Home Bronnen
(Westbroek dopen vervolg 1662 blad 151)
 
Namen der kinderen die van den
5 Januarij 1662 inde kerke van
Westbroeck gedoopt sijn ten tijde
van mij D(ominus) N(icolaes) Overeem
 
Den 5 Jan(uarij) is gedoopt Neeltien, dochter van Heijn-
drick Willemszen en Gijsbertien Adrianus, woon(ende) in (niet vermeld)
 
Den selfden dito is gedoopt Gerrit, soon van Rutgert
Corneliszen en Neeltien Jans woon(ende) in (niet vermeld)
 
Den 12 Jan(uarij) is gedoopt Dirck, soon van Willem Goijerden ende
Neeltien Dircks, woon(ende) in Westbroeck
 
Den 26 Jan(uarij) is gedoopt Jacobjen, dochter van Jacob Heijn-
dricksen en Anneken Huijgens, woon(ende) in Westbroeck
 
Den 16 Febr(uarij) is gedoopt Tijmen, soon van Jan Janszen en
Adriaentien Cornelis woon(ende) in Westbroeck
 
Den selfden dito is gedoopt Marritien, dochter van Jacob
Adriaanszen en Grietien Jans, woon(ende) in Achtienhoven
 
Den 13 Apr(il) is gedoopt Mettien, dochter van Thijs Ger-
ritszen en Engeltien Jans Banckens, woon(ende) in Westbroeck
 
Den 27 Apr(il) is gedoopt Leendert, soon van Willem
Leendertszen en (opengelaten) Jans, woon(ende) tot Wesop
 
Den 4 Maij is gedoopt Peter, soon van Gerrit Goijertsen
en Lijsbet Pieters Holl, woon(ende) in Westbroeck
 
Den 18 Maij is gedoopt Harmen, soon van (opengelaten)
 
Den selfden dito is gedoopt Reijndertien, dochter (opengelaten)
 
Den (!) Junij is gedoopt Ariaentien, dochter (opengelaten)
 
Den (opengelaten) is gedoopt Emmetgen, dochter van Cornelis
van Dammen en Aaffgen Gijsberts woon(ende) in Achtienhoven
 
Den (opengelaten) Jannetgen, dochter van Gerrit Lambertsen
en Marrij Willems woon(ende) in Westbroeck
 
Den 14 Sept(ember) is gedoopt Teuntgen, dochter van Wulfert
Adriaanszen en Neeltgen (opengelaten) woon(ende) in Achtien
hoven
 
Den 26 November is gedoopt Weijntgen, dochter van
Jacob Janszen Boelhouwer en (opengelaten) Goijens
woon(ende) in Westbroeck. N(ota)B(ene) dit kint sieck sijnde is
door ernstigh versoeck van den ouders ter presen-
tie van enige leden der kerkenraadt, en in 't bijzijn
van enige der gemeijnte gedoopt
 
Den 30 November, is gedoopt Bartholomeus, soon van (opengelaten)
 
(ander handschrift)
ziet ver(der) een lijstje in q(uar)to agter in dit boek
(Westbroek dopen vervolg 1662 blad 152)
 
(tussenblad in ander handschrift (twee quarto bladen naast elkaar))
 
(links)
Namen der gehuwden en
gedoopten van 1662 - 1666
door Nicolaas Overheem
Predikant te Westbroek
 
(rechts)
Namen der gehuwden
en gedoopten
1662 - 66
 
(ander handschrift)
Door ondergeteekende gevonden en hier
als aanvulling tussen gelegd
G.Masmeijer
ouderling
1958
 
(deze bladen zijn ongenummerd tussen bladen 151 en 155, de
nummers 152, 152A, 153, 153A, 154, 154A en 154B aangehouden)
(Westbroek dopen vervolg 1662 blad 152A)
(Overlapt met blad 151)
 
(linker blad huwelijken, zie aldaar)
(rechter blad)
 Namen der gedoopten kinderen
 Anno 1662
 
Dese moeten noch
ter [vo...] getest
worden
 Emmetien, dochter van Cornelis van Dammen en
 Affien Gijsberts in Achtienhoven
 
 Jannetien, dochter van Gerrit [Lambertszen] en
 Marry Willems in Westbroeck
 
14 Sept(ember)Teuntien, dochter van Wulfert Adriaanszen ende
 Neeltien (opengelaten) in Achtienhoven
 
26 Nov(ember)Weijntien, dochter van Jacob Janszen Boelhouwer ende
 (opengelaten) N(ota)B(ene) Dese is op woensdagh
 avont sijnde door ernstige v(er)soek van de ouders
 gedoopt
 
30 Nov(ember)Bartholomeus, soon van (opengelaten) [de Wener] en
 (opengelaten)
 
14 Dec(ember)is gedoopt Barent soon van Dirck de Bock en Marritgen
ditoClaas, soon van Heijndrick Teuniszen en Marrijtgen
 
Den 26 Dec(ember)gedoopt Jan soon van Gert Franke ende
2 CarstdaghGerritgen (opengelaten) in Westbroeck
 
Den 1 Januarijgedoopt Jakomijntien dogter van Gosen (opengelaten)
1663en [Stientgen] (opengelaten) in Westbroeck
 
Den (!) Jan(uarij)gedoopt Pieternella dochter van Cornelis te [....]
 [.....] op den [Hegt.t...]
 
Den 25 Maartgedoopt Cornelis soon van [Berent, onleesbaar] de Joris
 soon inde Achterweteringh
(Westbroek dopen vervolg 1663 blad 153)
 
(linker blad)
Den 12 April is gedoopt Merrichen, dochter van Cornelis [....], Marri [...-]
 
Den 19 is gedoopt Cornelis soon van de soon van Cornelis Gerits
 
26 Gijsbertien dochter van Jan Frederickszen en (opengelaten)
 
3 Maij Barendt van de Vrachter bij Achtienhoven
 
op [wdagh 14 Zwertenie] van Gosn de [Vrachter]
 
Den 14 Junij is gedoopt Metgen dochter van de swager van
J(a)n Aartszen Jan bij Janetie (opengelaten) [.....]
woont bij de vader in de [.......]
 
Den selfden dito Rijck soon van de [manke]
Schoenmaker Teunis Barentszen
 
Den 28 Junij is gedoopt Ariaentien docht(er) van Jan de
Cuijper etc.
 
Den 5 Julij is gedoopt [Aeffien], ten doop gehouden van de
vrouw van Heijndrick Jacobszen
 
19 gedoopt Jan ten doop gehouden van Gosen de Vrach-
ters vrouw
 
Den 26 Teuntien, ten doop gehouden van de
getrouwde dochter van Cornelis Wijnen
 
Den 9 Augustij is gedoopt Wouter, ten doop gehouden
van [Pietersi] Dircksen
 
Den selfde dito noch een soont Theijme en kint bij Marten-
se tot doop gehouden van Jantgen naast Gerrit
Aartszen
 
Den 16 is gedoopt Heijndrick, soon van de soon van Arien
Berendt knecht van de wert
 
Den 23 Augustij Teunis, soon van Arie Janszen de
Roij
 
Den 30 Augustij, Claas soon van Joris Jannitiens
swager
 
Den selfde dito Geertien dochter van Peter Goijerden
 
(rechter blad)
Den 22 November is gedoopt Wulff soon van Bos Janszen (=Jan Janszen Bosch)
en Maritien Wulfen
 
Den 29 dito Aertien dochter van de kuijper die aen de
meijt van Dirck den boer getrouwt is woon(ende) naast
Oth de Snijder
 
Den 13 December is gedoopt Margarita dochter
van Jacob [Adr]iaen in den [Sweth van Doeven]
in Westbroeck
 
Den 25 dito op kersdagh is gedoopt Johannis
soon van Bastiaen Corneliszen en Eijffien Claas
woon(ende) in der Gagel
 
Den 24 Jannuarij 1664 is gedoopt Marritgen dochter
van Aart Janszen (opengelaten) in dijcke
in den Gagel
 
Den 21 Febr(uarij) is gedoopt Jan, soon van Gijsbert Claaszen etc.
 
Den 28 is gedoopt Jansien dochter van Gosen
den Boer in Westbroeck etc.
 
Den 20 Maart is gedoopt Gerrit, soon van Rutgert
(opengelaten) naast de schout in Westbroeck
 
Dito Gijsbert, soon van Drick [Haakten / Isaakten] in Schij[vaen]
huijs in Westbroeck
 
Den 3 April is gedoopt Lijsbet, dochter van Gerrit de
Barber en Marritgen etc.
(Westbroek dopen vervolg 1664 blad 153A)
 
(linker blad)
Den [17!] April op goeden vrijdagh is gedoopt Trijntgen,
dochter van Jan Teuniszen en (opengelaten) in de Achter-
weteringh.
 
Den 1 Maij is gedoopt Jan _____ soon van Dirck
de wever woon(ende) in Westbroeck etc.
 
Den 15 Maij is gedoopt Gijsbertgen dochter van Teunis Heijndrickszen
en (opengelaten) woon(ende) in Westbroeck
 
Den 17 Julij 1664 is gedoopt Arrie, soon van Gosen sine
kint ende (opengelaten) in Westbroeck. N(ota)b(ene) te vragen off de
naam Arrie is.
 
Den 24 Julij is gedoopt Annitgen dochter van Wulf Corne-
liszen en Marritgen Gijsberts woon(ende) in Achtienhoven
 
Den 19 September is gedoopt Joosien dochter van Willem
Janszen Stael en Marritgen Cornelis van Lichtenbergh won(ende)
in Westbroeck
 
Den 26 is gedoopt Gijsbert, soon van Gerrit Goijerden
en Lijsbet (opengelaten) woon(ende) in Westbroeck
 
Den 16 October sondagh naers avondmaal in October is gedoopt
Willem, soon van Cornelis Wijnen en Jacobien
(opengelaten) woon(ende) in Achtienhoven
 
Den [6] November is gedoopt Cornelis, soon van Jaco-
bus etc. in Achtienhoven ende (opengelaten) sijnde
de dochter van Jan Aartszen
 
Den 13 November is gedoopt Jannetien, dochter van Lub-
bert Aartszen etc. Westbroeck
 
Den 20 is gedoopt Eva dochter van Teunis de Schaepher-
der en (opengelaten) Achtienhoven tot peter is genaest
Gijsbertien suster van Claas Aartszen.
 
(rechter blad)
Den 8 Jannuarij 1665 is gedoopt Arianchien dochter
van Cornelis de Barber en [Heijntgen] etc. Achtienhoven
 
Den 11 op bededagh is gedoopt Cornelis, soon
van Jacob Corneliszen Boelhouwers en etc.
in Westbroeck
 
Den 22 is gedoopt Frederick soon van Jan
Frericks en etc. Westbroeck
 
Den 12 Februarij is gedoopt Annetien dochter van
Piet in onecht geboren stond voor de stove
Willemtien
 
item Cornelis, soon van Gijsbert den Besten won(ende)
inde vogelkoij.
 
item Immetgen dochter van Cornelis [Einberts]
en Marritien etc. in Westbroeck.
 
Den 19 is gedoopt Teuntgen dochter van (opengelaten)
(opengelaten) welcke de soon is van
Cornelis Wijnen, woonende in Achtienhoven inde
kamer van Gerrit Harmenszen Schoenmaker.
 
Den 26 is gedoopt Willem, soon van Cornelis
de Timmerman en Heijndrickien Goijerde woon(ende)
in Westbroeck
 
Den 5 Maart is gedoopt Niessien dochter van
Roeloff (opengelaten) en Maijgien op de Gagel ka-
mer in Achtienhoven
(Westbroek dopen vervolg 1665 blad 154)
 
(linker blad)
Den selfden dito is gedoopt Annetien, dochter
van Joris Dirckszen ende Trijntien Jans in
Achtienhoven.
 
Dito Johannes, soon van Heijndrick Teuniszen
en Maritgen (opengelaten) in Westbroeck
 
Den 19 Maart is gedoopt Grietgen, dochter van Reijner
Gijsen en Jannetien etc. soon van de Vrachter
in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Heijndrick, soon van Heijndrick
Laeken soon etc. naast Heijndrick Teuniszen Westbroeck
 
Den 12 April sijnde bededagh is gedoopt Aachien, dochter
van Lambert Gerritszen en Rijmptien Jans in Westbroeck
 
: Johannes, soon van Philips Dircszen Schoenmaker en
Petertien (opengelaten) in Westbroeck
 
: Pancras, soon van Gerrit (opengelaten) en Marij (opengelaten)
 
Gijsbert, soon van Dirck Bartszen (opengelaten)
woon(ende) in Westbroeck
 
Den 16 is gedoopt Willemtien, dochter van Jan
Lambertszen Klover en (opengelaten) woon(ende)
in Achtienhoven
 
Den 30 April is gedoopt Jannetien, dochter van
Marten Janszen en (opengelaten) in Achtienhoven
 
Den 7 Maij is gedoopt Pieter, soon van Willem
Goijerden
 
(rechter blad)
Den 31 Maij is gedoopt Heijndrikien, dochter
van Gijsbert (opengelaten) en (opengelaten)
woon(ende) in Westbroeck naast Oth de Snijder
 
Item Agneesien bejaarde dochter van
Loenen in Gelderland
 
Den 16 Julij is gedoopt Maritgen dochter van
Gerrit de Barber ende sijn huijsvrouw Maritgen [Zars / Gars]
is gedoopt na de doop van sijn ouders
 
Den 17 Julij is gedoopt Oth de Snijder bejaarde
[......] woon(ende) in Westbroeck
 
Den 26 Julij is gedoopt Juriaan, soon van Gijsbert
Jurriaanszen en Susanna (opengelaten) woon(ende) in
Westbroeck
 
Den 23 Augustij op extraordinairen
bededagh des achtermiddaghs is gedoopt
Cornelis, soon van Jonge Jan [gart Jan] in
Westbroeck
 
Den 3 September op sondagh is gedoopt Janetgen
dochter van Gosen Janszen ende (opengelaten) woon(ende)
in Westbroeck.
(Westbroek dopen vervolg 1665 blad 154A)
 
(linker blad)
Den 20 Sept(ember) 1665 is gedoopt Jannetgen dochter
van Aaltien Martens wed(uwe) van G... (niet afgemaakt)
woon(ende) in het kostehuijs op de Vaart in
Westbroeck.
 
Den 24 Sept(ember) is gedoopt Fredreick, soon
van Heijndrick de Vrachter in Achtienhoven
 
Den 27 Sept(ember) 1665 is gedoopt Lubbert
soon van Jan Arieszen in Achtienhoven
 
Den 1 Januarij 1666 is gedoopt Heijn-
drick soon van Bart Janssen etc.
 
Den 14 Teuntgen, dochter van
Claas Willemssen inde Gagel
 
Den 24 Willem ende Metgen, soon
en dochter van Jan den Meulenaar
etc.
 
(rechter blad)
Den 11 Febr(uarij) is gedoopt Cornelia, dochter
van Gijsbert Claeszen in Achtienhoven en Neeltgen
 
Den 25 Febr(uarij) 1666 is gedoopt Heijndrick soon
van Celitgen Bedelaerster etc. ten over-
staan van Willemtgen de vroedtvrouw.
 
Den 11 Maart is gedoopt Lucas
soon van Gijsbertgen Arien wed(uwe)
van Lucas Lambertszense woon(ende)
in Westbroeck
 
Den [........ ...] Paeschdagh (15-04) is gedoopt
Gosentgen, dochter van Gosen de Vrachter
en Mertgen Jan de Roij, woon(ende) in
Westbroeck.
 
Den [6] Maij is gedoopt Marichien doch-
ter van Lambert Gerritszen [en]
(opengelaten) woon(ende) op het
Naer-ende
 
Item Emmechien dochter van Tijs Ger-
ritszen en Engeltien (opengelaten)
woon(ende) in Westbroeck.
(Westbroek dopen vervolg 1665 blad 154A)
 
(linker blad)
Den 20 Maij is gedoopt [..]retien doch-
ter van Jacob [.]orneliszen Bosch en Jaantje
(opengelaten) woon(ende) in Westbroek
 
Den 24 Maij Hemelvaartsdagh sijn gedoopt
Annekgen en Jannetgen beijde dochters
van Gerrit de Snijder en (opengelaten)
(opengelaten) woon(ende) in Westbroek
 
Den 27 is gedoopt [..]riaen, soon [cnq] Meester
Willem (opengelaten) en Maria (opengelaten)
woon(ende) in Westbroeck
 
Den 10 Junij 1666 is gedoopt Heijndrick soon
van Frans Davidts ende Aaltgen Loeven
woon(ende) in Westbroeck
 
Den 15 Julij is gedoopt Jannetgen dochter
van (opengelaten) woon(ende) in Westbroeck
 
Den [September] sijn inde kerkenkamer [..........]
 
Den 16 Junij 1667 is gedoopt Joosien, dochter van
Jan Jansen de Jonge, alias Jonge Jan [gart
Jan], woon(ende) in Westbroeck
 
(rechter blad)
Den 14 Julij 1667 is gedoopt Geertgen, dochter van Mar-
ten Janszen en etc. in Achtienhoven