Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1745 blad 128)
 
 Jacob Cornelius Predikant
 Van den beginne mijner bedieninge alhier hebbe
 (ik) in ondertrouw opgenomen van het jaar 1745 den 4 Ju(lij)
Den 17 Dec(embris)Egbert de Groot geboortig van Vrieseveen j(ong)m(an)alhier
 eenige jaaren reets gewoont hebbendgetrouwt den
 Catharina van Alphen j(onge)d(ogter) uit Agtienhoven2 Jan(uarij) 1746
A(nn)o 1746Cornelis Pietersen Hoogstraat j(ong)m(an) van de N(ieuw) Loosdrechtgetrouwt
den 22 Apr(il)Wilmtje Jansen van Oostveen j(onge)d(ogter) van Westbroekden 15 Maj 1746
den 2 Julij 1746Zijn hier getrouwt Steven Weijertse met Dina Hendrikse 
 wed(uwe) v(an) Jan Evertse Taat komende van Emmenes Binnendijck 
den 30 Nov(embris) 1746Zijn hier getrouwt Sander Evertsen met Geisbertje Melchers 
 van den Broeck 
den 10 Feb(ruarij) 1747In ondertrouw opgenomen Wouter Gerritse en Marrigje Gijs- 
 bert Wijnen De eerste weduwenaer van Theuntje Huiberts en 
 de weduwe van Pieter Theunissegetrouwt den 1 Maert
den 28 Ap(ril)In ondertrouw opgenoomen Jan Claasse van der Woerden
1747van Westbroek 
 Peternelletje Jansen van Dijck van Kockkengenden 14 Maj getr(ouwt)
den 6 MajZijn in ondertrouw opgenoomen Pieter Gorisse jongman met
 Stijntje Cornelisse de Lange jonge dogter van Portengen
 getrouwt den 22 Maj
den 16 Nov(embris)Zijn in ondertrouw opgenoomen Pieter Arisse van den Berg
1747woonende te Soest
 weduwenaer van Merrigje Thomas van Agterdenberg met
 de jonge d(ogter) Wilmtjen Gerritse van Asperen hier woonagtig
den 19 April 1748Kors Gijsbert van Zijpveld j(ong)m(an) met Annegje Corne-
 lisse van Rosendaal zijn bij in weettig ondertrouw opge-
 noomen bijde van Agtienhoven
den 3 Jan(uarij) 1749Goosen Cornelisse van Bemmel weduwenaer van
getrouwt den 27Aaltje Peters Vogel van Westbroek
 Marrigje Theunis in t' Veld j(onge) d(ogter) van de Bilt maar
 tegenwoordig woonende alhier
(Trouwen Westbroek NH 1749 blad 129)
 
 In ondertrouw opgenomen
den 31 Jan(uarij) 1749Adam Jansen van Vreedendaal jongman hier woonachtig
getr(ouwt) den 16 Feb(ruarij)Huibertje Peterse de Manter j(onge) dogter van Utrecht
 
den 6 Maert 1749Claas Jansen van Marguetten j(ong)m(an) ondertrouwt
getr(ouwt) 23Hermijntje Claas van Oostveen j(onge) d(ogter)
 
den 18 MaijEvert Cornelisse van Roosendaal jongman ondertrouwt
 Claesje Gijsbertse van Sijpveld j(onge) dogter beide van Agtienhoven
 
den 29 Aug(ustus) 1749Jan Janse Lam j(ong)m(an) ondertrouwt
getr(ouwt) 14 Sept(embris)Hermijntje Cornelisse Wijnen j(onge) d(ogter)
 
den 7 Febr(uarij) 1750Jan Hendrikse Hol j(ong)m(an) ondertrouwt
getr(ouwt) 1 MaertMerrigje Cornelisse van Roosendaal weduwe van Geisbert Thomasse
 Neef beide in Agtienhoven
 
getrouwt den 5 MaertGoojer Peterse van Schaik j(ong)m(an) en Jannigje Jacobse Spelt (*)
 (*) j(onge) d(ogter) uit de Agterweetering zijn in
 ondertrouw opgenomen
Als ookWilm Gijsberts van Sijpveld weduwenaer van Neeltje Geisbertse
getr(ouwt) den 12 Apr(il)Schipper uit Agtienhoven en Kuintje Franken van Schaik (*)
 (*) j(onge) d(ogter) uit Westbroek
 
den 11 Apr(il)Arie Jacobse Schipper jongm(an) Westbroek
getr(ouwt) 3 MaijLeisje Cornelisse van Roosendaal j(onge) d(ogter)
 Agtienhoven in ondertrouw opgenomen
 
den 18 Apr(il)Jan Janse van Sijpveld j(ong)m(an)
1758beide woonende te Westbroek en ondertrouwt
getr(ouwt) 3 MaijCornelia Egberts j(onge) d(ogter)
 
 den 5 Junij
 In ondertrouw opgenomen
getr(ouwt) 21 JunijClaas Wilmse van Buuren jongm(an) woonende te Mijdrecht
 Hendrikje Jacobse Schipper j(onge) d(ogter) woonende te Westbroek
(Trouwen Westbroek NH 1749 blad 083)
 
AgtienhovenEvert Cornelisse van Roosendaal jongman
18 Maert 1749Claasje Geisberts van Sijpveld j(onge) dogter
(Trouwen Westbroek NH 1750 blad 130)
 
den 1 MaertHier getrouwt Jacob Teunisse van Benschop weduwenaer woonende in Westbroek
 en Aaltje Jacobse Zeevang wed(uwe) van Arnoldus van Groenendijk woonende
 te Baarn
 
1750 den 29 Maert zijn hier getrouwt
 Henderik Gijsb(erts) Lamker van Oldendorp woonende te Tienhoven
 Joosje Gijsb(ertse) Neus woonende op Maerseveen
(Trouwen Westbroek NH 1750 blad 131)
 
den 6 Nov(embris) 1750Zijn van mij in ondertrouw opgenomen Cornelis
 de Jong weduwenaer van Wijntje Pieterse Vogel met Gerritje Aertse
 van Sijpveld j(onge) d(ogter) bijde woonende te Westbroek
 
den 27 Nov(embris)Zijn bij mij in ondertrouw opgenomen Cornelis Albertse van der
 Lee jongm(an) woonende te Maerseveen en Henderikje Jansen van
 Herdenbroek j(onge) d(ogter) eenige tijd hier te Westbroek
 
 1751
den 8 Jan(uarij) 1751Henderikus Janse Dolman j(ong)m(an) en Lijsje Gijsbert van Sijpveld
 j(onge) d(ochter) te Agtienhoven zijn bij mij in wettige ondertrouw opgenom(en)
 
den 29 Jan(uarij)Berend Geurtse Hartman j(ong)m(an) woonende op Agtienhoven
 Jannegje Wilms van Oostveen weduwe van Jacob Schaij woonende
 op Agtienhoven zijn bij mij in ondertrouw opgenomen
(Trouwen Westbroek NH 1750 blad 132)
 
 Getrouwde in t' jaer 1750
den 7 Febr(uarij)In ondertrouw opgenomen Jan Hendrikse Holl
getrouwtj(ong)m(an) en Merrigje Cornelisse van Roosendael
den 1 Maertweduwe van Gijsbert Thomas Neef beide uit
 Agtienhoven
 
den 5 MaertIn ondertrouw opgenomen Goojer Peterse van Schaik
getrouwtj(ong)m(an) woonende te Westbroek en Jannetje Jacobse
12 AprilSpelt j(onge) d(ogter) uit de Agterwetering
 
Ter zelver tijdIn ondertrouw opgenomen Wilm Gijsbertse van
 Sijpveld weduwenaer van Neeltje Gijsbertse Schipper
 uit Agtienhoven en Kuintje Franken van
 Schaik j(onge) d(ogter) uit Westbroek
 
1 MaertGetrouwt met attest(atie) van Baarn Jacob Theunisse
 van Benschop weduwenaer van Griet Klump
 woonende in Westbroek en Aeltje Jacobse Zeevang
 weduwe van Arnoldus van Groenendijk woonende
 te Baarn
 
30 MaertGetrouwt met attest(atie) van Tienhoven Hendrik
 Gijsberts Lamker j(ong)m(an) van Oldenburg
 in Tienhoven woonende en Joosje Gijsbertse
 Neus van Tienhoven of Maerseveen
 
11 AprilIn ondertrouw opgenomen Arie Jacobse Schipper
getrouwtj(ong)m(an) van Westbroek en Leisje Cornelisse van
3 MaijRoosendael j(onge) d(ogter) uit Agtienhoven
 
5 Jun(y)In ondertrouw opgenomen Claes Wilmse van Buuren
getr(ouwt)j(ong)m(an) woonende te Mijdrecht en Hendrikje Jacobse
21 JunySchipper j(onge) d(ogter) te Westbroek
(Trouwen Westbroek NH 1750 blad 133)
 
18 AprilIn ondertrouw opgenomen Jan Jansen van Sijpveld
getr(ouwt)j(ong)m(an) en Cornelia Egberts j(onge) d(ogter) van Westbroek
3 Maij
 
6 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Cornelis de Jong
getr(ouwt)weduwenaer van Wijntje Pieterse Vogel en
22 Nov(embris)Gerritje Aertse van Sijpveld j(onge) d(ochter) van Westbroek
 
27 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Cornelis Albertsen
getr(ouwt)van der Lee j(ong)m(an) woonende te Maerseveen
19 Dec(embris)en Hendrikje Jansen van Hardenbroek hier
 gewoond hebbende
 
 1751
8 Jan(uarij)In ondertrouw opgenomen Hendrikus Janse
getr(ouwt)Dolman j(ong)m(an) en Leisje Gijsbert van
31 Jan(uarij)Sijpveld j(onge) d(ogter) beide uit Agtienhoven
 
29 Jan(uarij)In ondertrouw opgenomen Berend Geurtse
getr(ouwt)Hartman j(ong)m(an) en Jannegje Wilms van
21 Febr(uarij)Oostveen weduwe van Jacob Schaaj beide
 woonende te Agtienhoven
 
2 MaijGetrouwt Gerrit Theunisse van Sijpveld j(ong)m(an)
 van Agtienhoven woonende te Weesp
 en Grietje Cornelis de Kloet j(onge) d(ogter) van
 Kortenhoef
 
22 AprilIn ondertrouw opgenomen door den kerkenraed
getr(ouwt)dezer plaetsen Jacob Cornelius Predikant alhier
11 Maijen Jacomina Arnolda Steenwinkel j(onge) d(ogter)
 woonende te Utrecht
(Trouwen Westbroek NH 1751 blad 134)
 
7 MaijIn ondertrouw opgenomen Ernst Kurf j(ong)m(an)
getr(ouwt)laetst gewoont hebbende te Loenen met
30 MaijHillitje van Dijk j(onge) d(ogter) insgelijks te Loenen
 gewoont hebbende hier thuis hoorende
 
4 Jun(ij)Zijn exraordinair getrouwt Hermannus Klappel
in de weekweduwenaer van Maria van Lochem van
 Amersfoort en Wilhelmina Bosch j(onge) d(ogter)
 woonende te Utrecht
 
7 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Wilm Jansen Holl
getr(ouwt)j(ong)m(an) en Gerrigje Cornelis j(onge) d(ogter) beide woon-
28 Nov(embris)agtig op Agtienhoven
 
 1752
3 Apr(il)Getrouwt Gerrit Japikje Sijpveld j(ong)m(an) van
 Westbroek en Geertje Aertse de Heus j(onge) d(ochter)
 van de Vuursche
 
28 Apr(il)Cornelis Jansen van Oostveen j(ong)m(an) en Maria
getr(ouwt)Peterse van Schaik j(onge) d(ogter) beide uit West-
14 Maijbroek zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
 
11 MaijIn ondertrouw opgenoomen Gijsbert Spelt
getr(ouwt)weduwenaer van Hillitje Pieterse van
4 JunijStekelenburg en Eijda Jacobse Bakkes
 j(onge) d(ogter) van Westbroek en de bruidegom van
 Amstelveen
 
4 JunijJan Jacobse Schipper wed(uwenaer) van Jaapje Arentse Bije
de gebodenen Ariaenje Gerritse van der Voort j(onge) d(ogter)
hier gegaengetrouwt te Diemen
(Trouwen Westbroek NH 1752 blad 135)
 
27 Aug(ustus)Caspar de Vriend van Rhenen en woonende
de gebodenop Agtienhoven en Seijntje [Verschooft]
hier gegaenvan Agtienhoven woonende te Utrecht
 
2 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Cornelis Bastiaen
getr(ouwt)van Snellenberg j(ong)m(an) en Leisje Jansen
26 Nov(embris)van Sporenburg
 
3 Dec(embris)Getrouwt Jacob Jansen van Sijpveld j(ong)m(an)
 uit Agtienhoven en Aertje Roelofze
 Verbeek j(onge) d(ogter) van de Vuursche
 
26 Dec(embris)In ondertrouw opgenomen Hendrik Goojert
getr(ouwt)van Schaik wed(uwenaer) van Geertrui van Stapelaer
21 Jan(uarij) 1753met Neeltje Hendrikse van Maaren j(onge) d(ogter)
 beide woonagtig te Westbroek
 
 1753
2 Jan(uarij)Arie Floris van der Sluis j(ong)m(an) van Mijdrecht
getr(ouwt)en Gerritje Hendriks van Schaik van
21 Jan(uarij)Agtienhoven zijn in ondertrouw opgenomen
 
2 MaijGoose Wouterse van Peelen j(ong)m(an) uit Agtienhoven
getr(ouwt)en Lijsje Jansen van Dijk j(onge) d(ogter) van
27 MaijKokkengen zijn bij mij in ondertrouw opgenomen
 
26 MaijIn ondertrouw opgenomen Johannes van den
getr(ouwt)Hengel wed(uwenaer) van Geertje Hendrikse Schrijder
14 Junite Westbroek woonagtig en Julia Johanna
 Schastur weleer de huisvrouw van Everhard
 Milhop woonagtig op Tienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1753 blad 136)
 
4 JuniIn ondertrouw opgenomen Hindrik van Heuren
getr(ouwt)wed(uwenaer) van Gerrigje van Milgen woonagtig aen
14 Junide Bilt en Jannegje Aertse Wolfswinkel
 j(onge) d(ogter) te Westbroek
 
1 JulijGetrouwt Arie Cornelisse den Oudsten j(ong)m(an)
 tot Lopik en Wilmijntje Gerritse van
 Asperen wed(uwe) van Pieter Arissen van den
 Berg te Westbroek woonende
 
 1754
5 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Ruth Everts Smid
getr(ouwt)j(ong)m(an) van Westbroek en Marrigje Theunisse
28 Apr(il)van den Hoeven j(onge) d(ogter) van Emenes Buitendijk
 
11 Apr(il)Andries Arissen van Mansom j(ong)m(an) van de Bilt
getr(ouwt)hier woonagtig en Geesje Goose van Hoog-
[5] Maijstraten j(onge) d(ogter) van Westbroek zijn alhier in
 ondertrouw opgenomen
 
14 Apr(il)Hendrik Jansen de Boer j(ong)m(an) van Osnabrugge
alleen haere voor-laetst gewoont hebbende op Agtienhoven
stelling gehaden Lijsje Harmense j(onge) d(ochter) van de Vuursche
 
4 Aug(ustus)Leendert de Braij j(ong)m(an) van Westbroek en Neeltje
haer voorstelJacobse wed(uwe) van Cornelis Martense Dorland
gehadte Maerseveen
 
10 Aug(ustus)Getrouwd in de week Christophel Liepold j(ong)m(an)
 en Anna Maria Enting j(onge) d(ogter) van Deventer
 beide woonende te Utrecht
(Trouwen Westbroek NH 1754 blad 137)
 
8 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Rijk van den
getr(ouwd)Hengel j(ong)m(an) van Martensdijk hier woonagtig
1 Dec(embris)en Neeltje Jansen van Oostveen j(onge) d(ogter) van
 Westbroek
 
8 Nov(embris)Cornelis Jansen Bosch j(ong)m(an) van Ter Aa
getr(ouwd)en Geisbertje Hendrikse Maanen j(onge) d(ogter)
1 Dec(embris)van Westbroek zijn in ondertrouw opgenomen
 
 1755
17 Jan(uarij)In ondertrouw opgenomen Theunis van Dijk
getr(ouwd)wed(uwenaer) van Maagje Wijnen en Stijntje
9 Febr(uarij)de Graef j(onge) d(ogter) van Odijk hier woonagtig
 
27 Febr(uarij)Zijn in ondertrouw opgenomen Dirk Cornelisse
getr(ouwd)den Boer j(ong)m(an) van Aelsmeer en Jannegje
24 MaertJacobse Bakker j(onge) d(ogter) van Westbroek
 
13 MaertIn ondertrouw opgenomen Arie Peterse van
getr(ouwd)Schaik j(ong)m(an) van Westbroek en Neeltje
6 AprilJacobse Spelt j(onge) d(ogter) uit de Agterwetering
 
4 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Evert Hendrikse
getr(ouwd)van Schevikhoven j(ong)m(an) van Westbroek
27 Apr(il)en Angnietje Jansen Braij j(onge) d(ogter) van Westbroek
 
14 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Dirk Geisbertse
getr(ouwd)Boelen j(ong)m(an) van Tienhoven en
8 MaijGeisbertje Jansen Schaaij j(onge) d(ogter) uit
 Agtienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1755 blad 138)
 
den 22 MaijCornelis van Mansom j(ong)m(an) van de Bilt hier woon-
haer voorstelagtig en Hanna Versteeg wed(uwe) van Bosveld te Mar-
 tensdijk
 
24 JuniZijn in de week getrouwd Anthonie Kelfkens j(ong)m(an)
 van Utrecht en Feijtje van Nieuwkoop wed(uwe)
 van Roemer van Oostveen woonagtig te Breukelen
 
26 JuliIn ondertrouw opgenomen Cornelis Rademaker j(ong)m(an)
getr(ouwd)van Lexmond woonagtig te Loenen en Wijntje
24 Aug(ustus)van Sporenburg van Westbroek
 
21 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Geisbert Gerritse Stek
getr(ouwd)j(ong)m(an) van Ter Meij en Geertje Everings j(onge) d(ogter)
4 Dec(embris)te Soesdijk woonagtig
 
4 Dec(embris)Arie Albertse van der Lee j(ong)m(an) van Westbroek en
getr(ouwd)Hendrikje Pieterse van Dijk j(onge) d(ogter) van
[4] Jan(uarij) 1756Portengen hier woonagtig zijn bij mij in
 ondertrouw opgenomen en getrouwt
 
 1756
8 Jan(uarij)In ondertrouw opgenomen Wijnant Cornelisse
getr(ouwd)Wijnen j(ong)m(an) van Agtienhoven en Jannigje
25 Jan(uarij)Hendrikse van Schaik j(onge) d(ogter) van Westbroek thans
 te Vinkeveen woonagtig
 
7 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Hendrik Krebbers j(ong)m(an)
getr(ouwd)uit Goor boven Deventer en Alida van Dijll
2 Maijj(onge) d(ogter) van Westbroek
 
13 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Theunis van der Voort
getr(ouwd)j(ong)m(an) van Westbroek en Jantje Evertse Smid
9 Maijj(onge) d(ogter) van Westbroek
(Trouwen Westbroek NH 1756 blad 139)
 
23 Oct(obris)In ondertrouw opgenomen Cornelis Harmsen
getr(ouwd)wed(uwenaer) Theuntje Jans van Nieuwkoop en Maria
14 Nov(embris)Hendriks j(onge) d(ogter) woonagtig te Westbroek
 
23 Oct(obris)Jillis Mertese Lodder j(ong)m(an) van Leersum en
getr(ouwd)Merrigje Hannisse wed(uwe) van Japik Jansen
14 Nov(embris)ondertrouwt en getrouwt zij uit Agtienhoven
 
 1757
13 Jan(uarij)Arie van Dijll wed(uwenaer) van Trijntje Jans Bakker
getr(ouwd)en Wilmijntje Dirks beide onder Westbroek
6 Febr(uarij)behoorende zijn bij mij in ondertrouw opgenomen
 
23 Jan(uarij)Claes Jansen de Braij j(ong)m(an) van Westbroek en
haer voorstelErmtje Franic Kleinmeij - van [Franiker] -
gehad
 
15 Apr(il)In ondertrouw opgenomen Jan Hendrikse Holl
getr(ouwd)wed(uwenaer) van Marrigje Cornelis van Roosendael
den 8 Maijen Marrigje Cornelis Wijnen j(onge) d(ogter) de eerste
 uit Agtienhoven de andere uit Westbroek
 
1 MaijGetrouwt Gerrit de Ruw j(ong)m(an) onder Loenen
 en Engeltje van Amerongen j(onge) d(ogter) van Agtienhoven
 
26 JuniGetrouwt Cornelis Arendze van Bemmel j(ong)m(an)
 van Ede woonende te Breukelen en Lijsje
 Cornelis Wijnen j(onge) d(ogter) van Agtienhoven
 
18 Nov(embris)Ruth Theunis de Bakker j(ong)m(an) van Westbroek
getr(ouwd)en Cornelia Fransen Kleinmeij j(onge) d(ogter)
4 Dec(embris)onder Westbroek woonende
 
27 Nov(embris)Getrouwt Arie Baers j(ong)m(an) van de Bilt en
 Theuntje Versteeg j(onge) d(ogter) van Martensdijk
 laetst gewoont hebbende op Agtienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1757 blad 140)
 
11 Dec(embris)In ondertrouw opgenomen Jacob Hendrikse Otten
 j(ong)m(an) van Maerseveen en Leisje Peterse Louw-
 man hier woonagtig
 
 1758
7 MaijGetrouwt Hendrik Maajer j(ong)m(an) en Catharina
 de Graef j(onge) d(ogter) uit Agtienhoven
 
29 Nov(embris)In ondertrouw opgenomen Huibert Cornelis
getr(ouwt)Verkerk j(ong)m(an) van Westbroek en Neeltje
24 Dec(embris)Jansen van Oostveen wed(uwe) Rijk van den
 Hengel
 
 1759
14 Febr(uarij)In ondertrouw opgenomen Wessel Dirkse Ra-
getr(ouwt)vestein j(ong)m(an) van Leersum en Antje Salo-
11 Maertmos Walraven j(onge) d(ogter) van Westbroek
 
23 JuniHendrik Kortschot wed(uwenaer) van Cornelia Spijkers
getr(ouwt)en Maagje Cornelis van Olden wed(uwe) van Wilm
8 JulijHoogland beide van Westbroek
 
22 JulijGetrouwt Lambert Pieterse van Keulen j(ong)m(an)
 en Merrigje Jans van Schaik wed(uwe) van Jan
 Cornelis Schaaij beide in Agtienhoven
 
21 Sept(embris)Gijsbert v(an) Schaik j(ong)m(an) van Westbroek en Maria
getr(ouwt)van der Burg j(onge) d(ogter) van Montfoort zijn bij
14 Oct(obris)mij in ondertrouw opgenomen
 
4 MaijGetrouwt Gijsbert Hagestein j(ong)m(an) van Maerseveen
1760en Lijsbet Hendrikse Verbeek beide van
 Westbroek
(Trouwen Westbroek NH 1760 blad 141)
1760 - 1762
den 26 MaijJuriaen van Herten j(ong)m(an) van den Lipstad
getrouwten Saertjen van der Linden wed(uwe) van
 Cornelis de Kruijff van Zuilen beide
 woonagtig aen de Gagel
 
15 JuniGetrouwt Adrianus Kortschot j(ong)m(an) van
 Westbroek en Maria Elisabeth van Veen
 j(onge) d(ogter) van Utrecht
 
26 Dec(embris)Arie van Ekern onder Achtienhoven j(ong)m(an)
Getr(ouwt) 11 Jan(uarij)en Neeltje Jacobse Spelt wed(uwe) van Arie
 Peterse Schaik onder Agtienhoven in onder-
 trouw bij mij opgenomen
 
 1761
den 20 MaertIn ondertrouw opgenomen Pieter Davidsen
den 13 Apr(il)Leevlang j(ong)m(an) van Kortenhoef en
 Marrigje Jansen Grootendracht j(onge) d(ogter)
 van Maerseveen beide hier woonachtig
 
(ander handschrift)1762
6 Jan(uarij)Jan Teunisse van Eijk jonkman van Maersseveen
 en Petertje Fransse Kleijmeij j(onge) d(ochter)
 van Westbroek getrouwd te Tienhoven 24 Jan(uarij)
 
24 Jan(uarij)Hend(rik) Manisse wed(uwenae)r van Annetje
getr(ouwd)Corn(elisse) Schaaij, en Dirkje Jacobsse
 Becker, wed(uwe) van Hend(rik) Blankemeer
 beide van Westbroek, getroud te Maertensdijk
 
31 Jan(uarij)Willem Jacobsse Bakker jonkman
getr(ouwd)en Japikje Peterse van Schaik
 j(onge) d(ochter) beide van Westbroek
 
21 Febr(uarij)Teunis van der Voort wed(uwenae)r van Jannetjen
getr(ouwd)Evertzen Smit, en Gerbregtje Lukmes
 van Hoeflok, j(onge) d(ochter) uijt De Bilt
 beide wonende te Westbroek
 
 14 Maart