Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1668 blad 084)
 
 Namen der Persoonen, welke in de kerke
 van Westbroek hare houwelixsen voorstellingen
 hebben gehadt en getrouwt sijn ten tijde van
 mij E.v.Domburch.
 
 Anno 1668
Octob(er)Den 18-en Octob(er)
 Wulphert Adriaenszen weduw(naar) van Neeltjen Franken
 en Maeghjen Peters j(onge)d(ochter) beide woonende in Westbroek
 den 1-en Novemb(er) alhier getrouwt
 
 Den 31-en ditto
 Peter Geerlofsen j(ong)m(an) wonende in Westbrouk en Aaltje Teunis
 j(onge)d(ochter) wonende in Achtienhoven
 den 15-en Novemb(er) alhier getrouwt
 
Novemb(er)Den 29-en Novemb(er)
 Wouter Gijsbertszen van Zijl j(ong)m(an) en Emmichjen Jans, we(du)we
 van Tonis Janszen Wakker beide wonende in Achtienhoven
 den xiii-en (13) Decemb(er) alhier getrouwt
 
Decemb(er)Den 13-en Decemb(er)
 Joost van der Laek j(ong)m(an) van Utrecht en Sara Gijsberts j(onge)d(ochter)
 van Westbroek beide wonende tot Utrecht; met betoon van Utrecht
 den 27-en dito attestatie gegeven om tot
 Utrecht te trouwen
 
 1669
JanuarijDen 1-en Januarij Johannes van Gijn j(ong)m(an) van Barneveld
 en Sara Hendriks van Varik j(onge)d(ochter) van Westbrouk
 beide wonende tot Utrecht
 den 17-en dito attestatie gegeven om tot
 Utrecht bevestigt te worden
 
 Den 10-en dito
 Jan Corneliszen j(ong)m(an) in Westbrouk en Mechteltjen Hermensdr j(onge)d(ochter)
 wonende in Achtienhoven
 den 24-en dito alhier getrouwt
 
 Den 30 dito
 Claas Janszen Snel j(ong)m(an) in Achtienhoven en Jannichjen
 Gerritse j(onge)d(ochter) wonende in Tienhoven
 den 14-en attestatie gegeven om in Tienhoven
 te trouwen
 
 Lambert Janszen j(ong)m(an) in Westbrouk en Metjen Gerritse
 j(onge)d(ochter) wonende op Tienhoven
 den 14-en alhier getrouwt.
(Trouwen Westbroek NH 1669 blad 085)
 
Feb(rua)rijDen 5-en dito
 Meerten Janszen weduw(naar) van Lijsjen Cornelis ende
 Jannichjen Gerritse j(onge)d(ochter) van de Groenekan beide wonen(de)
 in Achtienhoven
 den 22-en alhier getrouwt
 
 Meerten Corneliszen wedu(wenaar) van Gijsbertjen Gijsberts in Gagel
 en Jannichjen Jacobse j(onge)d(ochter) onder den geregte van Seijst
 den 26-en attestatie gegeven om
 in Seijst te trouwen
 
MartijDen 21-en Martij
 Bartholomeus Albertszen j(ong)m(an) en Metjen Jans j(onge)d(ochter)
 beide wonende in Achtienhoven
 den 3-en April alhier
 getrouwt
 
AprilDen 1-en April
 Gijsbert Willemszen j(ong)m(an) en Evertjen Willems van
 Woudenberch j(onge)d(ochter) beide wonen(de) in Westbrouk
 den 19-en alhier getrouwt
 
MaijDen 9-en Maij
 Hendrik Janszen j(ong)m(an) Gerrichjen Cornelisse Boschdr j(onge)d(ochter)
 wonende in Westbrouk
 den 30-en dito alhier getrouwt
 
 Den 16-en Maij
 Willem Goijerden j(ong)m(an) en Leuntjen Jacobs Scha j(onge)d(ochter)
 wonende in Westbrouk
 den 30-en dito alhier getrouwt
 
JunijDen xx-en (20) Junij
 Cornelis Dirkszen wed(uwenaar) van Marretjen Aris ende
 Jannichjen Davids j(onge)d(ochter) beide wonen(de) in Westbrouk.
(Trouwen Westbroek NH 1669 blad 086)
 
JulijDen xi-en (11) Julij
 Hendrik Goijertszen j(ong)m(an) wonende in Westbrouk en
 Gijsbertjen Jacobs j(onge)d(ochter) won(ende) in (de) Gagel
 den 29-en dito attestatie gegeven
 om tot Maarssen te trouwen
 
 Den xxxi-en (31) Julij
 Paulus Adriaenszen j(ong)m(an) uit de Niuloosdrecht, en
 Marrichjen Pieters j(onge)d(ochter) beide wonende in Westbroek
 den 22-en Augusti alhier
 getrouwt
 
Septemb(er)Den 29-en Septemb(er)
 M(eeste)r Otho van Snellenberch Chirurgijn alhier j(ong)m(an) met
 Margarita Baerken j(onge)d(ochter) beide wonen(de) in Westbroek
 den 17-en Octob(er) attestatie
 gegeven om aen (de) Vuurse te
 trouwen.
 
Octob(er)Den 9-en Octob(er)
 Jan Claaszen Hein j(ong)m(an) en(de) Merrichje Cornelis
 van Doorn wed(uwe) van Cornelis Janszen beide wonen(de)
 in Westbrouk
 den 29-en alhier getrout
 
 Den 23-en Octob(er)
 Arien Janszen de Roij wed(uwenaar) van Marrichje Janse, w(onende) in Westb(roek)
 en Maechjen Teunis j(onge)d(ochter) wonen(de) aen Meertensdijk
 den 3-en attestatie gegeven om
 aen (de) Meertensdijk te trouwen
 
Novemb(er)Den 3-en Novemb(er)
 Jan Janszen Haerman, j(ong)m(an) w(onende) inde Gageldijk en
 Geertjen Cornelis Scha j(onge)d(ochter) w(onende) in Westbrouk
 den 21-en alhier getrouwt
 
 Den 21-en Novemb(er)
 Henrik Gerritszen w(eduwenaar) van Aaltjen Janse w(onende) tot Utrecht
 buiten de Weert en Annichjen Everts wed(uwe) van
 Claas Dirxsen onder den geregte van Westbroek op de
 Groenewech
 den 5-en Decemb(er) attestatie
 gegeven op Utrecht om tot
 Zujlen te mogen trouwen.
(Trouwen Westbroek NH 1669 blad 087)
 
Decemb(er)Den 5-en Decemb(er)
 Gijsbert Berentszen j(ong)m(an) w(onende) in (de) Gagel en Gijsbertjen
 Alberden j(onge)d(ochter) w(onende) aen (de) Vecht onder den geregte van
 Achtienhoven.
 den 30-en alhier getrouwt
 
 1670
JanuarijDen 26-en Januarij
 Jan Gijsbertszen j(ong)m(an) w(onende) op Breukeleveen en Phijgjen
 Peters j(onge)d(ochter) w(onende) in Westbroek
 den 18-en Feb(rua)rij attestatie
 gegeven om op Tienhoven te
 trouwen
 
AprilDen 2-en April
 Hendrik Gijsbertszen j(ong)m(an) uit de Gagel en Gertjen
 Peters j(onge)d(ochter) w(onende) tot Utrecht
 den 29-en allhier
 getrouwt
 
 Den 7-en dito Jan Hendrikszen van Varik j(ong)m(an) van
 Westbroek en Willemtjen Gerrits wed(uwe) van Dirk
 Joriszen tot Bunschoten
 den 29-en attestatie gegeven
 om te Bunschoten te trouwen
 
 Arien Claassen van Eijk wed(uwenaar) van Gertchen
 Harmensdr en Jannichjen Jacobs j(onge)d(ochter) beide wonende
 op Maarseveen
 den 29-en attestatie gegeven
 om tot Utrecht te trouwen
 
MaijDen 20-en Maij
 Teunis Gerritszen j(ong)m(an) van Westbroek en Lijsjen Ariens
 j(onge)d(ochter) vande Nieuweloosdrecht
 den 5-en Junij attestatie
 gegeven om in Loosdrecht te
 trouwen
 
JulijDen 3-en Julij
 Teunis Hendrikszen wed(uwenaar) van Evertjen Claas w(onende) aen(de) Achter-
 wetering en Maechjen Goijertsdr, wed(uwe) van Teunis Gerritszen
 w(onende) in Achtienhoven
 den 17-en attestatie gegeven om
 tot Utrecht te trouwen
 
 Den 16-en dito
 Tijman Willemszen, wed(uwenaar) van Grietjen Aertsdr en Marrichjen
 Hermansdr j(onge)d(ochter) uit Achtienhoven beide w(onende) op Tienhoven
 den 30-en attestatie gegeven
 om op Tienhoven te trouwen
 
 Berent Geerlofszen j(ong)m(an) van Westbroek en Phijgjen Reijniersdr
 j(onge)d(ochter) van Vianen w(onende) tot Zuijlen
 den selven dito om tot Suijlen
 te trouwen.
(Trouwen Westbroek NH 1670 blad 088)
 
Novemb(er)Den 6-en Novemb(er)
 Jan Roeloffszen j(ong)m(an) van Achtienhoven en Neeltjen
 Cornelis wed(uwe) van Cornelis Meertenszen w(onende) tot Utregt
 den xx-en (20) dito attestatie op
 Utregt gegeven en den 27-en alhier
 getrouwt
 
 
 Den 26-en dito
 Willem Dirkszen j(ong)m(an) uit Westbroek en Maechjen
 Barten j(onge)d(ochter) uit Achtienhoven w(onende) beide aldaar
 3 weken daerna tot Utregt in
 Antoni Gasthuijs getrouwt
 
 1671
JanuarijDen 8-en Jan(ua)rij
 Jan Corneliszen Scha j(ong)m(an) en Jannichjen Gijsberts j(onge)d(ochter)
 uit Westbroek
 den 22-en attestatie gegeven om tot Utregt
 in Antoni Gasthuijs te trouwen
 
Feb(rua)rijDen 12-en Feb(rua)rij
 Hendrik Corneliszen j(ong)m(an) uit Westbroek en Hermpjen
 Peters j(onge)d(ochter) van Martensdijk w(onende) in Achtienhoven
 den 26-en dito attestatie gegeven
 om aen Martensdijk te trouwen
 
 den 19-en dito
 Jan Janszen wed(uwenaar) van Trijntjen Bernards w(onende) in Westbroek
 Grietjen Jacobs wed(uwe) van Jacob Arieszen w(onende) in Achtienhoven
 den 5-en Meert alhier getrout
 
 den 26-en dito
 Willem Janszen wed(uwenaar) van Jacobjen Willems w(onende) in Achtienhoven
 Aaltjen Jans j(onge)d(ochter) van(de) Achterwetering w(onende) in Achtienhoven
 den 12-en Meert alhier getrouwt
 
MeertDen 12-en Meert
 Jan Barentsen Meulenaar j(ong)m(an) van Westbroek en Marritjen
 Willems van Langedijk j(onge)d(ochter) uit Broek biede wonen(de) tot Am-
 sterdam
 den 26-en dito attestatie gegeven
 om tot Amsterdam te trouwen
 
Octob(er)Den 6-en Octob(er)
 Jan Klaaszen van Alphen j(ong)m(an) van Utregt en Marrichjen
 Willems j(onge)d(ochter) won(ende) in Westbroek
 den 22-en attestatie gegeven
 om te Utregt te trouwen
 
 Den 10-en dito
 Jan van den Bongert j(ong)m(an) wonen(de) op de Horst en
 Gijsberta van Doeresteijn j(onge)d(ochter) van Driebergen
 woonende op de Horst
 den xxix-en (29) attestatie gegeven
 om te Driebergen te trouwen.
(Trouwen Westbroek NH 1671 blad 089)
 
 Den 22-en dito
 Willem Meijnsen j(ong)m(an) uit Nieuw-Loosdrecht
 en Annichjen Lamberts j(onge)d(ochter) uit Westbroek beide wonen(de)
 in(de) Nieuwloosdregt
 den 5-en Novemb(er) attestatie gegeven
 om in Nieuloosdregt te trouwen
 
Novemb(er)Den 5-en Novemb(er)
 Jan Frederiken j(ong)m(an) en Neeltjen Jans wed(uwe) van Rutger
 Corneliszen w(onende) in Achtienhoven
 19 dagen daaraan te Westbroek
 getrouwt
 
 Den xix-en (19) dito
 Gerrit Otten van der Sluijs j(ong)m(an) van Westbroek w(onende) aen(de)
 Meertensdijk Stijntjen Peters Moes j(onge)d(ochter) uit Nieuwloosdregt
 w(onende) aldaar
 den 3-en attestatie gegeven om tot
 Utrecht in t' Antoni gasthuis te trouwen
 
 1672
Feb(rua)rijDen 4-en Feb(rua)rij
 Claas Janszen van Roijen wed(uwenaar) van Jannichjen Gerrits
 en Jannichje Joris van Rietvelt j(onge)d(ochter) wonen(de) beide op t'
 Nedereinde van Jutfaas
 den 18-en dito gegeven attestatie om
 tot Jutfaas te trouwen
 
 Den 10-en dito
 Jacob Jacobszen Scha j(ong)m(an) met Hendrikjen Gijsberts
 j(onge)d(ochter) wonende in Westbroek
 
AprilDen 20-en April
 Jan Corneliszen j(ong)m(an) met Aaltjen Bruijnisdr j(onge)d(ochter) van
 Odijk wonende beide in Gagel.
(Trouwen Westbroek NH 1673 boek 196! blad 162 zie bij de dopen)
 
AprilH. Jacob Hesper soldaat, en Annichjen Berents j(onge)d(ochter) inde Gagel
 
 23-en Meij Jan Gijsbertsen Vragter j.m. en Neeltjen
 Jacobse Vlug j.d. w(onende) in Westbroek