij
 
[dito]In ondertrouw opgenomen Jan Jacobsz van Zijpveld j[ong]m[an]
 gebooren en wonende in Achttienhoven met Marritje
 Willemsdr van Oostveen j[onge] d[ochter] gebooren te Loenen en woo-
 nende in Achttienhoven. Getroud den 27 April
 
19 ditoIn ondertrouw opgenomen Ruth Theunisz Baltis
 wed[uwenaar] Cornelia Fransse Kleimij met Cornelia
 Barentse Bakker wed[uwe] van Jan Dirkse Post beide
 wonende in Westbroek. Getroud den 11de Maij
 
25 MaijZijn na behoorlijk betoog van de onverhinderde voort-
 gang der 3 huwelijksche voorstellen t' Breukelen, alhier
 getroud Hindrik Oostrum j[ong]m[an] te Breukelen en Jan-
 netje van der Woerd j[onge] d[ochter] mede aldaar.
 
24 OctoberZijn in ondertrouw opgenomen Hendrik Otten j[ong]m[an]
 gebooren in Maarseveen en
 woonende te Nigtevegt en Wijntje Goijertsdr van Schaik
 j[onge] d[ochter] geboren en woonende te Westbroek. Getroud 16
 November.
[Trouwen Westbroek NH 1783 blad 151]
 
1783
7 NovemberZijn in ondertrouw opgenomen Theunis Willemse
 van Zijpveld j[ong]m[an] geboren en wonende te Westbroek
 met Letje Ariesdr Schippers j[onge] d[ochter] mede aldaar
 getroud 23 November
 
[dito]Ook is in ondertrouw genomen Jan Jansz Post j[ong]m[an]
 gebooren in Nieuw Loosdrecht en woonende in Westbroek
 met Elizabeth Jacobsdr j[onge] d[ochter] gebooren aan de Vuursch en
 woonende in Westbroek
 
26 Decemb[er]Zijn in ondertrouw opgenomen Hendrik Gijsbertse
 (Jorler / Gorler) j[ong]m[an] geboren te Maarseveen en wonende
 in Westbroek met Willemijntje Evertsdr Schevikhoven
 geboren en wonende in Westbroek. Getroud den 11
 Januarij 1784
1784
25 MaartZijn in ondertrouw opgenomen Klaas Arisz Leeman
 j[ong]m[an] gebooren te Tienhoven en woonende in Westbroek
 en Jannigje Jacobsdr van Zijpveld j[onge] d[ochter] gebooren in
 Achttienhoven en woonende in Westbroek. Getrouwd 11 April
 
2 AprilZijn in ondertrouw opgenomen Cornelis van Maurik j[ong]m[an]
 gebooren en woonende te IJselstein, met Ida Versteeg j[onge] d[ochter]
 geboren en wonende in de Gagel onder het geregt van Westbroek de bruid roomsch.
 Getroud den 18 dito.
 
8 ditoZijn in ondertrouw opgenomen Geurt Jansz van Doorn j[ong]m[an]
 geboren in de Oude Loosdrecht en laast gewoond hebbende in s'Graveland met
 Annigje Aalbertsdr van Dijk j[onge] d[ochter] geboren en wonende in
 Westbroek getrouwd den 2 Maij.
 
20 ditoZijn na voorgaand betoog van de onverhinderde voortgang
 der 3 gewone voorstellen alhier getroud Georg Peter Hiro
 j[ong]m[an] en Gosewina Cats wed[uwe] Christiaan Eschles beiden
 woonende te Maarsen
 
30 Aug[ustus]Zijn getroud na voorg[aand] betoog van de onverhinderde
 voortgang der 3 gewoone voorstellen de Weled[el]gestr[enge] Heer
 Christiaan Stegelman j[ong]m[an] en Theodora Maria
 Roosmale j[onge] d[ochter]
1785
17 Aprilzijn in ondertrouw opgenomen Aalbert Hoogland
  \geboren te Westbroek en thans/
  j[ong]m[an] Westbro woonende te Ter(ntena) met Dietje Schoor-
  \geboren te Overlangbroek en/
  dijk j[onge] d[ochter] woonende in Achttienhoven. Getroud den
  8 Maij.
19 Maijzijn in ondertrouw opgenomen Jakob Overëem
 j[ong]m[an] geboren in Achttienhoven en woonende
 in Westbroek met Marrigje van Oostrum wed[uw]e
 van Hendrik van den Broek woonende in
 Westbroek. Getrouwd den 5 Junij.
24 AprilCornelis Gooijertsz van Schaik j[ong]m[an] geboren en wonende
  te Westbroek met Neeltje Reijentsdr. Lötz j[ong]m[an] [sic!] geboren
  en wonende in de N[ieuwe] Loosdrecht. Getrouwd 24 April.
[Trouwen Westbroek NH 1785 blad 152]
 
1785
12 AugustusZijn in ondertrouw opgenomen Gijsbert(us) Cornelise
 de Jong met Maria ten j[ong]m[an] geboren en
 wonende te Westbroek en Maria van Danen
 j[onge] d[ochter] geboren te Achttienhoven en thans woo-
 nende te Westbroek. Getr[ouwt] 4 septemb[er] 1785
26 ditozijn in ondertrouw opgenomen Jakobus van der
 Cuijl wed[uwenaa]r van Anthonia Kool wonende in de
 N[ieuwe] Loosdrecht met Aaltje Zeevang wed[uwe] van
 Jakobus Benschop wonende alhier. Ge-
 trouwt den 18 september.
27 Octoberzijn in ondertrouw opgenomen Willem Aalbertz
 Schipper wed[uwenaa]r van Geertje Jansdr. Ligtenberg,
 wonende te Tienhoven en geboren te Oud Loosdregt
 met Dina Petersdr. van der Wielen j[onge] d[ochter] ge-
 boren te Nederlangbroek en thans wonende in
 Achttienhoven.
4 Novemberzijn aangetekent Roelof Graves wonende
 aan de Vuursche j[ong]m[an] met en geboren te
 Noord Polsbroek met Japikje van Sijpveld
 wed[uwe] van Jakob Goijertsz van Schaik geboren
 in Achttienhoven en wonende in Westbroek.
1786getr[ouwt] 20 November.
15 Februarijis in ondertrouw opgenomen Jan Carlé
 weduw[naa]r van Jannetje Jansz van Dieden, wonende
 te in de Gagel onder het geregt van Westbroek
 met Aaltje van Kesteren j[onge] d[ochter] geboren te
 Ochten en onlangs gewoond hebbende te Amster-
 dam. Getr[ouwt] 12 Maart.
1787
23 Maartin wettig ondertrouw opgenoomen Joannes
 de Groot j[ong]m[an] gebooren in Achttienhoven
 en woonende in Westbroek met Cornelia de Jong
 j[onge] d[ochter] gebooren te Maarseveen tans woonende
 in Westbroek. Getrouwd den 15 April.
12 Aprilin wettig ondertrouw opgenoomen Cornelis
 Hol j[ong]m[an] gebooren en woonende in Achtienhoven
 met Antje de Boer j[onge] d[ochter] gebooren en woonende in
 Westbroek. Getroud den 6 Maaij
[Trouwen Westbroek NH 1788 blad 153]
 
1788
21 JanuarijAlhier getrouwt na ingekomen betoog van Ouderkerk aan den
 Amstel Gerrit Vogel weduwnaar van Aaltje van der
 Woert en Neeltje Willemse Bakker j[onge] d[ochter] beide wonende
 onder ouderkerk aan den Amstel
13 MaartIs alhier in ondertrouw opgenomen Jan Corse Breij j[ong]m[an]
 geboren en wonende op Tienhoven met Lena Hendrikse
 Otten j[onge] d[ochter] geboren en wonende te Westbroek
28 MaartIs alhier in ondertrouw opgenomen Dirk Hoogstraten j[ong]m[an]
 geboren en wonende te Westbroek met Geertje van Oostrum
 j[onge] d[ochter] geboren te Loenen en wonende in Achtienhoven laast
 gewoonde hebbende in Loosdrecht getrouwt den 13 April
3 AprilIs alhier in ondertrouw opgenomen Hendrik Reiersen
 Lotz j[ong]m[an] geboren en wonende te Nieuw Loosdrecht
 en Neeltje Goiertse van Schaik j[onge] d[ochter] geboren en
 wonende te Westbroek getrouwdt den 27 dito.
1 JulijIs alhier in ondertrouw opgenomen Lucas Bode j[ong]m[an] Predekant
 te Westbroek en Achtienhoven met Amarantha Arnoldina
 van der Oudermeulen j[onge] d[ochter] geboren en wonende te Amsteldam
28 Septemb[er]zijn alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde
 voortgang der 3 huwelijksvoorstellen te Maarsen getrouwdt
 Franciscus Peter Schot j[ong]m[an] en Johanna
 Koning beide wonende te Maarsen.
30 Novemb[er]zijn alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde
 voortgang der 3 huwelijksvoorstellen te Utrecht
 getrouwdt Willem den Broeder beroepen Predi-
 kant te Werkingen en Catharina Bonnet
 wonende te Utrecht.
1789
Den 12 Maartzijn alhier in ondertrouw opgenomen Goris Arissen
 Leeman j[ong]m[an] gebooren te Tienhoven en woonende te Westbroek
 en Claasje Arisse Schipper j[onge] d[ochter] gebooren en woonende
 te Westbroek getrouwd den 29 dito
Den 12 Maartzijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Japik Arisse
 Schipper j[ong]m[an] geboren en wonende te Westbroek en Aaltje
 Arisse Leeman j[onge] d[ochter] geboren en wonende te Westbroek
 getrouwd den 29 Maart
[Trouwen Westbroek NH 1789 blad 154]
 
1789
21 MaartIs alhier in ondertrouw opgenomen Cors Belaar
 wed[uwenaar] van Barbara van Corisant wonende te Ouderkerk
 aan den Amstel met Antje Willemse Bakker j[onge] d[ochter]
 geb[oren] en wonende te Westbroek. Getrouwd den 12 April.
26 MaartIs alhier in ondertrouw opgenomen Jan Heiblom
 j[ong]m[an] geboren te Oudloosdrecht thands wonenden
 te Baambrug, met Aartje van Zijtveld j[onge] d[ochter]
 geboren en wonende te Westbroek. Getrouwd den 13 April
12 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde voortgang
 der 3 huwelijksvoorstellen te Amsteldam te Amsteldam
 en Maarsen getrouwdt Jan Eben j[ong]m[an] laast gewoond hebbende
 te Amsteldam en Maria Lamfers j[onge] d[ochter] beide thands
 wonende op Nieuw Maarsseveen.
17 Sept[ember]zijn alhier in ondertrouw opgenomen Jacobus de Hardt j[ong]m[an] geboren
 te Deventer en wonende te Utrecht met Ariaantje van Wilkhuisen
 j[onge] d[ochter] geboren te Eede en wonende te Utrecht. Getrouwdt 4 Octob[er].
18 Sept[ember]Is alhier in ondertrouw opgenomen Pieter van den Hengel
 j(ong)m(an) geboren te Harmelen wonende te Oud Maarseveen
 met Marretje Suijk j[onge] d[ochter] geboren te Eemnes Binnensdijks
 en wonende alhier. Getrouwdt 4 Octob[er]
24 Sept[ember]Is alhier in ondertrouw opgenomen Matthijs Dirkse Kort-
 houwer j[ong]m[an] geboren te Martensdijk en wonende alhier
 met Maagje Hendrikse van den Broek j[onge] d[ochter] geboren en
 wonende alhier. Getrouwdt 11 Octob[er].
29 Sept[ember]zijn alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde voortgang
 der 3 huwelijksevoorstellen te Maarsen en Amsteldam
 getrouwdt Hendrik van Leer wed[uwenaa]r van Niesje Keizer
 wonende te Maarsen en Neeltje van Kesteren j[onge] d[ochter]
 laast gewoond hebbende te Amsteldam.
22 Oct[ober]Is alhier in ondertrouw opgenomen Frans Schrader j[ong]m[an] geboren
 te Abcoude en wonende tot Nieuwloosdrecht, met Marrigie
 Sander van der Stigt j[onge] d[ochter] geboren en wonende alhier. Getrouwdt 8 Nov[ember].
23 Oct[ober]Is alhier in ondertrouw opgenomen Aart Janszen
 van Zijpveld wed[uwenaar] van Neeltje Jacobse Vlug wonende
 te Westbroek met Maria Hannes Gille j[onge] d[ochter] geboren
 te Maartensdijk en wonende alhier. Getrouwdt 15 Nov[ember]
28 Nov[ember]Is alhier in ondertrouw opgenomen Johannes Pijzer
 wed[uwenaar] van Antje Dolman wonende te Westbroek, met
 Johanna Petronella van Rijn j[onge] d[ochter] geboren te Vianen
 en wonende te Utrecht. Getrouwdt 13 December
[Trouwen Westbroek NH 1790 blad 155]
 
1790
Den 25 Febr[uarij]Is alhier in ondertrouw opgenomen Jacob van
 Zijpveld wed[uwenaar] van Marrigie Graver geboren en woonende te Westbroek met Aartje
 van Teklenburg j[onge] d[ochter] geboren te Harscamp
 en wonende te Utrecht. Getrouwdt 21 Maart.
Den 11 Aprilzijn hier na ingekomen betoog van de onverhinderde voortgang der
 drie huwelijksvoorstellen te Vreeland en Waverveen getrouwdt
 Jan Delzen j[ong]m[an] gebooren en wonende te Waverveen en Geritje
 Leeman j[onge] d[ochter] geboren te Westbroek en laast gewoond hebbende te Vreland
Den 16 Aprilis alhier in ondertrouw opgenomen Teunis Jansse Vlug
 wed[uwenaa]r van Johanna Vijzelaer geboren en wonende te Westbroek
 met Jannigje Albertse van Dijk wed[uwe] van Jacobus
 Outhof geboren en wonende te Westbroek. Getrouwdt 2 Meij.
Den 2 Augustusis alhier in ondertrouw opgenomen
 Seeuwis Dirksz[en] van Broekhuijsen j[ong]m[an]
 gebooren te Eemnes Binnendijks laast gewoond te Nigtevegt
 met Angnietje van Dijk j[onge] d[ochter] gebooren
 alhier; mede laast gewoond hebbende te Nigtevegt
 Getrouwdt den 5 september.
Den 15 Aug[ustus]is alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde
 voortgang der drie huwelijksvoorstellen te Maarsen
 getrouwdt Matthijs Monroij j[ong]m[an] met Johanna
 Baak j[onge] d[ochter] beide woonende te Maarsen
Den 27 Aug[ustus]is alhier in ondertrouw opgenomen Dirk Hendrikse
 wed[uwenaa]r van Beertje de Heus wonende te Westbroek
 met Annitje van de Raad geboren te Maartensdijk en
 wonende te Westbroek. Getrouwdt 12 september.
Den 29 Aug[ustus]is alhier na ingekomen betoog van de onverhinderde
 voortgang der drie huwelijksvoorstellen te Maarsen en
 Zuilen getrouwdt Desdienis Koning j[ong]m[an] wonende te Zuilen
 met Antje Noppe j[onge] d[ochter] wonende te Maarsen.
Den 8 Oct[ober]is alhier in ondertrouw opgenomen de Weled[el] Gestr[enge]
 H[ee]r Johan Sabentijn Hoffmann Luijtenant
 onder het Regiment van den Luijtenant Generaal
 Baron van Tuijll van Serooskerken met de
 Weled[el] Geb[oren] Jonkvrouwe Johanna Gerarda
 Theodora Cheisenair geb[oren] te Utrecht thands
 te Achtienhoven: getrouwd 26 October
 
 het vervolg op bladzij 283 [de bladen zijn later hernummerd, dit is één blad overslaan]
[Trouwen Westbroek NH 1790 blad 156]
 
 Attestatie Brief
 ............ .........
 is
Lidmaat der Christelijk Gereformeerde Kerke, gezond in den geloove en stichtelijk
van leven, zo veel ons bekend is, wenschen daarom de E[erwaarde] Broederen en Opzienderen
der kerke van Jesus Christus te ............ den welken deze onze Attestatie zal worden
vertoont, dat ze gelieven de voorschrevene voor zodanig als boven te erkennen in hunne
herderlijke hoede aan te nemen en tot de gemeenschap van 's Heeren Avondmaal
toe te laten
 Actum &c[etera]:
 Uit last en Naam des E[erwaarde] Kerkenraads
 
 Copie van Credentie Brief naar de Classis
 Gelukzaligheid
De Kerkenraad van ........ heeft goedgevonden te deputeeren, en deputeert mits
dezen tot 't aanstaande Classis van Amersfoort op den ........ hare waarden
en lieven Predicant D[ominum]................. om in de naam des Heeren naar het
Richtsnoer van Gods woord, en de gearresteerden aangenome kerkenordeninge, met
een goede conseqentie alle voorvallende kerkelijke zwarigheden, met de gesamentlijke Broede-
ren aldaar vergadert, te helpen institueeren verhandelen in alles adviseeren, resolveren
en helpen institueeren, 't welk ter eere Gods, ende tot de meeste stichtinge zijner kerke dienstig
wesen mag: Belovende alles, wat in conformité als boven van den zelven haren waar-
den en lieven Broeder gedaan zal worden goed en (recht) te houden, en gewillig naar te komen
even als of wij zelfs alle tegenwoordig waren geweest. Wenschende aan de E[dele] Eerwaarde ver-
gaderinge den rijken zegen des Heiligen Geests, biddende dat het haar gelieve in het mid-
den van haar te presideren, ende alle hare actien ten besten en tot een gewenst einde
te dirigeren.Actum in onze Kerkenraads vergadering den
 Uit last en name des Kerkenraads
 
[Trouwen Westbroek NH 1791 blad 157]
 
1791
Den 4 Febr[uarij]is alhier in ondertrouw opgenomen Harmen de Haen j[ong]m[an]
 gebooren en wonende te Breukeleveen met Johanna Snellen-
 berg j[onge] d[ochter] geboren en woonende te Westbroek. Getrouwt 27 dito
Den 18 Maartis alhier in ondertrouw opgenomen Teunis Rosendaal j[ong]m[an]
 woonende te Achtienhoven met Neeltje Leeman j[onge] d[ochter] woonende
 te Westbroek. Getrouwdt 10 April.
Den 30 Aprilis alhier in ondertrouw opgenomen Pieter Goijertse van
 Schaik, weduwenaar van Neeltje Gerritse van Zeitveld
 woonende te Westbroek met Gerarda van Alphen j[onge] d[ochter]
 woonende te Achtienhoven. Getrouwdt 22 Meij.
Den 6 Meijis alhier in ondertrouw opgenomen Johann Philip Mandel
 j[ong]m[an] gebooren te Rettenbach woonende te Achtienhoven
 met Albertje Davelaar j[onge] d[ochter] gebooren en wonende te
 Achtienhoven. Getrouwdt 29 dito.
Den 10 Nov[ember]is alhier in ondertrouw opgenomen Marcelis van Bommel
 weduwenaar van Annigie Kortleven, wonende te Jutphaes
 met Wijntje Spelt j[onge] d[ochter] geboren en wonende te Achtienhoven.
 getrouwdt den 27 November
1792
Den 9 Febr[uarij]is alhier in ondertrouw opgenomen Jacob Schipper
 weduwenaar van Aaltje Leeman wonende te Westbroek
 met Willemijntje Wouterse van Dijk j[onge] d[ochter] geboren
 te Bunnik thands woonende te Westbroek
 getrouwdt den 26 dito
Den 22 Aprilzijn alhier; na ingekomen betoog van Utrecht, getrouwdt Adria-
 nus Johannes van Maanen j[ong]m[an] en Anna Maria de Haart j[onge] d[ochter]
Den 23 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog van Utrecht en Amsteldam
 getrouwdt de H[ee]r en M[eeste]r Carel Constantijn Martins en
 Jonkvrouwe Geertruid Margaretha Craeijvanger.
Den 5 Octoberzijn alhier in ondertrouw opgenomen Gerrit van Dijk
 j[ong]m[an] geb[oren] en woonende te Wijk bij Duurstede en Aaltje van Eeden j[onge] d[ochter] geboren en
 wonende te Westbroek. getrouwdt 28 Oct[ober]
Den 19 Octoberzijn alhier in ondertrouw opgenomen Jacob Overheem weduwenaer
 van Marrigje van Oostveen wonende te Westbroek, met
 (A)altje van Ginkel weduwe van Jacobus van Leersum
 wonende te Westbroek. Getrouwdt 11 Nov[ember]
[Trouwen Westbroek NH 1792 blad 158]
 
1792
2 Novemberis alhier in ondertrouw opgenomen Jan Willemse van
 Oostrum j[ong]m[an] gebooren te Loenen en woonende te Achtien-
 hoven met Henderijntje Wouterse van Dijk j[onge] d[ochter] geboren
 te Bunnik en wonende te Westbroek. Getrouwdt 18 Dec Nov[ember].
22 Nov[ember]is alhier in ondertrouw opgenomen Arie Ariesse Slot
 j[ong]m[an] wonende te Maarseveen met Marrigje Jansze
 Lodder weduwe van Hendrik Fransze Kleinmeij wonende
 te Westbroek. Getrouwdt 16 Dec[ember].
25 Nov[ember]zijn alhier na ingekomen betoog van Maarsen getrouwdt
 Antonie Tukker j[ong]m[an] op Oostwaard en Antje van
 Velzen j[onge] d[ochter] te Maarsen.
1793
Den 15 Nov[ember]is alhier in ondertrouw opgenomen Cornelis
 Gijsbertze Wijnen j[ong]m[an] gebooren en
 woonende in Achtienhoven, met Wille-
 mijntje Aalbertse Blomhof j[onge] d[ochter] gebooren
 te Maartensdijk thands woonende in
 Achtienhoven. getrouwd 8 December.
1794
Den 9 Jan[uarij]is alhier in ondertrouw opgenomen Goris Arisse
 Leeman weduwenaar van Claasje Arisse Schipper
 woonende alhier met Jannigie Andriesse Dave-
 laar j[onge] d[ochter] geboren te Achtienhoven en
 wonende alhier. Getrouwd 25 Januarij 1794
Den 11 Aprilis alhier in ondertrouw opgenomen Frank Willemse
 van Zijtveld j[ong]m[an] geboren en wonende te Westbroek
 met Geertje van Oostrum weduwe van Dirk
 van Hoogstraten, wonende in Achtienhoven.
 Getrouwd 27 April.
[Trouwen Westbroek NH 1794 blad 159]
 
1794
9 Julijzijn alhier in ondertrouw opgenomen Antoni Maas
 j[ong]m[an] gebooren te Werkhoven wonende alhier en
 Maagje van Hamersveld j[onge] d[ochter] gebooren te Overlangbroek
 en wonende alhier. Getrouwd 3 Augustus.
2 Octoberzijn alhier in ondertrouw opgenomen Arie Leman
 weduwenaar van Neeltje Veenman wonende te
 Westbroek en Pieternel Davelaar j[onge] d[ochter] geboren
 te Zeist en wonende te Westbroek. Getrouwd 19 Oct[ober].
16 Octoberzijn alhier in ondertrouw opgenomen Geurt
 Geurtse van Dijk j[ong]m[an] geboren te Maartens-
 dijk en wonende te Jutfaas en Gijsbertje
 Willemse van Dijk j[onge] d[ochter] geboren te
 Westbroek en wonende te Jutfaas. Ge-
 trouwd den 9 November.
1795
8 Februarijzijn alhier na ingekomen betoog van Ouderkerk
 aan den Amstel getrouwd Kors van 't Honderd
 j[ong]m[an] en Marretje van Leersum j[onge] d[ochter] beide
 wonende onder Ouderamstel.
27 Februarijzijn alhier in ondertrouw opgenomen Matthijs
 van Ede j[ong]m[an] gebooren en woonende alhier, en
 Jannigie van der Vliet j[onge] d[ochter] gebooren te
 Doorn, thands woonende alhier. Getrouwd
 den 22 Maart.
9 Aprilzijn alhier in ondertrouw opgenomen Jacob
 Evertse van de Vuurst j[ong]m[an] gebooren en woonende
 te Maarseveen en Aaltje Gijsbertse Wijnen
 j[onge] d[ochter] gebooren en woonende te Achtienhoven.
[Trouwen Westbroek NH 1796 blad 160]
 
1796
Den 8 Maijzijn alhier, na ingekomen betoog van de Gerechten van
 de Nieuwe Loosdrecht en Breukelen Proostdije, getrouwd
 Pieter Seldenrijk j[ong]m[an] gebooren en woonende in
 de Nieuwe Loosdrecht en Metje van der Lee
 j[onge] d[ochter] gebooren te Westbroek en woonende onder
 den Gerechte van Breukelen Proostdije.
Den 26 Junijzijn alhier, na ingekomen betoog van de de Gerechten
 van Nichtevecht en Zuilen, getrouwd Johannes
 Stam j[ong]m[an] gebooren te Utrecht en woonende
 te Nichtevecht en Johanna Koning j[onge] d[ochter] ge-
 booren te Woerden en woonende te Zuilen.
Den 27 Novemb[er]zijn alhier, na ingekomen betoog van de Gerechten
 van Diemermeer en Zuilen, getrouwd Arie
 Niekerk j[ong]m[an] gebooren te Cortenhoef en Clara
 van Gijn, weduwe van Leendert van der Snoek,
 beide woonende te Zuilen.
Den 15 Decemberzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte van
 Westbroek getrouwd Jan Gijsbertse Scharpezeel
 j[ong]m[an] gebooren en woonende te Westbroek en Fran-
 cijntje van Oosterbeek j[onge] d[ochter] gebooren te Maar-
 tensdijk en woonende te Westbroek.
1797
Den 9 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog van de Gerechten van
 Breukelenveen en Achtienhoven getrouwd Pieter
 Cornelisse Grotendorst j[ong]m[an] geboren en wonenden
 te Breukelenveen en Susanna Janse Lam
 j[onge] d[ochter] geboren en wonende te Achtienhoven.
Den 9 Aprilzijn alhier in den huwelijken staat bevestigd
 Wessel Barrevelt j[ong]m[an] geboren te Barneveld
 en wonende in de Oude Loosdrecht en Maagje
 Roosendaal j[onge] d[ochter] geboren te Achtienhoven en
 wonende te 's Graveland, na alvorens vertoond te hebben
 declamatien van huwelijksbevestiging voor de Regeering van de Oude Loosdrecht
[Trouwen Westbroek NH 1797 blad 161]
 
1797
Den 6 Augustuszijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte van Westbroek
 in den huwelijken staat bevestigd Klaas Dirkse Broekhuizen
 j[ong]m[an] gebooren te Eemnes Binnendijk en woonende alhier te Westbroek en
 Jacoba Pieterse van Maanen, weduwe van Hendrik Barentse
 Bakker, geboore te Bunnik en woonende alhier te Westbroek.
Den 30 Septemberzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte van Westbroek in den
 huwelijken staat bevestigd Jan Hendrikse Voornevelt j[ong]m[an] gebooren
 te Achtienhoven en woonende te Westbroek en Cornelia Hendrikse
 Vijzelaer j[onge] d[ochter] gebooren aan de Vuursche en woonende te Westbroek.
Den 30 Septemberzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte van de
 Vuursche in den huwelijken staat bevestigd Dirk van den Woord
 j[ong]m[an] gebooren te Winterswijk en Johanna Vijzelaar j[onge] d[ochter]
 geboore aan de Vuursche; beide woonende aan de Vuursche
Den 30 Septemberzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechten van Achtien-
 hoven en Westbroek in den huwelijken staat bevestigd Gijsbert Janse Hol
 j[ong]m[an] gebooren en woonende alhier te Achtienhoven en
 Fijtje Hendrikse Kleijmeij j[onge] d[ochter] geboore en woonende te
 Westbroek
Den 5 Novemberzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte van
 Utrecht in den huwelijken staat bevestigd Conrad
 Christiaan Fricke, weduwenaar van Martha Maria
 Frederica Cronenburg, gebooren te Dorfmark in 't
 keurvorstendom Hanover, en Anna Magdalena
 Eulenern j[onge] d[ochter], geboore te Hesser Cassel; beiden
 wonende te Utrecht.
Den 12 Novemberzijn alhier na ingekomen betoog van de Gerechten van
 Westbroek en Achtienhoven in den huwelijken staat
 bevestigd Jan van Oostrum weduwenaar van Hendrikje
 van Dijk, geboren te Loenen en wonende te Achtienhoven
 en Aaltje Jansen Hol j[onge] d[ochter] geboren te Achtienhoven
 en wonende te Westbroek.
1798
Den 8 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechten
 van Westbroek en Oud Maarssenveen in den
 huwelijken staat bevestigt Johannes Huijbertsen
 Verkerk j[ong]man geboren en wonende te Westbroek
 en Alida van Gelderen j[onge] dochter geboren aan de
 Blau Capel en woonende te Oud Maarssenveen
[Trouwen Westbroek NH 1798 blad 162]
 
1798
Den 29 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte
 van Westbroek in den huwelijken staat bevestigt
 Jan Aelbertsen van Dijk j[ong]man geboren en wonende
 te Westbroek en Megteltje Cornelisse Klijmij
 j[onge] dochter geboren te Oud Maarsseveen en
 wonende te Westbroek
Den 6 Maizijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte
 van Achtienhoven in den huwelijken staat bevestigt
 Sijmen Gijsen j[ong]man geboren te Nieuw Loosdrecht
 en wonende te Achtienhoven en Elizabeth Tukker
 j[onge] dochter geboren te (croij) en wonende alhier
Den 8 Junijzijn alhier na ingekomen betoog van den Gerechte
 van Westbroek in den huwelijken staat bevestigt
 Jacob Gijsbertse van Doorn j[ong]man geboren en
 wonende te Wastbroek en Geertje Aalbertse van Dijk
 weduwe van Pieter Vogel geboren te Cokkingen
 en wonende alhier.
1799
Den 10 Februarijzijn alhier na ingekomen betoog
 van den Gerechte van Westbroek en
 Zeijst in der huwelijken staat bevestigt
 Evert Evertsz Bosbroek j[ong]man ge-
 booren en woonende te Zeijst en
 Elisabeth Arise van der Lee j[ong] dogter
 gebooren en woonende alhier.
Den 7 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog
 van den Gerechte van Westbroek
 en Oud Maarseveen in den huwe-
 lijken staat bevestigt Peeter
 Joostz. van Dooren j[ong]man geb[oren]
 en woonende te Oud Maarsenveen
 en Eijda Willemse Bakker jonge
 dogter geb[oren] en woonende alhier
[Trouwen Westbroek NH 1799 blad 163]
 
Den 7 Aprilzijn alhier na ingekomen
 betoog van den Gerechte van Westbroek
 in den huwelijken staat bevestigt
 Cornelis Dirkz van der Wilt en Leuntje
 Willemse Bakker beide geb[oren] en
 woonende alhier
14 Aprilzijn alhier na ingekomen betoog
 van den Gerechte van Oostveen en
 Achtienhoven in den huwelijken
 staat bevestigt Pieter Spelt j[ong]man
 geb[oren] onder Oostveen en Gerrigje van
 Keulen j[onge] dochter geb[oren] en wonende
 te Achtienhoven
28 Aprilzijn alhier na ingekomen bewijs van de
Dees hebbenGerechte van Utrecht en Westbroek in den
een trouwcedulhuwelijken staat bevestigd Johannes Jurianus
ontfangenvan Genderen j[ong]m[an] gebor[en] te Utrecht en Metje
12 Jan 1801van Maanen j[onge] d[ochter] woonende te Westbroek
19e Meijzijn alhier na ingekoomen betoog van de Ge-
 rechte van Maarssen en Oudmaarssenveen
 in den huwelijken staat bevestigd Hendrik
 Pieterse Pot j[ong]m[an] gebooren te Emenes
 en woonende te Oudmaarssenveen en
 Johanna Bernardina Mink j[onde] d[ochter] ge-
 booren en woonende te Maarssen
9e Junijzijn alhier na ingekomen betoog van het Gerecht
 van Utrecht in den huwelijken staat bevestigd
 Isaac Bettoütz j[ong]m[an] en
 Elisabeth Maria Bruijn j[onge] d[ochter]
8e Sept[em]berzijn alhier na ingekomen bewijs van de
 Gerechte der steeden Rotterdam en Utrecht in
 den huwelijken staat bevestigd Hendrik Snoeij
 j[ong]m[an] en Johanna Numan j[onge] d[ochter] beide woonende te
 Utrecht
[Trouwen Westbroek NH 1799 blad 164]
 
1799
22 Octoberzijn alhier na ingekoomen bewijs van
 het gerecht van Utrecht op een buiten gewone
 dag der weeke in tegenwoordigheid der E[erwaarde] kerkenraad
 in de huwelijke staat bevestigd geworden
 de Heer M[eeste]r Hendrik Daniel de Vos J:U.D.
 en Mejuffr[ouw] Theodora Odilia Suffrida Rossijn
 beide woonende te Utrecht
10 Novemberzijn alhier naa ingekoomen betoog van het
 Gerechte van Westbroek in de huwelijken staat
 bevestigd geworden Arie Jan de Advocaet j[ong]m[an]
 geb[oren] en wonende te Westbroek en Aaltje Branse
 Wilderveen j[onge] d[ochter] geb[oren] te Breukeleveen en wonende
 te Westbroek.
1800
16 Februarijzijn alhier na ingekoomen betoog van den
 Gerechte van Westbroek en Loosdrecht in den
 huwelijken staat bevestigd geworden Juriaan
 Hoove weduwenaar van Trijntje van Gog
 geboore te Ritmanshuisen in Hessenland en
 woonende in de Loosdrecht en Aaltje Dirkse
 van Doorn j[onge] d[ochter] geboore en woonende alhier
 te Westbroek
13 Aprilzijn alhier na ingekoomen betoog van de
 Gerechte van Westb de Nieuwe Loosdregt
 in de kerke van Westbroek in de huwelijke
 staat bevestigd geworden Cornelis Jansen
 van Altena met Gijsbertje van der Lee
 beide woonende te Loosdregt
4e Meijzijn alhier na ingekoomen betoog van het
 Gerechte van Agtienhooven in de huwelijken
 staat bevestigd geworde Cornelis Gijsbertse Neef
 weduwenaar van Neeltje Cornelisse van
 Oostveen en Neeltje Verrast weduwe van
 Roelof Nunnicador beide woonende
 onder Agtienhooven
A[nn]o 1801
31 Meijzijn alhier na ingekomen berigt van de
 Gerichte van Westbroek in de huwelijke staat
 bevestigd geworden Claas v[an] der Woerd j[ong]m[an]
 en Gijsbertje van Dijk weduwe van Geurt van Dijk
 beide woonende alhier
[Trouwen Westbroek NH 1801 blad 165]
 
1801
26 AugustiZijn alhier na ingekomen betoog van
 het Gerecht van Utrecht in tegenwoordig-
 heid van Predikant en kerkenraad door
 den Hooggel[eerde] en HoogE[dele] Heer Schacht in den huwe-
 lijken staat bevestigd geworden de Heer
 Christiaan Paulus de Vos met
 Mejuffr[ouw] Josina Helmcke beide
 woonende te Utrecht
24 Septemberzijn alhier na ingekomen betoog van het Gerecht van
 Westbroek in den huwelijken staat bevestigd Arnoldus
 de Rooij j[ong]man en Maria van Maanen j[onge] dochter
 beide geboren in Utrecht en woonende alhier.
4 Octoberzijn alhier na [ingekomen betoog] van het Gerecht
 van Achtienhoven in den huwelijken staat bevestigd
 Peeter van Dam j[ong]man geboren in Achtienhoven
 en Lijsje Blomhof j[onge] dochter geboren te Maartens-
 dijk beide woonende alhier.
27 Decemberzijn alhier na [ingekomen betoog] van het Gerecht
 van Westbroek van Oostbroek en de Bilt in den huwelijken
 staat bevestigd Willem Geurtze j[ong]m[an] geboren te Bar-
 neveld en Heijltje Dirkse Verkerk j[onge] d[ochter] geboren te
 Westbroek, beide wonende alhier.
1802
4 April 1802zijn alhier door mij in den huwelijken staat
 bevestigd Rijk Huibertse Verkerk j[ong]m[an] geboren en
 wonende te Westbroek en Neeltje Hendrikse van den Broek j[onge] d[ochter]
 geboren in Westbroek wonende in 18hoven
23 Junijzijn alhier door mij in den huwelijken staat bevestigd
 Heinrich Christoph Samuel Wilhelm
 Runcke, Capitein bij het 9de Bataillon Jagers ten dien-
 ste dezer Republiek, in guarnisoen te Hellevoetsluis, met
 Henrietta Johanna Rossijn, weduwe van Hendrik
 Francois Helmcke, wonende te Westbroek
[Trouwen Westbroek NH 1802 blad 166]
 
1802
21 Novemberzijn alhier na ingekomen betoog in den huwelijken staat
 bevestigt Pieter van den Hengel, weduwenaar van Merretje Louk,
 en Jannetje Clarenbeek, jonge dochter, beide wonende te Westbroek en
 Agtienhoven.
26 Decemberzijn alhier na ingekomen betoog in den huwelijken staat
 bevestigd G. Scherpenzeel geboren en wonende te Westbroek en Pie-
 tronelle Davelaar weduwe van A. Leeman geboren te Zeist en wonen-
 de te Westbroek
Den 18 April 1803zijn alhier na ingekomen
 betoog in den huwelijken staat bevestigt
 den Wel:Eerwaarde en zeer geleerde heer
 Gerrit Hugo van Bolhuys j[ong]m[an] Predicant
 alhier en Mejuffrouw Maria Franciena
 Verschuur j[onge] d[ochter] gebooren te Amersvoort
 en wonende te Utrecht.
 N[ota]B[ene] hier behoort te volgen 't gemeld-
 de onder aan de voet dezes bladzijde
den 23 Octobr[is]Na ingekoomen vertoog van der Gerechte van Westroek zijn al-
 hier in den huwelijken staat bevestigd Aalbert Pieterse Voogel
 j[ong]m[an] geb[oren] en woonende alhier en Fijgje Dirckse van der Wilt
 j[onge] d[ochter] geb[oren] en woonende alhier
den 20 Nov[embris]Na ingekoomen vertoog van den Gerechten van Westbroek en Acht-
 tienhoven zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Peter
 Jurriaanse van Schaik j[ong]m[an] en Johanna Cornelisse Snellenberg
 weduwe van Hermanus de Haan
Eodem dieNa ingekoomen vertoog van den Gerechte van Jutphaas zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Adrianus Verweij, weduwenaar van
 Johanna Werdon geb[oren] te Vreeswijk / de Vaart / en woonende te Jutphaas
 en Teuntje Davelaar j[onge] d[ochter] geb[oren] te Zeist en woonende te Jutphaas
den 27 Nov[embris]Na ingekoomen vertoog van den Gerechten van Westbroek en Oud Maars-
 seveen zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Jacob Aris-
 se van Ewijk j[ong]m[an] geb[oren] en woonende te Westbroek en Gerrigje Coen-
 raads j[onge] d[ochter] geb[oren] en woonende te Oud Maarsseveen
 N[ota]B[ene] onder G.E.Gäbel
 N[ota]B[ene] den 24 April 1803 Na ingekoomen betoog des E[erwaarde] k[er]kenraads van Utrecht zijn
 alhier getrouwd Arie Verkerk geb[oren] en woon[ende] te 18hoven en Alijda Lucassen
 j[onge] d[ochter] woon[ende] te Utrecht (Zie 10 Meij .... in 1805)
[Trouwen Westbroek NH 1803 blad 167]
 
1803
den 27 Nov[embris]Na ingekomen betoog van den Gerechte van Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan Gijsbertse
 van Scherpenzeel, weduwenaar van Francijntje Oosterbeek
 en Maria Arisse van Ewijk j[onge] d[ochter] beiden woonende alhier.
1804
den 22 JulijNa ingekoomen betoog van den Gerechte van Achtienhoven zijn
 alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan Cornelisse Roo-
 sendaal j[ong]m[an] en Maria Janse Lam j[onge] d[ochter] gebooren en
 woonende aldaar.
den 26 Aug[ustij]Na ingekoomen betoog des Gerechten van Westbroek en Naarden
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Henricus van Bar-
 neveldt j[ong]m[an] geb[oren] en woonende alhier en Evertje van Huijssteede
 j[onge] d[ochter] geb[oren] en woonende in de Naardermeer onder Naarden.
den 24 Octobr[is]Na ingekoomen betoog van de Gerechten van Westbroek en Utrecht
 zijn alhier door den Weleerw[aarde] Heer A.A. Viervant pred[icant] te Amsterdam
 in den huwelijken staat bevestigd de Weleerw[aarde] Heer Willem Breijl
 pred[icant] alhier en Mejuffr[ouw] Catharina Maria Viervant
den 18 Nov[embris]Na ingekoomen betoog van de Gerechten van Westbroek en Achtienho-
 ven zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Gijsbert Cornelisse
 Neeff j[ong]m[an] geb[oren] en woonend alhier en Reijntje Barendse Schip-
 per j[onge] d[ochter] geb[oren] te Oud Maarsseveen en woonende alhier.
den 25 Nov[embris]Na ingekoomen betoog van den Gerechte van Westbroek zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigd Egbertus Brantse van Walderveen
 en Gerritje Arisse van Ewijk.
den 23 Dec[embris]Na ingekoomen betoog van den Gerechte van Breukeleveen zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Jan Hendrikse Bos j[ong]m[an] geb[oren]
 te O[ud] Loosdrecht en woonende te Breukeleveen en Gijsbertje Hen-
 drikse van den Berg wed[uwe van] Hendrik Vis geb[oren] te Westbroek
 en woonende te Breukeleveen.
1805
den 3 Feb[ruarij]Na ingekoomen betoog van den Gerechte van Westbroek zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Petrus van Barneveldt wedu-
 wenaar van Marrigje de Waal en Antje van Dijk wed[uwe] van Geurt
 van Doorn, beide geb[oren] en woonende alhier.
den 10 Feb[ruarij]Na ingekoomen betoog van den Gerechte van Westbroek zijn alhier in
 den huwelijken staat bevestigd Gijsbert Jacobse Outhoff
 en Dirkje Volkerde van der Wilt beide geb[oren] en
 woonende alhier.
[Trouwen Westbroek NH 1805 blad 168]
 
1805
den 28 AprilNa ingekoomen betoog der Gerechten van Mijnden en West-
 broek zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan
 Meijers wed[uwenaa]r van Willemijntje Schuijl en Jannetje
 van Dijk wed[uwe] van Teunis Vlug.
den 5 MeijNa ingekoomen betoog van den Gerechte van Achtienhoven zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Rutger de Waal j[ong]m[an] geb[oren] en
 woonende onder Achtienhoven en Antje Blomhof j[onge] d[ochter] geb[oren] te Maar-
 tensdijk onder den gerechte van Oostveen en woonende onder Achtienhoven
den 12 MeijNa ingekoomen betoog der Gerechten van Westbroek en Achtienhoven
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Pieter van Barne-
 veld j[ong]m[an] geb[oren] en woonende te Westbroek en Jannigje van Schaik
 j[onge] d[ochter] geb[oren] onder 't gerecht van Breukelen Proostdij en woonende te Ach-
 tienhoven.
1806
den 6 AprilNa ingekomen betoog van den Gerechte van Ouderkerk aan den
 Amstel zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Teunis
 de Rue D.Z. en Grietje Klarenbeek.
den 27 AprilNa ingekoomen betoog van den Gerechte van Westbroek zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigd Jelis Eerdhuijsen en Maria Backer
Eod[um] dieNa ingekoomen betoog van den Gerechten van Tienhoven en Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Hendrik Post en An-
 netje van Bemmel.
Eod[um] dieNa ingekoomen betoog van den Gerechten van Achtienhoven en Oostveen
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan Philip Mantel
 weduwenaar van Aalbertje Davelaar en Marrigje in 't Veld.
den 4 MeijNa ingekomen betoog van den Gerechten van Utrecht en Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Johannes Rouwaar
 en Hendrica Monné.
Eod[um] dieNa ingekomen betoog der Gerechten van Loosdrecht en Westbroek zijn
 alhier in den huwelijken staat bevestigd Arie van Waveren
 en Jannetje van Schaik
den 11 MeijNa ingekomen betoog der Gerechten van Achtienhoven en Amsterdam
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Hermanus Hen-
 dricus Tepe en Maria Henrietta Elisabeth
 Breiman
[Trouwen Westbroek NH 1806 blad 169]
 
1806
den 1 JunijNa ingekomen betoog der Gerechten van Maarsseveen en Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan Abrahamz Schip-
 per j[ong]m[an] en Maria Eerthuijsen wed[uwe] van Frans Bakker
den 19 OctoberNa ingekomen betoog van de Geregten van
 Achtienhoven en Zuilen zijn alhier in den huwelijken
 staat bevestigt Benjamin van Steenwijk en
 Wilmina de Jager
den 5 OctoberNa ingekomen betoog van de Gerechten
 Westbroek en Achtienhoven zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigt Johannes
 Roosendaal j[ong]m[an] en Catharina de Groot j[onge] d[ochter]
den 23 Nov[ember]Na ingekomen betoog der Gerechte van
 Westbroek zijn alhier in den huwelijken
 staat bevestigt Mattijs Outhof j[ong]m[an]
 en Geertje van Schaik j[onge] d[ochter]
1807
4 JanuarijNa ingekoomen betoog van den Gerechte van
 Achttienhoven zijn alhier in den huwelijken staat
 bevestigd Jan van Keulen j[ong]m[an] geb[oren] en woonende
 te Achtienhoven en Aletta van Ewijk j[onge] d[ochter] geb[oren]
 en woonende te Westbroek
26 AprilNa ingekoomen betoog van den Gerechte van Achttien-
 hoven zijn alhier in den huwelijken staat
 bevestigd Gerrit van Eik j[ong]m[an] en Willemijntje
 Vredendaal j[onge] d[ochter]
3 MeijNa ingekoomen betoog van den Gerechten van Westbroek
 en Achtienhoven zijn alhier in den huwelijken staat
 bevestigd Jan van Barneveld j[ong]m[an] en Jannetje
 Lam j[onge] d[ochter].
Eod[um] dieNa ingekoomen betoog van de Gerechten van
 Westbroek en Achttienhoven zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigd Teunis Spelt j[ong]m[an]
 en Elisabeth van Barneveld j[onge] d[ochter]
Eod[um] dieNa ingekomen betoog van de Gerechten van
 Achtienhoven en Oostveen zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigd Cornelis Verkerk j[ong]m[an]
 gebooren en woonende te Actienhoven en Antje
 van Zijtveld j[onge] d[ochter] gebooren in de Achterwetering onder den Gerechte
 van Oostveen en mede woonende te Achtienhoven
1808
31 JanuarijNa ingekomen betoog van den Geregte van Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd
 Pieter van Dijk j[ong]m[an] en Teuntje Harmse van der
 Wilt j[onge] d[ochter].
[Trouwen Westbroek NH 1808 blad 170]
 
31 JanuarijNa ingekomen betoog van de Geregten van Westbroek
 en Utrecht zijn alhier in den huwelijken
 staat bevestigd Jan van Barneveld Anth[onisz] j[ong]m[an]
 en Elisabeth Abbema j[onge] d[ochter]
6 MaartNa ingekomen betoog van de Geregte van Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Willem
 van Dijk weduwenaar van Stijntje de Wit en Lijsje
 Schipper j[onge] d[ochter]
27 MaartNa ingekomen betoog van den Geregte van Achttienhoven
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd Hendrik
 Roosendaal j[ong]m[an] en Gerrigje Slot, j[onge] d[ochter]
4 DecemberNa ingekomen betoog van den Geregte van West-
 broek zijn alhier in den huwelijken staat
 bevestigd Egbert Koertsen j[ong]m[an] en Catharina
 Johanna Bolwik weduwe van Johan Chris-
 toffel Schreuder
1809
2 AprilNa ingekomen betoog van de Geregten van
 Westbroek en Achttienhoven zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Al-
 bert van Doorn j[ong]m[an] en Herrewijntje
 Lam j[onge] d[ochter]
16 AprilNa ingekomen betoog van den Geregte
 van Westbroek zijn alhier in den
 huwelijken staat bevestigd Jan Klei-
 mij j[ong]m[an] en Marrigje van den Broek j[onge] d[ochter]
23 AprilNa ingekomen betoog van den Geregte van West-
 broek zijn alhier in den huwelijken staat be-
 vestigd Klaas Broekhuizen weduwenaar van
 Jacoba van Manen en Maria van Groothui-
 zen j[onge] d[ochter]
30 AprilNa ingekomen betoog van den Geregte van Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd
 Melchert van den Broek j[ong]m[an] en Klaasje van Doorn
 j[onge] d[ochter]
Eodem dieNa ingekomen betoog van den Geregte van Westbroek
 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigd
 Elbert de Jong j[ong]m[an] en Aaltje van Bemmel j[onge] d[ochter]
gevisiteerd
[Trouwen Westbroek NH 1810 blad 171]
 
1810
25 MaartNa ingekomen betoog van de Geregten van
 Breukeleveen en Achttienhoven zijn alhier
 in den huwelijken staat bevestigd Cors Corsse
 Breij j[ong]m[an] en Cornelia Jansse Lam j[onge] d[ochter]
6 MeijNa ingekomen betoog van de Geregten van
 Cattenbroek bij Zeijst en Achttienho-
 ven, zijn alhier in den huwelijken staat
 bevestigd Aalbert van Dijk j[ong]m[an] en Aartje
 Leeman j[onge] d[ochter]
30 DecemberNa ingekomen bewijs van den Geregte van Acht-
 tienhoven, dat door denzelven in den huwelijken
 staat bevestigd zijn op den 30 Dec[ember] Jan Roo-
 sendaal weduwenaar van Maria Lam geboren
 te Achttienhoven en wonende te Westbroek en
 Neeltje Remmeger j[onge] d[ochter] geboren en wonende
 te Achttienhoven zijn dezelve personen op heden
 voor de gemeente plegtig in den huwelijken
 staat ingezegend
1811
20 JanuarijNa ingekomen bewijs van den Geregte van
 Achttienhoven, dat door denzelven in den
 huwelijken staat bevestigd zijn op den
 20 Januarij Cornelis van der Lee en Cornelia
 Mararetha [!] Roosendaal j[onge] d[ochter] beide geboren en wo-
 nende te Achttienhoven zijn dezelve personen op
 heden voor de gemeente plegtig in den huwelijken
 staat ingezegend
10 MaartNa ingekomen bewijs van den Geregte van
 Westbroek, dat op den 8 Maart door denzelven
 in den huwelijken staat bevestigd zijn Jan
 IJzaak Degender j[ong]m[an] en Hanna Volkerts
 van der Wild j[onge] d[ochter], zijn dezelfde personen
 op heden voor de gemeente plegtig in den
 huwelijken staat ingezegend
23 JunijNa ingekomen bewijs van den Geregte van Westbroek, dat op
 den 21 Junij door den zelven in den huwelijken staat bevestigd
 zijn Gerrit Gerles j[ong]m[an] en Gerritje Kwint j[onge] d[ochter] zijn dezelve
 personen op heden voor de gemeente plegtig in den hu-
 welijken staat ingezegend.
[Trouwen Westbroek NH 1811 blad 172]
 
1811
30 JunijNa ingekomen bewijs van den Geregte van
 Oudmaarsseveen dat op den 29 Junij door
 denzelven in den huwelijken staat be-
 vestigd zijn Jan Oudhof j[ong]m[an] en Aartje van Zijtveld
 j[onge] d[ochter], zijn dezelve personen op heden voor de
 gemeente plegtig in den huwelijken staat
 ingezegend.
gevisiteerd
3 Nov[ember]Na ingekomen bewijs van den [Geregte] Maire van
 Westbroek, dat op den 1 Nov[ember] door denzelven
 in den huwelijken staat bevestigd zijn
 Aalt de Bree j[ong]m[an] en Marretje van Zijp-
 veld, j[onge] d[ochte]r, zijn dezelve personen op heden
 voor de gemeente plegtig in den huwelijken
 staat ingezegend
1812
19 JanuarijNa ingekomen bewijs van de Maire
 van Westbroek c.s., dat op den 19 Jan[uarij]
 door denzelven, als Officier van den Civie-
 len staat der voornoemde gemeente, het
 huwelijk is voltrokken van Sander van Har-
 ten, j[ong]m[an] met Aletta Bouthoorn, wed[uwenaar]
 van Teunis Bruinis; zijn dezelven
 personen op heden voor de gemeente kerke-
 lijk in den huwelijken staat ingezegend
5 AprilNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Westbroek, dat op den vijfden April door
 denzelven in het huwelijk vereenigd zijn
 Pieter Wingelaar, j[ong]m[an] met Jacobje van
 Zijtveld, j[onge] d[ochter] zijn dezelve personen
 op heden voor de gemeente kerkelijk
 in den huwelijken staat ingeze-
 gend
[Trouwen Westbroek NH 1812 blad 173]
 
1812
24 MeiNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Westbroek dat op den 23 Mei, door
 denzelven, als Officier van den Civielen
 staat het huwelijk voltrokken is van
 Frans Kleijmeij j[ong]m[an] met Trijntje de
 Jong j[onge] d[ochte]r zijn dezelve personen op heden
 voor de gemeente kerkelijk in den
 huwelijken staat ingezegend
gevisiteerd, 13 Julij 1812
T.Bemmelen
Dp:Cl:
6 SeptemberNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Westbroek, dat op den 6 Sept[ember] door denzel-
 ven, als Officier van den Civielen staat
 het huwelijk voltrokken is van Willem Roos
 weduwenaar, met Pietje Roosendaal, j[onge] d[ochte]r
 zijn dezelve personen op heden voor de gemeente
 kerkelijk in den huwelijken staat ingezegend
8 NovemberNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Westbroek, dat op den 8 Nov[ember] door denzelven,
 als Officier van den Civielen staat; het
 huwelijk voltrokken is van Hendrik Hendrikse,
 j[ong]m[an], met Jannetje de Bruijn, j[onge] d[ochte]r zijn
 dezelve personen op heden voor de gemeente kerkelijk
 in den huwelijken staat ingezegend.
1813
3 JanuarijNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Westbroek, dat op den 3 Januarij door denzelven,
 als Officier van den Civielen staat, het
 huwelijk voltrokken is van Willem Lodder
 j[ong]m[an], met Neeltje Wagenaar, j[onge] d[ochte]r zijn
 dezelve personen op heden voor de gemeente
 kerkelijk in den huwelijken staat ingezegend.
17 JanuarijNa ingekomen bewijs van den Maire van
 Tienhoven, dat op den 14 Januarij door denzelven
 de Burgerlijke Formaliteiten van het huwelijk
 van Willem van Zijtveld j[ong]m[an] en Heiltje Buscher
 j[onge] d[ochte]r volbragt zijn, zijn dezelve personen
 op heden voor de gemeente alhier kerkelijk
 in den huwelijken staat ingezegend.