Home Bronnen

Utrecht boek 100 Trouwen gereformeerd 1692 - 1712

AchternaamVoornaamWede/r vanGeb. teadresondertrouwPredikantAfk. vanGodsdienstHuwelijkAchternaamVoornaamWede/r vanGeb. teAdresAfk. vanAttestatieHuw. boekgetuigenbijzonderheden
Schaick, vanAert Joosten  aan de Roodebrug   Ger11-02-1710 Utrecht Ant. GasthuisJansAgnietie  Roode brug  100 - 801Johannes van den Berg, stiefvader van de bruidegom. Metje Jans, zuster van de bruid. 
Schaick, vanAdrianusTrijntje Hendricks     Ger01-04-1700 (namiddag) Utrecht DomKleef, vanHenrinaHermannus Vonck    100 - 323de vader van de bruidegom en Josijntje van Rijcken 
Schaick, vanAert  Ballemakerstraet   Ger26-10-1698 Utrecht DomGroot, deGrietie Peters  buijten de Weertpoort in de Cranesteeg  100 - 250Ariaentie van Schaick, zijn moeder. Jannichie Mesen, haar moederToestemming van de commandant want de man is soldaat onder de compagnie van de heer capteijn Balfoort
Schaick, vanAnthonie  aan de Roode brugh   Ger15-06-1706 Utrecht Anthonij GasthuijsRossum, vanNeeltje  aan de Roode brugh  100 - 621Nicolaes van Schaik, de vader. Gerrigje van Bentum, haar suster v.d. bruidDe bruyt Paeps zijnde is de resolutie van de vroedschap voorgelezen en heeft deselve aangenomen.
Schaik, vanAnthonyEverijntje van der Burg     Ger06-02-1708 Utrecht DomPretteeMariaJacobus Verwey Catharinastraat  100 - 705Ariaentje Vernijn, goede bekende en Hubert Theunizzenbruidegom is soldaat in 't regiment van Cronstrom toestemming v.d. Kapitein
Schaik, vanAriaantje  bij de Volderbrug   Ger14-12-1698 Utrecht Dom-kerkMaasAntoni     100 - 257Lijsbet Dirks, bruids moeje, getuigd van 's moeders consentsoldaat onder D'hr Capt. van Balveren, schriftelijk consent van zijn officier
Schaijck, vanCatharina Gijsbertse  buiten de Weertpoort (Kranesteeg)   Ger14-11-1693 Utrecht AnthonigasthuisHeesemanJan Peterse  buiten de Weertpoort (Kranesteeg)  100 - 37Maria Martens (moeder bruidegom), Geertje Clasen (moeder bruid) 
Schaik, vanClaasje  in 't Swaanesteegje   Ger26-12-1708 Utrecht DomPaketAnthonijLena de Wit in het Swaanesteegje  100 - 739v/d bruidegom Lubbert van Sellem, Maria Pakket bruids goede bekende 
Schayck, vanClaesje  buijten de Tollesteeghpoort   Ger10-10-1699 Utrecht Antoni GasthuisBrenaHendrikMarietje van Winsveen buijten de Tollesteeghpoort  100 - 298  
Schaick, vanCornelis  Prekerstraat   Ger31-10-1693 Utrecht CatharijneVeen, van derAnnichje  bij de Beesembrugh  100 - 36Catharina Jacobs (moeder van de bruid)bruidegom meerderjarig
Schaick, vanCornelis  buijten de Wittevrouwen   Ger29-01-1695 Utrecht St. Anthonij gasthuisAllen, vanStijntje  buijten de Wittevrouwen  100 - 83Dirck van Lith, zijn neef en Mari Peters stiefmoeder 
Schaijck, vanDirckTrijntje Reyniers Tuchthuijssteegh   Ger01-12-1696 Utrecht Anth.gasthuisHollandersTheuntjeAert Jans Wijstraat  100 - 157Jan Westerman, gebuur en Marieghje Holland, zuster v/d bruid 
Schaick, vanDirck  bij de Brigittestraat   Ger27-07-1707 Utrecht Dom-kerkFeltenJannichje  bij de Weertpoort  100 - 671Ariaentje van Schaick, zijn moeder en Ariaentje Felten, haar moederde bruid is paaps en heeft beloofd tot onze religie te zullen overkomen
Schaick, vanGerrit  Springwegh  UtrechtGer17-05-1707 Utr. CathrijneKramersLijsbeth  Onder de LindeDoesburgh 100 - 663Jacobus Nonna (oom van de bruidegom), Mari van Nonna goede bekende van de bruyd 
Schaik, vanGerrit  Maliepoort, Utrecht   Ger09-07-1709 Utrecht Athonie gasthuisDelden, vanDirkje  Ballemakerstraat, Utrecht  100 - 766Arent van Schaik, zijn neef. Maria van Delden, haar zuster 
Schaijck, vanHelena  aen de Meertensbrugh   Ger27-04-1699 Utrecht JacobikerkCasteleijnAnthoni  in de Vrouwjuttestraat  100 - 276Aertje Theunis moeder van de bruydgoms, Aelbert Haeghman swager des bruyds 
Schaick, vanHendrikje  Springweg   Ger31-07-1703 Utrecht Antoni GasthuisBodegraven, vanThomas  Springweg  100 - 487bruidegom's tante, bruid's zuster 
Schayk, vanIda  Aen 't Oudkerkhof   Ger08-11-1701 Utrecht CatharijneMeyrikGerritEverijntje van Schorevelt    100 - 410Bruidegoms kennis: Theunis Symonzn. Swaentje van Schayk, bruyds suster. 
Schaaik, vanIsaac  Pausteeg   Ger15-09-1696 Utrecht Anthoni gasthuisGolbringen, vanAgnes  by 't Maliepontje  100 - 148Albert Hageman, zwager v.d. bruidegom, Susanne Neerings, moeder van de bruidDe bruid is Rooms Katholiek, heeft beloofd gereformeerd te worden
Schaick, vanIsaack  buiten de Weertpoort   Ger02-04-1696 Utrecht Jacobi-GifthuysenJohanna  buiten de Weertpoort  100 - 131Geertie Claes, zijn moeder. Crijntie Dirckse, haar moeder. 
Schaaik, vanJannigje  omtrent de Wittevrouwenpoort   Ger13-10-1700 Utrecht DomBrinkmanJohannesSusanna van Schoonhoven omtrent de Wittevrouwenpoort  100 - 353Pieter van Vreedenburg, goede bekende van de bruidegom. Annigje van der Veen, goede kennis van de bruid. 
Schaick, vanJohanna  aan de Neude   Ger24-01-1694 Utrecht DomkerkFrancquer, vanJacobus  bij de Gaartbrugh  100 - 44Pieter van Francquer en Cornelis van Schaick, de vaders van bruidegom en bruid 
Schayk, vanLysbit  buiten de Waard   Ger02-02-1712 Utrecht Ant. gasthuisBreukelen, vanKlaas  buiten de Waerd  100 - 896bruidegoms moeder en Hendrikje van Beusekom, tante van de bruidSchriftelijk toestemming vader bruidegom
Schayck, vanPieternella  buyten in de Weert   Ger26-04-1698 Utrecht Anthoni gasthuisVogel, 'tClaas Bastiaense  bij de Jacobikerk  100 - 220Bastiaen Cornelisse 't Vogel, vader van de bruidegom. Voor de bruid Hendrickje van Oostveen 
Schaijk, vanPieternella  aan 't Klaaskerkhof   Ger25-12-1699 Utrecht Dom-Munnik, deAlbertus  aan de Tolsteegpoort  100 - 310Stijntje Jans, zijn moeder Engeltje Jans haar moeder 
Schaik, vanPiter Janz.  buiten de Tolsteegpoort   Ger04-11-1705 Utrecht DomkerkCragtwijk, vanLijsbet  buiten de Tolsteegpoort  100 - 596Aeltje Wikmans, goede bekende v.d. bruidegom en de vader van de bruid. 
Schaijck, vanRebecca      Ger28-08-1694 Utrecht Anth. gasthuisSoucÚWilhelmJohanna van IJssel    100 - 67Johannes SoucÚ, vader van de bruidegom en Catharina van Schayck, zuster van de bruid 
Schaick, vanRoelof Willemse      Ger16-05-1702 Utrecht DomOucoopNeeltje Jansja   Attestatie ontvangen uit Breukelen, deze was getekend: Leonard Beels100 - 434  
Schaik, vanSwaantjeDirk Hendrik van Sellem in de Jufferstraat   Ger25-12-1708 Utrecht DomGeluwen, vanMaarten  bij de Smeebrug  100 - 739bruidegoms goede bekende: Johan Ouchuisen, v/d bruid: Elsje van Sellem 
Schaick, vanSwaentje  Rosendael   Ger20-11-1696 Utrecht DomSellem, vanDirck Henrixse  Jufferstraat  100 - 156Geertje Henrix, zijn moeder. Mari van der Mast, nichtbij dispensatie van Haer Ed. Mog. van den 20e November over het derde gebod
Schaick, vanTeunis  Utrecht   Ger21-06-1698 Utrecht Anthonie gasthuisSwartGerridje Jans  Huisen  100 - 231 proclamatie te Huisen, acte gezien. Ondertrouw te Huisen.
Schaijck, vanWillemijn  Buiten de Weert   Ger16-02-1697 Utrecht Anthonius GasthuisHaenCornelis  Buiten de Weert  100 - 168Bruidegom: Willem Haen (broeder), bruid: Hendrikje van Oostveen (nicht).De bruid die katholiek is heeft beloofd gereformeerd te zulen worden
Schaaik, vanWillemijn  aan het oud Munsterkerkhof   Ger02-11-1697 Utrecht Anth. Gasth.MaseurPieter  bij de Doms-kerkZutphen 100 - 195 schriftelijk consent v.d. moeder v.d. bruidegom, de bruid moet toestemming van haar vader hebben (gezien).
Schaaik, vanWouter PetersseMarijgje van der Uitterdijk Zuylen   Ger Hamburgh, vanTeuntje Jans  aan de Roodebrugh op 11-08-1703 om te Zuylen te trouwen100 - 487Joost Cornelisse van der Wel, bruidegom's goede kennisProclamatie tot Zuijlen, schriftelijk toestemming van de moeder van de bruid, bruid belooft tot de reformatie over te gaan