Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1662 blad 077)
 
Namen der genen die inde kerke van
Westbroeck haere proclamatien en betestin-
ge gehadt hebben door mij N(icolaas) Overeem
dienaar der godlijcken woords.
 
Anno 1662 Den 5 Jannuary
Aart Corneliszen Goes, wed(uwenaar) van Cuijntien Claes, van Achtien-
hoven met Neeltien Teunis j(onge)d(ochter) van Bunnick.
 
Anno 1662 den 12 Jan(nuary)
Wulphert Adriaenszen j(ong)m(an) met Neeltien Franken wed(uwe)
van Jacob Evertszen beijde woon(ende) in Westbroeck
 
(ander handschrift)
ziet verder agter in het boek
enige aantekeningen in q(uar)to.
(Westbroek dopen vervolg 1662 blad 078)
 
(tussenblad in ander handschrift (twee quarto bladen naast elkaar))
 
(links)
Namen der gehuwden en
gedoopten van 1662 - 1666
door Nicolaas Overheem
Predikant te Westbroek
 
(rechts)
Namen der gehuwden
en gedoopten
1662 - 66
 
(ander handschrift)
Door ondergeteekende gevonden en hier
als aanvulling tussen gelegd
G.Masmeijer
ouderling
1958
(Trouwen Westbroek NH 1662 blad 079)
 
Namen der Getrouwden
Anno 1662
 
De soon van Arie Ariaenszen met Attestatie ter Aa
Lijsbet Hansen op de Vuurs
 
Een neef van Goijert Heijndrick Pieterszen tot
Cockengen.
 
De Schaepherder tot Seijst.
 
(in de marge) ^Govertien Buijsen
 
^ Jan Frederickszen tot Leusden getrouwt
 
Claes Dirckszen van den Elst tot Seijst
 
Goijert Janszen dochter tot Cockengen
 
Wulfert Adriaens
 
Barent Janszen j.m. met Marritien Adriaans ge-
trouwt op Pinxter (18-05)
 
Teunis Barentszen j(ong)m(an) van Westbroeck met Aaltien
Rijcken attestatie gegeven den 24 Maij 1662
 
Volcert Pieterszen van Schaick met Beatrix Pieters
den 25 Maij attestatie gegeven na [willes in/en] Vinke-
veen
 
Cornelis Willemszen van Lichtenbergh met Heijndrickien
Goijerse getrouwt sondagh voor de twede [Gass..]
 
Cornelis Corneliszen den Oudend[] met Gijsbertien
Gerrits attestatie van [Mejer Jan] gegeven
na (opengelaten)
 
Joris Drickszen van Vliet j(ong)m(an) met Trijnten Claas j(onge)d(ochter)
beijde in Achtienhoven getrouwt den 19 Octob(er) 1662
 
Reijer Gisbertszen j(ong)m(an) met Jannigtien Jans wed(uwe) van
Cornelis Claeszen [Zalz.] in Westbroeck getrouwt
den 19 Octob(er) 1662
(Trouwen Westbroek NH 1662 blad 080)
 
(linker blad)
(in de marge) te vragen of dit
de [schrijfgevier
is]
 
Teunis Aartszen wed(uwenaar) van Dirckien Cornelis in
Achtienhoven met Marritien Jacobs wed(uwe)
van Adriaen Janszen van Spengen
 
1663
Den 14 Decemb(er) (1662!) getrouwt Marten Corneliszen j(ong)m(an)
in Achtienhoven met Gijsbertien Gijsbertse
j(onge)d(ochter) in Westbroeck
 
Den 25 Jan(uarij) 1663 is getrouwt [Jh?] Jos Janszen
met Marritien Willemsdr.
 
Gijsbert Corneliszen j(ong)m(an) van Westbroeck met Ans
Arie j(onge)d(ochter) van Marseveen attestatie na Uijtregt
gegeven den 3 Maart 1663
 
Gerrit Pieterszen Holl j(ong)m(an) vande Blauw Cappel
met Marritien Banckersdr, wed(uwe) van Gijsbert [Goyeszen]
van Schaick woon(ende) in Achtienhoven alhier getrouwt
den 8 Maart 1663
 
 Jan Willemszen j(ong)m(an) met Teuntien Pauls j(onge)d(ochter) woon(ende)
|in Westbroeck den 20 Apr(il) 2de Paesdagh getrouwt
{Den 5 April
|Costiaen Corneliszen j(ong)m(an) woon(ende) op 't Hogelandt met
 Lijsbet Claes j(onge)d(ochter) uijt de Gagel mede woon(ende)
 aldaar. Attestatie gegeven na Uijtregt 20 Apr(il)
 1663
 
                     * wed(uwenaar) van Heijndrickien Gijsberts)
Den 16 Apr(il)Matthijs Fabris * Schoolmeester van Hilfersen met Bar-
 barbien Dircx wed(uwe) van Heijndrick Willemszen
 in Westbroeck.     3 Maij attestatie na Hilfersen
 gegeven.
 
Den 6 JunijAarts Corneliszen j(ong)m(an) van Martensdijck, met Truijtien
1663Cornelisdr woon(ende) in Achtienhoven den 21 Junij
 attestatie na de Vuers gegeven
 
Den 21 JunijArie Corneliszen j(ong)m(an) van Achtienhoven, met
 Marritien Cornelis j(onge)d(ochter) uijt de Gagel
 woon(ende) in Westbroeck. getrouwt den
 5 Julij
 
(rechter blad)
Den 11 Oct 1663Stoffer Janszen j(ong)m(an) van Vleuten met
 Aaltien Banckerts wed(uwe) van Gerrit
 de Cruijff inden gerechte van
 Achtienhoven
 Attestatie gegeven
 den 27 Oct(ober) na St. An-
 tony Gasthuijs tot
 Uijtrecht.
 
Den 22 aangeteijckent Willem Janszen j(ong)m(an) in
Westbroeck ende Marritgen Cornelis van
L[i/e]chtenbergh j(onge)d(ochter) woon(ende) op Tienhoven
Getrouwt den 6 December 1663
 
Den 13 December aangeteijckent Wulff Corneliszen j(ong)m(an)
(doorhaling) met Marritgen Gijsberts van
Schaick j(onge)d(ochter) beijde woon(ende) in Achtienhoven. getrouwt
den 27 December
 
(doorhaling: Den [25!] Dec(ember) kersdagh is gedoopt Johannis
van Bastiaen Corneliszen en Aijffien Klaas woon(ende)
in de Gagel: einde doorhaling)
 
Den 2 April aangeteijckent Gijsbert Corneliszen j(ong)m(an) den Besten-
s(oo)n en Teuntgen Heijndrix j(onge) d(ochter) woon(ende) bij
de Vuurszen den 17 Apr(il) attestatie gegeven
na de Vuurs
 
Den 17 Apr(il) 1664 aangeteijckent Dirck Corneliszen van
Bemmel, wed(uwenaar) van Marritgen Tijmans, van Achtien-
hoven, met Petertien Peters Hol, wed(uwe) van
Albert Claaszen, woon(ende) tot Martensdijck. getrouwt
den 1-sten Maij 1664.
(Trouwen Westbroek NH 1664 blad 080)
 
(linker blad)
Den 7 Maij aangeteijckent Jan Lambertszen j(ong)m(an) van Achtienhoven
met Jannetgen Peters j(onge)d(ochter) woon(ende) in West-
broeck. getrouwt den 30 Maij 1664
 
Den 15 Maij aangeteijckent Cornelis Willemszen (jong)m(an) woon(ende)
in Westbroeck, met Tijmentgen Roeters j(onge)d(ochter) van Huijsen
den 29 Maij attestatie gegeven na Huijsen sijnde Pinxterdagh
 
Den x (10) Julij 1664 Dirck Claaszen van der Mast j(ong)m(an) uijt
de Gagel en Willemijntgen Gerrits Uijtermarck j(onge)d(ochter)
van [Et/Er]ichem. den 24 attestatie gegeven na [..]ichem.
 
Den 17 Jan Aartszen de Oude wed(uwenaar) van Stijntgen Goijerden
en Marritgen Lubberts j(onge)d(ochter) aan de Blauw Cappel
den 31 Julij attestatie gegeven
na Uijtrecht.
 
Den 31 Julij Reijer Willemszen Kraijenkamp wed(uwenaar) van Mar-
ritien Teunis woon(ende) in Achtienhoven met Weijntgen
Gerrits [Spas] j(onge)d(ochter) van Vleuten woon(ende) tot Uijtrecht
den 13 attestatie gegeven na Uijtregt
 
Dem 7 Augusty Lambert Gerritszen j(ong)m(an) van Westbroeck met
Reijntgen Jans j(onge)d(ochter) uijt Cockengen
den 21 Attestatie gegeven nae
Cockengen
 
Den 21 Augustij Cornelis Wijnen wed(uwenaar) van Teuntgen
Heijndrix met Jacobgen Willems j(onge)d(ochter) van t Hoogeland
beijde woon(ende) in Achtienhoven
den 4 sept(em)ber attestatie ge-
geven na Uijtrecht om in
St. Jacob te trouwen
 
(rechter blad)
Den 22 Sept(ember) 1664 is met attestatie alhier
getrouwt D(ominus) Harmanus van Halen predikant
tot Uijtrecht met Petronella de Cupere tot
Bergh-Ambacht
 
Den 26 December is met attestatie alhier
getrouwt Elbert Corneliszen van Sijpesteijn
met Heijctien Jans gekomen met attestatie
van Loenen en Breuckelen
 
Den 4 Maart 1665 aangeteijckent Govert
Heijndrickszen wed(uwenaar) van Jannitien Jans
met Vrouwtien Gerrits wed(uwe) van
Barent Barentszen beijde woon(ende) in
Westbroeck in Westbroeck getrouwt den
19 Maart
 
Den 9 Maart aangeteijckent, Teunis Wouterszen
j(ong)m(an) van Westbroeck ende Eefien Gerrits
Vermaler j(onge)d(ochter) woon(ende) tot Harmelen
Den 26 Maart attestatie gegeven na Harmelen
 
Den 12 Maart aangeteijckent Jan Claeszen
van der Mast j(ong)m(an) uijt de Gagel met
Neeltien Michiels van de Vecht j(onge)d(ochter) mede
woon(ende) aldaar. Den 27 Maart attesta-
tie gegeven na Uijtreght in het Gasthuijs.
 
Den 21 Maij aangeteijkent Willem Arienszen j(ong)m(an) in West-
broeck en Aartien Louwrens j(onge)d(ochter) woon(ende) inde
Loosdreght getrouwt in Westbroeck
den 4 Junij 1665
(Trouwen Westbroek NH 1665 blad 082)
 
(linker blad)
Den 8 Julij aangeteijkent Wilhelmus van der Weijde
wed(uwenaar) van Adriana van den Brande, woon(ende) in
Westbroeck ende Maria Jans j(onge)d(ochter) van de
Dwarswegh, woon(ende) in Achtienhoven
getrouwt in Westbroeck den 2 Augusty 1665.
 
(doorhaling van 2 regels)
 
Den 20 September aangeteijkent Gijsbert Heijn-
drickszen van Mar[sh]oven wed(uwenaar) van Willemtien
Cornelis en Cornelia Dirx wed(uwe) van Pieter
van te Cock beijde woon(ende) tot Amsterda(m)
Den 10 Octob(er) 1665 attestatie gegeven na
Amsterdam
 
Den .(!).. is aangeteijkent (opengelaten) j(ong)m(an)
van Martensdijck met Willemtien Alberts j(onge)d(ochter) van
Westbroeck den (opengelaten) attestatie gegeven na Martensdijck
 
Den (!) December 1665 aangeteijckent
Cornelis Dirckszen van Vliet j(ong)m(an) van Achtien-
hoven ende Marrie Willems wed(uwe) van
Gerrit Lambertsen woon(ende) in West-
broeck. getrouwt (opengelaten)
 
Den 16 December 1665 aangeteijckent Teunis Janszen der
Jonghen j(ong)m(an) woon(ende) in Westbroeck met Claasien
Willems Breij j(onde)d(ochter) woon(ende) in Tienhoven . . Den . . .
(opengelaten) attestatie gegeven na Tienhoven
 
Den . . . is aangeteijckent Crijn Louwerenten
van Camerik wed(uwenaar) van Janigien Cornelis woon(ende) . .
op [Mijberdt] met Emmetien Gerrits j(onge)d(ochter) woon(ende)
in Westbroeck     getrouwt den . . . .
 
(rechter blad dopen, zie aldaar)