Home Bronnen

Rooms Katholieken: Staties

Statie in Abstede, later Achter Twijnstraat1679 - 1811inv.nrs. 46 - 48
Statie Buiten Witte Vrouwen1679 - 1811inv.nrs. 49 - 51
Statie Onder de Linden1707 - 1811inv.nrs. 52 - 55
Statie in de Catharijnesteeg (1e Jezuitenstatie)1695 - 1811inv.nrs. 56 - 58
Statie in de Herenstraat (2e Jezuitenstatie)1669 - 1766inv.nrs. 59 - 62
Statie in de Jeruzalemstaag, later St. Martinuskerk in de Herenstraat (1e Augustijnerstatie)1663 - 1671, 1689 - 1811inv.nrs. 63 - 64
Statie in de Jeruzalemstaag, (2e Augustijnerstatie)1795 - 1811inv.nr. 65
Statie in het Dorstige Hartsteegje (1e Dominicanerstatie)1700 - 1811inv.nrs. 66 - 68
Statie in de Walsteeg, later Mariaplaats (2e Dominicanerstatie)1703 - 1811inv.nrs. 69 - 73