Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1640 blad 053)
 
Naemen der geene die in de kercke van Westbroeck zijn geproclameert
door Timannus Heic dienaer des woorts beginnende als volght.
 
Den 26 Aprilis 1640
Roelof Haesterszen j(ong)g(esel) ende Gijsien Cornelisdr j(onge)d(ochter) beijde woonende in Acht-thienhoven
bevesticht den 10 Maij in Westbroeck
 
Den 10 Maij 1640
Jacob Thomasszen j(ong)g(esel) uijt Enghelandt ende Trijntien Jans weduwe, beijde woonende
in Westbroeck - bevesticht in den houwelijcken staet den 24 Maij in Westbroeck
 
Den 17 Maij 1640
Peter Goijertszen van Schaijck j(ong)g(esel) van Westbroeck ende Henrickgen Otten
j(onge)d(ochter) van Maersenveen - tot Westbroeck bevesticht nae voorgaende predikatie den 3 Junij 1640
 
Den 31 Maij 1640
Geerlof Reijerszen j(ong)g(esel) van Westbroeck ende Grietgen Abels j(onge)d(ochter) woonende in den
gerechte van Acht-thienhoven - tot Westbroeck bevesticht den 14 Junij 1640
 
Aert Jacobszen j(ong)g(esel) van Acht-thienhoven ende Annetien Gerrits van Schaijck
j(onge)d(ochter) mede van Acht-thienhoven - tot Westbroeck bevesticht den 21 Junij 1640
 
Den 5 Julij sijn bevesticht in den houwelijcken staet volghens d'attestatie van Zuijlen
Schalck Adamszen j(ong)m(an) van Hastrecht ende Geertien Cornelis j(onge)d(ochter) van Amersfoort
beijde woonende tot Zuijlen
 
Den 26 Julij 1640
Cornelis Willemszen j(ong)g(esel) woonende buijten de Catarinepoort bij Utrecht ende
Fenmischen Joris j(onge)d(ochter) van Westbroeck - attestatie nae Utrecht om aldaer te trouwen
 
(Trouwen Westbroek NH 1640 blad 054)
 
Berent Maertenszen j(ong)m(an) van Albislouw in Westphalen
ende Anneken Reijers j(onge)d(ochter) van Westbroeck beijder woonende
tot Asse - attestatie nae Ass
 
13 Septembris 1640
Cornelis Goossenszen weduwenaer van Westbrouck ende
Neeltgen Adriaens weduwe woonende in Reijerscop
attestatie om te trouwen tot Utrecht
 
20 Septembris 1640
Evert Gerritszen j(ong)m(an) van Westbrouck ende Dievertien
Lamberts weduwe woonende alhier in Westbrouck
getrouwt in Westbrouck den 4 Octobris 1640
 
18 Octobris 1640
Gerrit Adriaenszen j(ong)m(an) van Westbrouck ende
Emmeken Gijsberts weduwe van Timan Adriaenszen mede van
Westbrouck - bevesticht in Westbrouck den 1 Novembris 1640
 
25 Octobris 1640
Jan Evertszen weduwenaer van Jannetien Barens ende
Idgen Cornelis j(onge)d(ochter) woonende beijde alhier in Westbrouck
bevesticht in Westbrouck den 8 Novembris 1640
 
6 Decembris 1640
Jan Corneliszen jongman woonende int gerechte van Westbrouck ende Emmeken
Peters j(onge)d(ochter) woonende int gerechte van Maersenveen
bevesticht in Westbrouck den 20 Decemb(ris) 1640
 
13 Decembris 1640
David Fransen ende Aeltien Jorris woonende in Westbrouck hebbende voorleden
jaer door het aenhouden des kerkenraedts hare drij houwelijcksche geboden gehadt hebben nu haer
door mijn ernstich aenspreecken in den houwelijcken staet laten bevestighen
 
(Trouwen Westbroek NH 1641 blad 055)
 
14 Februarij 1641
Jacob Jacobszen Schaeij j(ong)m(an) van Westbrouck ende Anneken Huijghen j(onge)d(ochter) woonende in het
noordteijndt van Portengen
Den 28 Februarij soo sijn de voors(chreven) persoonen (nae dat oock tot Aa dese soo
drij mael waren geproclameert uijtwijsende d'attestatie) tot Westbrouck
den echten staet bevesticht
 
11 Aprilis 1641
Jan Goiertszen j(ong)m(an) woonende in Achthienhoven ende Elisabeth Volckerts j(onge)d(ochter)
van Westbrouck - bevesticht in den houwelijcken staet den 26 Aprilis
in Westbrouck
 
Egbert Janszen Grouwert Schout van Maerssenbrouck woonende tot Maerssen
ende Sara Duwout weduwe van Jan Corneliszen Gerst woonende in Achthienhoven
nae blijck der proclamatien tot Maerssen bevesticht den 27 Aprilis
tot Westbrouck
 
2 Maij 1641
Hendrick Janszen j(ong)m(an) van Westbrouck woonende tot Nederhorst ende
Grietgen Willems j(onge)d(ochter) van Westbrouck
nae blijck der proclamatien tot Nederhorst bevesticht d(en)
16 Maij 1641
 
14 Novembris 1641
Gijsbert Corneliszen jonghman uijt de Loosdrecht ende Meerterijen Cornelis j(onge)d(ochter) van
S(in)t Maertensdijck woonende in Westbrouck
attestatie nae S(in)t Meertensdijck om aldaer te
trouwen
 
1642
2 Januarij 1642
Thijs Michielszen j(ong)g(esel) van Achthienhoven woonende tot Utrecht ende
Wijntien Cornelis j(onge)d(ochter) van Westbrouck
nae bethoon van Utrecht bevesticht in Westb(rouck)
den 16 Januarij 1642
 
9 Januarij 1642
Jan Claeszen jonghman van Westbrouck ende Marichen Peters j(onge)d(ochter) van Maersseveen
nae bethoon van Thienhoven bevesticht in
Westbrouck 25 Januarij 1642
 
16 Januarij 1642
Jan Jacobszen Lam jonghman van Westbrouck ende Ariaentgen Hendrickx
van Oostrum j(onge)d(ochter) onders gerichte van Vreeswijck geseijt de Vaert
attestatie om te trouwen op de Vaert
 
26 Februarij 1642
Jacob Willemszen jonghman van der Eem ende Jacupjen Aelberts j(onge)d(ochter) van
Westbrouck - nae bethoon van der Eem bevesticht in
Westbrouck den 6 Martij 1642
 
(Trouwen Westbroek NH 1642 blad 056)
 
27 Februarij 1642
Dirick Janszen j(ong)m(an) van Noorden ende Annetgen Jans van Westbrouck
attestatie gegeven om te trouwen tot Noorden op den
20 Martij
 
11 Aprilis 1642
Gerrit Claeszen Voort jongm(an) van Achthienhoven ende
Aeltjen Willems j(onge)d(ochter) van Breukelveen
volgens d'attestatie van Thienhoven in de echten staet
bevesticht den 24 Aprilis 1642
 
22 Maij 1642
Willem Janszen j(ong)m(an) uijt de Loosdrecht ende Aeltjen Jacobs j(onge)d(ochter) van
Achthienhoven - Den 5 Junij nae bethoon uijt de Loosdrecht bevesticht
 
30 Maij 1642
Claes Janszen Nichtevecht weduwnaer van Trijntien Goossens woonende
in Achthienhoven ende Jannetjen Bruinen weduwe van Dirick Peterszen
woonende aen S(in)t Maertensdijck - attestatie om te trouwen tot S(in)t Maertensdijck den 12 Junij
 
16 Octobris 1642
Cornelis Janszen jonghman van Westbrouck ende Metgen Gijsberts van
Roijen weduwe van Antonis Janszen woonende tot Loenen
attestatie om te trouwen tot Loenen den 30 Octobris
 
27 Novembris 1642
Jan Adriaenszen weduwenaer van Niesien Jans woonende in Westbrouck
ende Anneken Cornelis j(onge)d(ochter) van Jutphaes
attestatie om te trouwen tot
Jutphaes den 11 Decembris
 
4 Decembris 1642
Antonij Janszen j(ong)m(an) van Eijndhoven ende Claesien Cornelis j(onge)d(ochter) van
Westbrouck - nae bethoon van Utrecht bevesticht
in Westb(rouck) den 1 Januarij 1643
 
Gerrit Janszen j(ong)m(an) van Asberge ende Jannetgen Cornelis j(onge)d(ochter) van
Schalwijck sijn volgens d'attestatie van Schalwijck van den 27 Novembris alhier
in den houwelijcken staet bevestight den 4 Decembris 1642
 
Den 18 Decembris 1642
Willem Janszen j(ong)m(an) ende Lijsbeth Rutgers j(onge)d(ochter) beijde van Westbrouck
Den 1 Januarij 1643 in Westb(rouck) bevesticht in
den echten staet
 
(Trouwen Westbroek NH 1643 blad 057)
 
1643
Den 29 Januarij 1643
Theunis Peterszen weduwenaer van Jannetien Sweeren woonende is
Achthienhoven ende Gerritjen Aerts j(onge)d(ochter) uijt de Loosdrecht
volghens d'attestatie uijt de Loosdrecht
in den echten staet ingeseghent den 12 Februarij 1(643)
 
Den 19 Februarij 1643
Jan Janszen j(ong)m(an) van Westbrouck ende Jacopjen Cornelis j(onge)d(ochter) van St.Maertensdijck
Den 5 Martij volgens d'attestatie van Maertens(dijck)
in den echten staet bevesticht
 
Willem Ariaenszen weduwenaer van Mariken Hendrickx woonende aen de
Achterweteringe ende Anneken Roelofs j(onge)d(ochter) woonende in Westbrouck
Den 5 Martij volgens d'attestatie van Meertensdij(ck)
in den echten staet bevesticht
 
Den 26 Martij 1643
Gerrit Theuniszen Bosch j(ong)m(an) van Achtthienhoven ende Mariken
Goierts Schaeij j(onge)d(ochter) van Westbrouck - bevesticht in Westb(rouck) den 9 Aprilis 1643
 
Den 3 Aprilis 1643
Cornelis Adriaenszen j(ong)m(an) van Achtthienhoven ende Marieken Abrahamse
weduwe van Maerten Peterszen woonachtich onder de Blauw Capell
Attestatie aen de Blauw Capel de(n) [23?] Aprilis 1643
 
Gijsbert Claeszen weduwenaer van Hillichen Wijgers ende Marieken Cornelis j(onge)d(ochter)
beijde van Westbrouck - bevesticht in den echten staet in Westb(rouck) den 23 Aprilis 1643
 
Adriaen Willemszen weduwenaer van Mettien Theunis woenende aen de Groene
wech onder den gerechte van Westbrouck ende Marieken Gijsberts j(onge)d(ochter) woonende
in het gerechte van Maerssen - attestatie gegeven den 29 Aprilis om te trouwen aen de Vaert
 
Den 9 Aprilis 1643
Joost Corneliszen weduwenaer van Jannetie Jans woonende in Cortrijcke
ende Maricken Gijsberts j(onge)d(ochter) woonende in de Westbrouck
attestatie om te trouwen [t'Utrecht?] 2 M(aij)
 
Den 30 Aprilis 1643
Cornelis Claeszen j(ong)m(an) in Westbrouck ende Jannetie Jans j(onge)d(ochter) woonende in Thienhoven
attestatie om te trouwen in St. Antonisgasthuijs
den 16 Maij 1643
 
7 Maij 1643
Berent Berentszen j(ong)m(an) van Luinen uijt het landt van Clef woonachtig tot
Utrecht ende Eva Christoffels j(onge)d(ochter) van Stoccum uijt het selve landt woonende
in Achtthienhoven - attestatie om te trouwen in St. Antonisgasthuijs den 23 Maij 1643
 
14 Maij 1643
Gerrit Ariaenszen weduwenaer van Emmeken Gijsberts woonende in Westbrouck
ende Marieken Peters j(onge)d(ochter) van Maersseveen - getrouwt in Westb(rouck) den 28 Maij 1643
 
(Trouwen Westbroek NH 1643 blad 058)
 
Den 13 Augusti 1643
Jan Albertszen j(ong)m(an) van Westbrouck ende Grietgen Jacobs j(onge)d(ochter) van Loosdrecht
Den 27 Augusti nae bethoon uijt de
Loosdrecht in Westb(rouck) bevesticht
 
Den 3 Septembris 1643
Adriaen Dirckszen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Fijtgie Jans j(onge)d(ochter) van Roterdam
Den 17 Septembris nae bethoon van
Roterdam in Westb(roeck) bevesticht
 
Den 16 Septembris 1643
Timan Luijten Decker j(ong)m(an) van Utrecht woonende in Weert ende Maria
Lamberts j(onge)d(ochter) van Zuijlen hebbende gehadt hare drij houwelijcksche geboden sonder
verhinderinge soo tot Utrecht als tot Zuijlen sijn alhier in den echten staet bevesticht [geworden]
 
1 Octobris 1643
Evert Corneliszen j(ong)m(an) van Utrecht ende Maijrichen Cornelis weduwe van
Theunis Lucaszen woonende in Westbroeck - attestatie nae Utrecht
 
Den 5 Novembris 1643
Jan Thomasszen j(ong)m(an) ende Geertie Claes j(onge)d(ochter) beijde van Achtthienhoven
bevesticht alhier den 19 Novembris 1643
 
Peter Egbertszen j(ong)m(an) van Wensveen ende Neeltien Gerrits j(onge)d(ochter) van Zuijlen beijden
woonende tot Zuijlen hebbende aldaer hare drij houwelijcksche proclamatien gehadt
in de Capelle sonder eenighe inspraecke sijn alhier in den echten staet bevesticht den
12 Novembris 1643
 
1644
Den 14 Januarij 1644
Cors Willemszen j(ong)m(an) woonende aen de Nieuwe Weteringe ende Willemien
Willems j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck - bevesticht alhier den 28 Januarij 1644
 
Aert Adriaenszen j(ong)m(an) van Achtthienhoven ende Lammertjen Cornelis
j(onge)d(ochter) woonachtich in Westbroeck
bevesticht int houwlijck den
28 Januarij 1644
 
Den 10 Junij 1644 soo sijn volghens d'attestatie van Zuijlen in(de)
houwelijckschen staet bevesticht Gijsbert Gerritszen j(ong)m(an) van Zuijlen ende Kuijndertjen
Enghens j(onge)d(ochter) van Vlist woonende tot Zuijlen
 
Den 10 junij 1644
Jacob Theunisszen Stael j(ong)m(an) ende Geertien Tooken beijde van Oostveen
bevesticht tot Maertensdijck
 
(Trouwen Westbroek NH 1644 blad 059)
 
20 Octobris 1644
Willem Janszen j(ong)m(an) woonende tot Amstelveen ende
Petergen Cornelis Bosch j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
nae bethoon van de Schoudt tot
Amstelveen den 3 Novembris getrouwt
 
10 Octobris 1644 (Waarschijnlijk een verschrijving Novembris klopt beter met de data)
Theunis Corneliszen j(ong)m(an) van Blaucappel ende Gijsbertien Dirickx
weduwe van Hendrick Barentszen beide woonende in Achtthienhoven
Den 24 Novembris bevesticht in Westb(roeck)
 
Cornelis Theuniszen Boss j(ong)m(an) van Achtthienhoven ende Marie
Thomas Mingal j(onge)d(ochter) van Westbroeck
Den 1 Decembris bevesticht in Westb(roeck)
 
8 Decembris 1644
Jan Joriszen j(ong)m(an) ende Meijnsien Claes j(onge)d(ochter) beijde van Westbroeck
attestatie om te trouwen tot Utrecht den
24 Decembris
 
1645
5 Januarij 1645
Adriaen Willemszen Voorn weduwenaer van Marichen Gijsberts woonende in(de) gerechte van
Westbroeck en Geertgen Ariaens j(onge)d(ochter) van Hees woonende in(de) gerechte van(de) Bildt
getrouwt aen de Blauwecappel
 
26 Januarij 1645
Willem Goiertszen van Schaij j(ong)m(an) van Westbroeck ende Beertien
Pancras j(onge)d(ochter) van de Loosdrecht - getrouwt in Westb(roeck)
 
26 Februarij 1645
Dirick Willems Voorn j(ong)m(an) woonende in den gerechte van
Westbroeck ende Annecken Adriaens j(onge)d(ochter) woonende tot Maertensdijck
getrouwt tot Maertensdijck
 
13 Aprilis 1645
Claes Claeszen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Pieterjen Cornelis
j(onge)d(ochter) van Delfshaven, doch woonende tot Roterdam
Den 4 Maij nae bethoon van Roterdam
in Westb(roeck) bevesticht
 
(Trouwen Westbroek NH 1645 blad 060)
 
5 Octobris 1645
Tielman Peterszen Hertsoech j(ong)m(an) van Suchtelen int landt van Guilijck
en Trijntien Willems j(onge)d(ochter) van Westbroeck bevesticht int houwelijck den 26 Octob(ris)
 
Gerrit Jacobszen Lam j(ong)m(an) van Westbroeck ende Neeltien Huijbrechts
j(onge)d(ochter) van Buijren woonende in den Hage - attestatie gegeven om te trouwen
in den Hage
 
7 Decembris 1645
Adriaen Paulszen j(ong)m(an) van Breuckelen ende Grietgen Gijsberts j(onge)d(ochter)
van Westbroeck - attestatie gegeven om te trouwen tot
Breuckelen
 
1646
19 Julij 1646
Peter Huijghen j(ong)m(an) woonende in gerechte van Portengen ende Metgen
Goossens weduwe van Jan Ariaenszen woonende in Westbroeck getrouwt in Westb(roeck)
den 2 Augusti
 
2 Augusti 1646
Gerrit Goiertszen Schaij j(ong)m(an) van Westb(roeck) ende Geertien Cornelis j(onge)d(ochter) aen de Blauwcapel
getrouwt aen de Blauwcapel
den 16 Augusti
 
18 Octobris 1646
Jacob Jacobszen j(ong)m(an) van Leijden woonende in Achtthienhoven ende
Trijntien Claes j(onge)d(ochter) woonende tot Vechten - getrouwt in Westb(roeck)
den 1 Novembris 1646
nae bethoon van Maertensdijck en
Bunnick
 
Jan Willemszen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Lijsbeth Jans van Laen j(onge)d(ochter) van
Rhijnberck mede woonende in Westbroeck - bethoon van Utrecht en daer op gegeven
attestatie om te trouwen tot [Diemen?]
alwaer sij sijn getrouwt den 25 Novembris stilo loci gelijck door atestatie van(de) predikant mij is [gebleken]
 
8 Novembris 1646
Govert Janszen weduwenaer van Fijtien Cornelis ende Marie
Cornelis j(onge)d(ochter) beijde van Westbroeck
Den 22 Novembris 1646 int houwelijcken staet
tot Westbroeck ingesegent
 
15 Novembris 1646
Cornelis Roelszen weduwenaer tot Abkoude ende Gijssien Jans j(onge)d(ochter) van
Westbroeck mede woonende tot Abkoude - attestatie gegeven om te
trouwen tot Abkoude den 2 Decembris
 
29 Novembris 1646
Gerrit Ariaenszen weduwenaer van Haestrecht ende
Marichien Aerts j(onge)d(ochter) van Seijst woonende in Westbroeck
attestatie nae Haestrecht
 
(Trouwen Westbroek NH 1647 blad 061)
 
1647
Den 10 Januarij 1647 sijn in echten staet ingesegent
Willem Joosten j(ong)m(an) ende Neeltien Gerrits j(onge)d(ochter) beijde van Zuijlen volgens
attestatie van Zuijlen
 
7 Februarij 1647
Aert Ariaenszen weduwenaer van Lammertien Cornelis woonende in Achtthienhoven
ende Hillichien Jans j(onge)d(ochter) van Maersseveen
attestatie gegeven om te trouwen tot Utrecht
Den 23 Februarij
 
14 Februarij 1647
Dirick Corneliszen j(ong)m(an) ende Mariechen Tijmans j(onge)d(ochter) beijde
van Westbroeck - bevesticht in Westbroeck den 28 Februarij
 
7 Martij 1647
Willem Goiertszen j(ong)m(an) van Achtthienhoven ende
Neeltien Dirickx j(onge)d(ochter) van Maersseveen
attestatie gegeven om te trouwen tot Thienhoven
den 21 Martij
 
21 Martij 1647
Lubbert Ariaenszen j(ong)m(an) ende Aeltie Cornelis j(onge)d(ochter)
beijde woonende in Westbroeck - Den 4 Aprilis bevesticht in Westbroeck