Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1648 blad 062)
 
Naemen der geenen die in de kercke
van Westbroeck haere proclamatien ende bevestinge
hebben gehadt door mij Johannes Thiens
Dienaer des Godlijcken woorts als volgt
 
A(nn)o 1648 26 9bris (November)
Albert Aerts j(ong)m(an) met Albertjen Hendricks j(onge)d(ochter)
beijde van Mertensdijck sijn volgens de attestatie van Martens-
dijck geschreven door Gerrit Lucas, in absentie D(ominus) Bergij, bevestigt
 
1648 3 10bris (December)
Teunis Dircksen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Marichjen
Jacobs van Martensdijck j(onge)d(ochter) getrout den 17 10bris (December)
aen Westbroeck
 
Cornelis Janssen j(ong)m(an) van Marseveen woonende in Ach-
tienhoven ende Marichjen Cornelis j(onge)d(ochter) van de Bilt
woonende aen Westbroeck - bevestigt te Utrecht in de Catarina
kerck
 
A(nn)o 1649 21 Januarij
Jan Gijsen weduwenaer van Elisabeth Adriaens ende
Marichjen Baltus j(onge)d(ochter) beijde woonende tot Zuelen sijn
volgens de attestatie van Zuelen bevestigt alhier
 
A(nn)o 1649 28 Januarij
Dirck Gisberts j(ong)m(an) van Westbroeck ende Marichjen
Sweeren j(onge)d(ochter) van Utrecht - attestatie gegeven op Utrecht
om aldaer te trouwen
 
A(nn)o 1649 11 Februarij
Wilhelm Jacobs j(ong)m(an) van Achtienhoven ende Elisabeth Reijers
j(onge)d(ochter) van Westbroeck - attestatie gegeven op Utrecht om daer te
trouwen
 
Rutger Hendricks van Ommeloop j(ong)m(an) van Maersen ende Gisbertgen
Piters Schaij j(onge)d(ochter) sijn volgens attestatie van Maersen bevestigt
tot Zuelen in de Capel door mij
 
A(nn)o 1649 18 Martij
Dirck Jansen j(ong)m(an) ende Janneken Gerrits j(onge)d(ochter) beijde van
Westbroeck - attestatie gegeven op Utrecht om daer
te trouwen
 
A(nn)o 1649 15 Aprilis
Gerrit Goijerts van Schaijk weduwenaer van Geertjen Cornelis van
Achtienhoven ende Lisbetjen Pieters Hol j(onge)d(ochter) aen de Blau Capel
attestatie gegeven aen de Blau
Capel
 
(Trouwen Westbroek NH 1649 blad 063)
 
Philips Hendricks Stoock j(ong)m(an) van Vleuten ende
Marichjen Willems van Schaijck, weduwe van Maes
Gerrits woonende in Westbroeck. Attestatie gegeven op
Utrecht
 
A(nn)o 1649 29 Aprilis
Claes Cornelissen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Hillichjen Splinters
van Schaijck j(onge)d(ochter) van de Vaert en woonende int' Geijn
attestatie gegeven om te trouwen aen de Vaert
 
A(nn)o 1649 10 Junij
Gisbert Claesen Voort j(ong)m(an) ende Gerritjen Goijerts j(onge)d(ochter)
beijde woonende in Achtienhoven - getrouwt in Westbroeck
 
A(nn)o 1649 15 Julij
Jan Hendricks j(ong)m(an) van Nieuwkerk ende Neeltjen Jans weduwe
van Joris Adriaensen beijden woonende in Mertensdijck, sijn alhier
volgens attestatie van Mertensdijck bevestigt in den houwelijkse staat
 
A(nn)o 1650 20 Januarij
Jan Jansen van Dijck j(ong)m(an) ende Marichjen Jans j(onge)d(ochter)
beijde van Zuelen sijn alhier volgens attestatie van Zuelen bevestigt
 
A(nn)o 1650 24 Martij
Gisbert Goijertsen van Schaijck weduwenaer van Achtienho-
ven ende Maritgen Parcras j(onge)d(ochter) uijt de Loosdrecht
getrouwt alhier in Westbroeck
 
A(nn)o 1650 23 Junij
Huijbert Andriesen j(ong)m(an) van Gastel bij Eijnthoven
nu op Hinderick Hein in Westbroeck ende Elsjen Gerrits, woo-
nende aen de Achterweteringe - sijn alhier bevestigt
 
A(nn)o 1650 11 Augusti
Jacob Jacobszen Clock j(ong)m(an) ende Maria Schrievers j(onge)d(ochter) beijde van
Amsterdam, sijn alhier volgens attestatie van Amsterdam, v(er)toont
bevestigt
 
A(nn)o 1650 24 9bris (November)
Antonis van Bemmel, j(ong)m(an) woonende in Oude Langbroeck ende
Jannetje Goijerts j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
bevestigt alhier
 
A(nn)o 1650 1 10bris (December)
Jan Loefsen j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende Neeltjen
Hendricks j(onge)d(ochter) woonende op Vijfhuijsen - bevestigt alhier
 
(Trouwen Westbroek NH 1651 blad 064)
 
A(nn)o 1651
Jan Gerritsen Snel j(onge)m(an) van Amsterdam woonende in Westbroeck ende
Elisabeth Gisberts j(onge)d(ochter) van Zuelen, woonende in
de Tolsteegh buijten Utrecht
attestatie gegeven om tot Utrecht te trouwen
 
A(nn)o 1651 20 Aprilis
Gerrit Jansen j(ong)m(an) van Baren ende Grietjen Reijers, weduwe
van Adriaen Damen, aen de Mertensdijck sijn alhier volgens at(testa)
tie van Baren ende Mertensdijck bevestigt in den houwelijcken staat
 
A(nn)o 1651 19 8bris (October)
Johannes Thiens dienaer des Godlijcken Woordt van West-
broeck ende Cornelia van Swanenburg woonende tot Utrecht
N(ota)B(ene) tot Utrecht getrouwt 4 9b (November)
 
A(nn)o 1651 14 10bris (December)
Barth Jansen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Emmichjen Ariens
j(onge)d(ochter) van de Achterweteringe - sijn tot Utrecht getrouwt volgen(s)
attestatie van hier
 
A(nn)o 1652 4 Januarij
Gerrit Albertsen Kruijf, weduwenaer van Stijntje Gerrits
woonende op 't Teunisdijck in t' gerechte van
Achtienhoven ende Aeltjen Parcras j(onge)d(ochter) uijt de Loosdrecht
dese sijn hier getrouwt
 
Adriaen Petersen j(ong)m(an) van Harmelen ende Trintjen Aarts
j(onge)d(ochter) van Zuelen - dese sijn hier getrouwt
 
A(nn)o 1652 14 Martij
Gisbert Jurriaensen weduwenaer van Gisbertjen Hendricks
ende Susanna Cornelis j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
dese sijn hier getrouwt
 
A(nn)o 1652 28 Martij
Jan Caspersen, weduwenaer van Neeltjen Crenen woonende aen de
Mertensdijck, ende Marichjen Jacobs, weduwe van Gisbert Gerritsen
woonende in Westbroeck - dese sijn hier getrouwt 24 Aprilis
 
(Trouwen Westbroek NH 1652 blad 065)
 
A(nn)o 1652 23 Maij
Jan Aertsen, Weduwenaer van Claesjen Claes ende Stijntjes
Goijerden, weduwe van Jan Tonis, beijde woonende in
Achtienhoven
dese sijn hier getrouwt
 
A(nn)o 1652 13 Junij
Gerrit Willemsen, j(ong)m(an) van Huijsen ende Claesjen Willems
j(onge)d(ochter) van Westbroeck
In Westbroeck getrouwt 27 Junij
 
Lucas Lambertsen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Neeltjen Cor-
nelissen j(onge)d(ochter) van de Blau Capel
attestatie gegeven naer Blau Capel
om daer te trouwen, 27 Junij
 
A(nn)o 1652 25 Julij
Pieter Adriaens, weduwenaer van Jannetjen Stevens, woonende in
Westbroeck ende Marij Hendrica (!?), weduwe van Hendrick
Wijt, woonende t' Utrecht
attestatie naer Utrecht gegeven
om aldaer te trouwen
 
A(nn)o 1652 29 Augusti
Philip Dircks j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende Petertjen
Mercken, j(onge)d(ochter) van Tienhoven
attestatie gegeven om op Tien-
hoven te trouwen
 
A(nn)o 1652
Johannes de Manart ende Elisabeth Cogier j(onge)d(ochter)
beijde woonende tot Utrecht. Alhier getrouwt 23 9bris (November)
 
A(nn)o 1653 2 Januarij
Claes Dircks weduwenaer van Adriaentjen Bastiaensen
woonende onder Westbroeck ende Marichjen Adriaens woonende
onder Bunnick ende Vechten
attestatie gegeven om tot
Bunnick te trouwen, 16 Januarij
 
A(nn)o 1653 13 Martij
Peter Adriaensen weduwenaer woonende in West-
broeck ende Maria Hendricks van Munckglabbeeck
woonende tot Utrecht
attestatie gegeven om op Tienhoven
te trouwen
 
A(nn)o 1653 6 Augusti
Cornelis Jansen j(ong)m(an) van Achtienhoven ende Grietjen
Vanjels, j(onge)d(ochter) van Bodegraven woonende tot Utrecht
attestatie gegeven op Utrecht om daer
te trouwen
 
(Trouwen Westbroek NH 1653 blad 066)
 
A(nn)o 1653 9 8bris (October)
Wilhelm Aarsen van Anroot, j(ong)m(an) woonende tot Meurs
ende Mertentjen Cornelis, weduwe van Gisbert Cornelissen
woonende in Westbroeck - getrouwt alhier in Westbroeck
 
A(nn)o 1654 18 Januarij
Reijer Cornelissen j(ong)m(an) woonende in de Blau Capel ende
Elisabeth Reijers, weduwe van Wilhelm Jacobsen, woonende
in Westbroeck - attestatie gegeven om tot Utrecht
te trouwen
 
A(nn)o 1654 9 Aprilis
Gosen Cornelis j(ong)m(an) van Westbroeck ende Hillichjen
Dircks j(onge)d(ochter) van Mertensdijck
getrouwt alhier den 23
Aprilis
 
A(nn)o 1654 4 Maij
Claes Arijsen j(ong)m(an) van de Blau Capel ende Sartjen
Gerrits, weduwe van Gisbert Cornelissen, beijde woonende
in Achtienhoven
getrouwt alhier den 18 Junij
 
A(nn)o 1654 15 Julij
Dirck Gerritsen j(ong)m(an) ende Annetjen Gerrits, weduwe van
Jan Francken, beijde woonende in Westbroeck
getrouwt alhier den 30 Julij
 
A(nn)o 1654 3 September)
Jacob Hendricksen j(ong)m(an) ende Annetje Hugen, weduwe van
Jacob Jacobsen Schaij, beijde woonende in Westbroeck
17 7bris (September) alhier getrouwt
 
A(nn)o 1654 19 Novembris
Dirck Hendricksen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Rijckjen
Aerts, j(onge)d(ochter) van de Achterweteringe
3 10bris (December) attestatie gegeven om aen de
Mertensdijck te trouwen
 
A(nn)o 1655 7 Januarij
Roelof Adriaensen, j(ong)m(an) woonende in Achtienhoven ende Marichjen
Adriaens j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
21 Januarij alhier getrouwt
 
(Trouwen Westbroek NH 1655 blad 067)
 
A(nno) 1655 28 Januarij
Hendrick Berentsen j(ong)m(an) van Tienhoven ende Deleantjen
Hendricks Schaij j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
getrouwt alhier 11 Februarij 1655
 
Cors Jansen j(ong)m(an) van de Achterweteringe ende Marichjen Willems
weduwe van Gisbert Bastiaensen, woonende in Westbroeck
getrouwt alhier 11 Februarij 1655
 
Hendrick Willemsen weduwenaer van Hillichjen Corssen, woonende
op Breuckeleveen ende Gisbertjen Adriaens j(onge)d(ochter) van Westbroeck
getrouwt alhier 11 Februarij 1655
 
A(nn)o 1655 11 Februarij
Gisbert Claesen Voort, weduwenaer van Gerrichjen Goijerts, woonende
in Achtienhoven ende Neeltjen Jansen Snel j(onge)d(ochter) van Tienhoven
getrouwt alhier 25 dito 1655
 
Hendrick Jansen de Roij j(ong)m(an) ende Marichjen Dircks j(onge)d(ochter)
beijde woonende in Westbroeck
getrouwt alhier 25 dito 1655
 
A(nn)o 1655 18 Martij
Gosen Dircksen j(ong)m(an) ende Neeltjen Jansen j(onge)d(ochter) beijde
woonende in Westbroeck
getrouwt alhier 1 Aprilis 1655
 
A(nn)o 1655 25 Martij
Melis Jansen j(ong)m(an) ende Bertjen Parcras, weduwe van
Wilhelm Goijerden, beijde woonende in Westbroeck
N(ota)B(ene) door het afsterven van den bruijdegom, hebben
den proclamatien ende trouw haren voortganck
niet genomen
 
A(nn)o 1655 8 Aprilis
Gosen Dircks j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende Ariaentjen
Willems j(onge)d(ochter) woonende op Marseveen aen Neerdijck
sijn volgens attestatie op Tienhoven
getrouwt den 23 Aprilis 1655
 
(Trouwen Westbroek NH 1655 blad 068)
 
A(nn)o 1655 23 Aprilis
Matthijs Matthijszen Fabrijs j(ong)m(an) van Hilfersom ende Maria
Hendricks j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
6 Maij 1655 alhier getrouwt
 
A(nn)o 1655 24 Junij
Gisbert Dircksen Schouten, wed(uwenaar) van Neeltjen Claes woonende
in Westbroeck ende Barbartjen Teunis weduwe van Barto-
lomeus de Bruijn, woonende tot Schoonhoven
N(ota)B(ene) sijn tot Schoonhoven volgens attestatie
van hier getrouwt
 
A(nn)o 1655 15 Julij
Berent Rutten j(ong)m(an) van Westbroeck ende Maria Claesen
j(onge)d(ochter) van Marseveen
N(ota)B(ene) attestatie gegeven om in Tienhoven
te trouwen
 
A(nn)o 1655
16 November sijn alhier volgens voorgaende v(er)tooninge haren
3 houwelijcks proclamatien die sij tot Wageningen gehadt hadden getrouwt
Gerrit Brunen j(ong)m(an) ende Wijnanda Junius j(onge)d(ochter) beijden
woonende tot Wageningen
 
A(nn)o 1656 27 Januarij
Jacob Jansen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Grietjen Cornelis j(onge)d(ochter)
van de Bilt
10 Februarij 1656 alhier getrouwt
 
A(nn)o 1656 23 Februarij
Gerrit Pancras j(ong)m(an) uijt de Loosdrecht ende Maria
Willems j(onge)d(ochter) van Utrecht, beijde woonende in Achtienhoven
9 Martij 1656 alhier getrouwt
 
A(nn)o 1656 25 Maij
Sijn alhier getrouwt volgens voorgaend v(er)tooninge der attestatie van Maerssen
Abraham van Hoegarden ende Clara van Uffelen weduwe van
David Kesten woonende tot Maerssen
 
(Trouwen Westbroek NH 1656 blad 069)
 
A(nn)o 1656 1 Junij
Sijn volgens attestatie van Amsterdam alhier getrouwt
Johannes Pauw ende Elisabeth Rotgans, beijde woonende
tot Amsterdam
 
A(nn)o 1656 24 Junij
Sijn volgens attestatie van Amsterdam ende Utrecht alhier getrouwt
Joncker Elias de Raen ende Vrouw Catharina de Raen,
weduwe wijlen Johan Raijen, Baron van Hucqueville
 
A(nn)o 1656 10 Augusti
Teunis Hendricksen j(ong)m(an) ende Wijntjen Aertsen
j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
sijn alhier getrouwt den 21 dito 1656
 
A(nn)o 1656 2 Septembris
Gisbert Jansen van Sijpensteijn j(ong)m(an) woonende in Westbroeck
ende Gerritjen Jacobs j(onge)d(ochter) woonende in Nieuw Loosdrecht
getrouwt in Nieuw Loosdrecht
 
A(nn)o 1656 28 Septembris
Jan Jacobsen Lam, weduwenaer van Ariaentjen Hendricks
ende Aeltjen Hermans j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
getrouwt alhier 12 8bris (October) 1656
 
A(nn)o 1656 12 Octobris
Aert Cornelissen Hues, weduwenaer van Metjen Huij-
berts ende Elisabeth Huijberts j(onge)d(ochter) beijde woonende in
Westbroeck
alhier getrouwt den 26 8bris (October) 1656
 
(Trouwen Westbroek NH 1656 blad 070)
 
A(nn)o 1656 7 10bris (December)
Teunis Jansen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Neeltjen
Timens j(onge)d(ochter) woonende Loenen
alhier getrouwt 1656 21 10bris (December)
 
A(nn)o 1656 14 10bris (December)
Jacob Cornelissen Bos j(ong)m(an) ende Bastiaentjen
Timens j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
alhier getrouwt 4 Januarij 1657
 
A(nn)o 1656 21 10bris (December)
Jan Gerritsen Loppen weduwenaer van Claesjen Evertsen woonende in
Westbroeck ende Dirckjen Jansen j(onge)d(ochter) van Noorden
alhier getrouwt 11 Januarij 1657
 
Jan Jansen weduwenaer van Jacobjen Cornelis ende Trintjen
[Wibbense] j(onge)d(ochter) woonende in Cockingen
alhier getrouwt 4 Januarij 1657
 
A(nn)o 1657 17 Januarij
Gerrit Cornelissen j(ong)m(an) woonende aen de Blau Capelle
ende Idgen Cornelis, weduwe van Jan Evertsen, woonende
in Westbroeck - alhier getrouwt
 
Rutger Cornelissen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Neeltjen Jansen j(onge)d(ochter)
van de Achterweteringe
alhier getrouwt
 
A(nn)o 1657 14 Junij
Gerrit Petersen van Schaijck ende Neeltjen Pieters
van Breuckelen, beijde woonende in Westbroek
alhier in Westbroeck ge-
trouwt
 
(Trouwen Westbroek NH 1657 blad 071)
 
A(nn)o 1657 11 Julij
Adolph Bosch j(ong)m(an) ende Neeltjen Gisbers j(onge)d(ochter)
beijde woonende in Achtienhoven
sijn den 2 Augusti alhier getrouwt
 
A(nn)o 1657 16 Augusti
Hendrick Pietersen van Varick ende Wijburgjen Goijerts
van Marssen, weduwe van Cornelis Evertsen, timmerman
dese sijn volgens attestatie van Marssen ende
Varick alhier getrouwt
 
A(nn)o 1657 7 November
Splinter Hermansen van Sijpensteijn j(ong)m(an) van Tien-
hoven ende Sara Willems j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
getrouwt tot Utrecht in
Antoni Gasthuijs
 
A(nn)o 1658 16 Januarij
Cornelis Jansen van Dam j(ong)m(an) van Utrecht ende Aefjen
Gisbertsen j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
getrouwt tot Utrecht in Antoni Gasthuijs
 
Jan Arissen j(ong)m(an) van Mertensdijck ende Grietjen
Samuels j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
getrout tot Utrecht
 
A(nn)o 1658 5 Februarij
Gisbert Arijsen van Schaijck j(ong)m(an) Magdaleentjen
Jacobs Vlugh j(onge)d(ochter) beijde woonende in t' gerecht van Westbroeck
21 dito alhier getrouwt
 
(Trouwen Westbroek NH 1658 blad 072)
 
A(nn)o 1658 28 Martij
Ariaen Jansen de Roij j(ong)m(an) van Westbroeck ende
Marichjen Jansen j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
alhier getrouwt
 
Gisbert Jansen Stam j(ong)m(an) in Verwerskop onder het gerecht
van Oostveen ende Wijntjen Peters j(onge)d(ochter) woonende in
Westbroeck
getrouwt in S(int) Teunisgasthuijs
tot Utrecht
 
A(nn)o 1658 12 Septembris
Jacob Willemsen j(ong)m(an) ende Jannetjen Jansen j(onge)d(ochter)
beijde woonende in Achtienhoven
getrouwt tot Utrecht
 
A(nn)o 1658 18 7bris (September)
Jacob Gerritszen j(ong)m(an) van Utrecht ende Celichjen
Aerts j(onge)d(ochter) van de Vuurs, woonende onder Achtienhoven
getrouwt tot Utrecht
 
A(nn)o 1658 26 9bris (November)
Aert Jansen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Dirckjen
Jansen j(onge)d(ochter) woonende op Tienhoven
attestatie gegeven om in Tienhoven
te trouwen
 
A(nn)o 1659 29 Maij
Paulus Cornelissen, weduwenaer van Annetjen Claes
woonende in Oude Loosdrecht ende Ida Jansen j(onge)d(ochter)
woonende in Westbroeck
attestatie naer de Loos-
drecht gegeven
 
(Trouwen Westbroek NH 1659 blad 073)
 
A(nn)o 1659 16 Octobris
Jan Fredricksen Duerkant j(ong)m(an) van de Blau Capel
ende Jannetjen Cornelis j(onge)d(ochter) woonende in de Gagel
N(ota)B(ene) attestatie gegeven om tot Utrecht
te trouwen
 
A(nn)o 1659 4 10bris (December)
Marten Jansen j(ong)m(an) woonende in Achtienhoven
ende Aeltjen Jansen j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck
alhier getrouwt
 
A(nn)o 1659 10 Decembris
Gerrit Hermansen j(ong)m(an) van Scharpenseel, woonende
in Westbroeck ende Gertjen Lubberts j(onge)d(ochter) van den
Blau Capel
attestatie gegeven om in de Blau
Capel te trouwen
 
A(nn)o 1660 1 Januarij
Gosen Jansen j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende
Jacobjen Dircks j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
15 dito alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 1 Januarij
Thijs Gerritsen j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende
Engeltjen Jansen Bancken j(onge)d(ochter) van Vinkeveen
mede woonende in Westbroeck
15 dito alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 5 Februarij
Hendrick Hendricksen j(ong)m(an) van Martensdijcke ende
Jutjen Jansen j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven
19 Februarij alhier getrouwt
 
(Trouwen Westbroek NH 1660 blad 074)
 
A(nn)o 1660 19 Februarij
Cornelis Dircksen j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende
Jannichjen Willems van Schaijck j(onge)d(ochter) woonende aen de Achterwetering
4 Martij alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 1 Aprilis
Claes Hermansen van der Meeren weduw(enaar) van Barbartjen
Cornelis, woonende op Marseveen ende Jannichjen Hendriks
j(onge)d(ochter) van Westbroeck
attestatie gegeven om op Tienhoven
te trouwen
 
A(nn)o 1660 7 Aprilis
Herman Hendricksen j(ong)m(an) woonende in Westbroeck ende
Jannichjen Jans j(onge)d(ochter) aen de Achterweteringe
23 Aprilis alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 23 Aprilis
Cornelis Joosten Wanderwel j(ong)m(an) tot Zuijlen ende
Jannichjen Cornelis j(onge)d(ochter) in de Gagel sijn alhier naer
v(er)tooninge der attestatie van Zuijlen den 23 Aprilis 1660 getrouwt
 
A(nn)o 1660 5 Maij
Lambert Cornelissen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Cornelia
Peters j(onge)d(ochter) van Voorschooten
attestatie gegeven om tot Utrecht te
trouwen
 
A(nn)o 1660 26 Maij
Claes Petersen j(ong)m(an) woonende aen de Groene Can ende
Emmichjen Goverts j(onge)d(ochter) van Westbroeck
11 Junij alhier getrouwt
 
(Trouwen Westbroek NH 1660 blad 075)
 
A(nn)o 1660 15 Junij
Cornelis Stevense j(ong)m(an) van Amerongen ende Christina
Berents j(onge)d(ochter) van Venedal, beijde woonende in Achtienhoven
1 Julij alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 15 Julij
Jan Petersen j(ong)m(an) van Dortmont, woonende tot Utrecht,
ende Jannichjen de Witt j(onge)d(ochter) van Utrecht, woonende in Achtienhoven
getrouwt alhier
 
A(nn)o 1660 29 7bris (September)
Cornelis Dircksen, weduwenaer van Jannetjen Willems
van Schaijck, woonende in Westbroeck ende Marichjen
Joris j(onge)d(ochter) van de Martensdijck
14 8bris (October) alhier getrouwt
 
A(nn)o 1660 5 Octobris
Ariaen Hubertsen j(ong)m(an) woonende op Muijdervelt
onder het gerecht van Loosdrecht ende Lijsjen Jans j(onge)d(ochter)
woonende in Achtienhoven
21 8bris (October) alhier getrouwt
 
A(nn)o 1661 5 Januarij
Hendrick Dircksen j(ong)m(an) ende Haesjen Fredricksen
j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
20 Januarij alhier getrouwt
 
A(nn)o 1661 16 Januarij
Teunis Arissen j(ong)m(an) van Westbroeck ende Trintjen Hin-
dricks j(onge)d(ochter) van de Vaert
2 Februarij attestatie gegeven om aen
de Vaert te trouwen
 
(Trouwen Westbroek NH 1661 blad 076)
 
Anno 1661 den 15e April
Jacob Ariense j(ong)m(an) van Achtienhoven ende
Grietjen Jans j(onge)d(ochter) van Oldenzeelh
attestatie gegeven om tot Utrecht te trouwen
 
Anno 1661 den 28e April
Jan Janse j(ong)m(an) van Westbroeck ende Adriaentjen
Cornelis j(onge)d(ochter) van Thienhoven attestatie gegeven
om tot Thienhoven inde kercke te trouwen
 
Theunis Aelbertse van Vreendaell
j(ong)m(an) van Achtienhoven ende Lambertjen
Willems j(onge)d(ochter) van Zeijst attestatie
gegeven om tot Zeijst te trouwen
den 8e Julij 1661
 
Anno 1661 den 28e Julij
Gerrit Hendrickse j(ong)m(an) van Westbroek
ende Marichjen Jans van Nieucoop j(onge)d(ochter) van
Maersseveen attestatie gegeven om
inde kercke van Thienhoven te trouwen
 
Jan Jacobse Boelhouwer j(ong)m(an) van Cokengen
ende Aeltjen Goijerts j(onge)d(ochter) van Westbroeck zijn
alhier inde kercke van Westbroeck getrouwt
van den proponent Do(minus) Johannes van Benthem
den 24e Novemb(er) 1661
 
Aart Corneliszen Goes, wed(uwenaar) van Cuijntjen Claas
van Achtienhoven met Neeltien Teunis j(onge)d(ochter) van
Bunnick Den 5 Jan(uarij) 1662
 
Wulphert Ariaanszen j(ong)m(an) met Neeltien Fran-
ken wed(uwe) van Jacob Evertszen Rak den 12 Jan(uarij)
1662