Home Bronnen

Utrecht boek 04 Dopen 1640 - 1651

Achternaamkinddatumgezindte & kerkvadermoederadresboek & paginaGetuigebijzonderheden
Schayck, vannaam(doorgehaald) en geslacht niet vermeld27-08-1643Ger Geerten- of CatijnekerkEvert Janssz.naam niet vermeld 4 - 143  
Schaijck, vanAbraham02-03-1651Ger BuerkerckAbrahamWillemijna van HoogveltChoorstraet4 - 485  
Schaijck, vanAdriana14-11-1649Ger JacobijkerckAbrahamWillempgen Jans van Hogevelt 4 - 429  
Schayck, vanAnnichgen11-12-1642Ger JacobikerkJacob HendricksszTrijntgen Broelantsin de drie Harinsteechien4 - 115 present de vader
Schaijck, vanAntonij09-12-1646Ger JacobijkerkAbrahamWillemijna van Hooghveltin de Loystraet4 - 294  
Schayck, vanBeerent26-12-1640Ger JacobikerckCornelis (portier van Catrijnepoort)Sara Berents 4 - 30 present de vader
Schaijk, vanBerent29-12-1642Ger DomFrederickMaijchjen Berentsbuijten de Weertpoort4 - 113  
Schaijck, vanBerent21-05-1650Ger CatharijnakerkEvert JanszAnnichjen 4 - 454  
Schaijck, vanBerent21-06-1650Ger CatarinakerckEvertAnnichjen 4 - 460  
Schaijck, vanChristiana26-12-1649Ger JacobikerkJanMaria van Hardenborghbuijten de Weert4 - 434Harman en Anna van Hardenborgh 
Schaijck, vanCornelia04-10-1642Ger Geerte of CatharijnekerkFransMaijchjen Cornelisop de Kamp4 - 106  
Schaijck, vanCornelis09-03-1645Ger DomkerkFransMaijchjen Cornelis 4 - 218  
Schaeijck, vanGisbertgen13-10-1650Ger JacobikerckWillemMeijnsgen JeurriaensBallemakerstraet4 - 470  
SchaijckGijsberjen01-04-1645Ger DomkerkWillemCatrijna RheeBrantsteech4 - 221  
Schaijck, vanGijsbertjen21-03-1649Ger JacobijkerckWillemMeijnsgenBallemaeckerstraet4 - 399  
Schaijck, vanJan28-05-1640Ger DomLambert Janssznaam niet vermeldaen 't drieharingsteechjen aen 't Vreburch4 - 1  
Schayck, vanJannichgen04-06-1643Ger JacobikerkCornelisSara Berensop de Weertpoort4 - 136  
Schaijck, vanJannichjen03-12-1647Ger DomkerkAbrahamWillempjen 4 - 339  
Schaijck, vanJoannes03-10-1641Ger NicolaykerckAdriaenGeertruijt van HoutenVollerbrugh4 - 59 vader present
Schaijck, vanJoannes14-09-1642Ger JacobijkerckEvertnaam moeder niet vermeld 4 - 102  
Schaijck, vanJohannes01-05-1646Ger Buurkerk (Barberen Gasthuijs)Isbrant JansenSophija van Herwijnendrie Haringhsteech4 - 264  
Schaijck, vanJohannes4-10-1646Ger JacobikerkCornelisSara Berents 4 - 284  
Schaijck, vanJohannes24-11-1646Ger Geerte- of CatrijnekerckAdriaen (Wachtmeester)Geertruijt van Hout 4 - 288  
Schayck, vanLambert20-06-1641Ger JacobijkerckLambert Janszonbekendaen Vreborgh4 - 48 vader present
Schaijck, vanMarija30-08-1640Ger NicolaikerkAdriaenGeertruijt van HoutenVollerbrugh4 - 11Jaques Verhoevende vader present
Schaijck, vanMarija22-01-1643Ger NicolaikerkAdriaenGeertruijt van Houtenbij de Vollerbrugh4 - 118 present de vader
Schayck, vanMarija15-12-1646Ger Geerte- of CathrijnekerckFrancoijsMaijken Cornelis 4 - 293  
Schaijck, vanMarijchgen04-04-1641Ger JacobijkerkJacob HendricksszCatrijna Brolantop de Breestraet4 - 42Meester Aert van Schaijckvader present
Schaijck, vanNiesgen21-11-1647Ger JacobikerkLambert JanszMarrichjen Jansbij de Weertpoort4 - 339  
Schayck, vanPeter24-11-1644Ger NicolaikerckAdriaenGeertruyt van Houtenaan de Vollerbrugh4 - 203 present de vader
Schaijck, vanSara08-10-1645Ger JacobijkerckLambert (Janszn)Merchjen Jans 4 - 241Meyntgen Lamberts Marten (Janszn) van Noy