Home Bronnen
(Westbroek dopen vervolg 1648 blad 131)
 
Naemen der kinderen
die van den 5 Novembris 1648 in de
kercke van Westbroeck gedoopt sijn ten
tijde van mij Johannes Thiens
 
A(nn)o 1648
Den 5 9bris (November) is gedoopt Neeltjen het kint van Geraert
Aerts ende Maria Pieters woonende in Westbroeck
 
Noch is gedoopt Hendrickjen de dochter van Gisbert Hendricks
den Decker ende Willemtjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
Den 12 dito Meinhart Willems, de soon van Wilhelm
Cornelis ende Fransje Meinaerts woonende in Westbroeck
 
Den 19 dito is gedoopt Pauwels de soon van Albert Jansen
ende Aefjen Willems woonende aen het Neereijnde van Westbroeck
 
Den 26 dito is gedoopt Cornelis de soon van Otto Simons
Kleermaecker ende Elisabeth Noachs woonende in Westbroeck bij de kerck
 
Noch is gedoopt Gerritjen de dochter van Jan Hermans
ende Dirckjen Hendricks woonende in Zuelen
 
A(nn)o 1649 21 Januarij
is gedoopt Marichjen de dochter van Herman Cornelissen
ende Marichjen Ariaensen woonende in Achtienhoven
 
Noch is gedoopt Cornelis, de soon van Pieter Huijgen
ende Metjen Goosens woonende in Westbroeck
 
Den 4 Februarij is gedoopt Maria dochter van Wilhelm den Engelsman
ende Anneken sijne huijsvrouwe woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Jacobus de soon van Cornelis Teunissen Knoop ende
Jacobjen Hendrickse woonende in Achtienhoven
 
Den 11 dito is gedoopt Neeltjen, dochter van Gisbert Willems ende
Niesjen Lamberts woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Neeltjen dochter van Jan Thomas ende Geertjen
Claes woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Lambertjen, dochter van Jan Lamberts ende Trintjen
Michiels woonende tot Zuelen N(ota)B(ene) dese is tot Zuelen in de Capel gedoopt van mij
 
Den 26 dito is gedoopt Volckerts de soon van Jan Goijerts ende Eli-
sabeth Volckerts woonende in Achtienhoven
 
Den 4 Martij is gedoopt Marichjen, de dochter van Bernhart Martensen
ende Anneken Reijers, woonende in Westbroeck
 
Den 8 Aprilis is gedoopt Lambert de soon van Jan Francken
ende Anneken Gerrits woonende in Westbroeck bij de kerck
 
Den 29 dito is gedoopt Douctjen, de dochter van Jan Cornelis
Gijsen ende Gisbertjen Berents Schaij woonende in Westbroeck
N(ota)B(ene) dese is van mij gedoopt te Mertensdijck, predikende [Lois D. Bergh], die tot 7 weken
gesuspendiert was van sijne dienst
 
(Westbroek dopen vervolg 1649 blad 132)
 
A(nn)o 1649
6 Maij is gedoopt Wouter, de soon van Evert Gerrits Smit ende
Dievertjen Lamberts, woonende in Westbroeck tegensover de kercke
 
20 Maij is gedoopt Buirkjen (vermoedelijk Burgjen), dochter van Lambert Clomp ende
Marie Abels woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Fransjen dochter van Gerrit Jansen ende Jan-
netjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt Timen, soon van Jan Gisbertsen ende Jan-
netjen Ariaen Timensen woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Marichjen, dochter van Arent Cornelissen ende
Metjen Huijberts, woonende in Westbroeck over de kercke
 
3 Junij is gedoopt, Jan, soon van Wilhelm Goijertsen ende
Bertjen Bancras, woonende in Westbroeck
 
24 dito Timen, soon van Lubbert Arentsen ende Aeltjen Cor-
nelis woonende in Westbroeck
 
29 Julij is gedoopt Timen, soon van Dirck Cornelis ende
Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Magdalena, dochter van Govert Hendricks [Are-
nt] ende Jannetjen Jansen woonende in Westbroek
 
9 7bris (September) Johannes, soon van Pieter Goijertsen ende Hendrickjen
Otten, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Jan, den soon Gerrit Jansen ende Willemtjen
Cornelis, woonende in Westbroeck
 
16 dito is gedoopt Jan, soon van Ariaen Ariaensen ende Hilletjen
Jansen, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Aeltjen, dochter van Jan Jansen ende Ja-
cobjen Cornelis, woonende in Westbroeck
 
23 dito is gedoopt Hendrick, soon van Jan Jacobsen de Kuijper
ende Ariaentjen sijne huijsvrouw woonende in Westbroeck
 
Dito Maijken, dochter van Wilhelm Goijerden ende Neeltjen
sijne huijsvrouw woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Marichjen, dochter van Wilhelm Jansen
ende Lisjen Rutten sijne huijsvrouwe woonende in Westbroeck aen de Vaert
 
30 dito is gedoopt Belitjen, dochter van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Arentsen, woonende in Westbroeck
 
21 Octobris is gedoopt Marichjen, dochter van Jan Cornelis ende
Emmetjen Pieters woonende in Westbroeck
 
4 9bris (November) is gedoopt Thijs, soon van Gerrit Claesen
Voort ende Aeltjen Wilhelms woonende in Achtienhoven
 
18 dito is gedoopt Gisbert, soon van Cornelis Ariaen
Timensen ende Annetjen Bastiaensen, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Wilhelm, soon van Jan Ariaen
Timensen ende Annetjen Jans, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1649 blad 133)
 
25 dito is gedoopt, Annetjen, dochter van Cornelis Jansen ende
Marichjen Cornelis woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Belichjen, dochter van Teunis Dircksen
ende Marichjen Jacobs woonende in Westbroeck
 
26 10bris (December) is gedoopt Paulus, soon van Gerrit Hermanszen
Schoenmaeker ende Neeltjen Jans, woonende in Achtienhoven
 
A(nn)o 1650
3 Martij is gedoopt Goijert, soon van Christian Alberts ende Elsjen
Goijerts woonende in Achtienhoven
 
10 dito is gedoopt Cornelis, soon van Dirck Ariaen Timensen ende
Anneken Cornelis woonende in Westbroeck
 
(in de marge: Gisbert) 17 dito is gedoopt, Jacob, soon van Gerrit Aertsen ende Maria
Pieter woonende in Westbroeck
 
7 Aprilis is gedoopt, Lambert, soon van Jan Francken ende Anneken
Gerrits Herbergier, woonende in Westbroeck
 
12 Maij is gedoopt, Claes, soon van Gisbert Claesen Voort
ende Gerritjen Goijerts woonende in Achtienhoven
 
23 Junij is gedoopt, Aeltjen, dochter van Gisbert Bastiaensen
ende Marichjen Wilhelms, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Maijken, dochter van Dirck Jan Bartsen
ende Jannetjen Gerrits woonende in Westbroeck
 
11 Augusti is gedoopt, Jacob: soon van Wilhelm Jacobsen
ende Marichjen Reijers, woonende in Achtienhoven
 
8 7bris (September) is gedoopt, Jacob, soon van Paulus Stael ende Gerritjen
Teunis, woonende in het gerechte van de Bilt
 
29 dito is gedoopt, Hendrik, soon van Govert Hendricks ende
Jannetjen Jansen woonende in Westbroeck
 
1 7bris (September) is gedoopt Jannetjen, dochter van Berent Teunissen
ende Trintijen Jans woonende in Westbroeck
 
20 8bris (October) is gedoopt Stijntjen, dochter van Hendrik Evertsen
ende Gerritjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
3 9bris (November) is gedoopt Johannes soon van Pieter Goijertsen ende
Hendrickjen Otten, woonende in Westbroeck
 
26 10bris (December) is gedoopt Berent, soon van Lubbert Arentsen
ende Aeltjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
A(nn)o 1651
1 Januarij is gedoopt, Marichjen, dochter van Wilhelm Goijertsen
ende Neeltjen Dircksdr, woonende in Achtienhoven
 
15 dito is gedoopt, Douctjen, dochter van Dirck Cornelissen
ende Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
23 Februarij is gedoopt Belichjen, dochter van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Arijs woonende in Achtienhoven
 
(Westbroek dopen vervolg 1651 blad 134)
 
A(nn)o 1651
6 Aprilis is gedoopt, Evert, soon van Jacob Evertsen ende
Neeltjen Vrancks woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Maijken, dochter van Gisbert Willemsen
ende Niesjen Lamberts woonende in Achtienhoven
 
4 Maij is gedoopt, Joostjen, dochter van Gerrit Goijertsen
van Schaijck ende Lisbetjen Pietersen Hol woonende in den Gagel
 
Dito is gedoopt, Grietjen, dochter van Otto Sijmons
ende Elisabeth Noachs woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Dirckjen, dochter van Gisbert Goijertsen
van Schaijck ende Marichjen Pancras; woonende in Achtienhoven
 
8 Junij is gedoopt, Marichjen, dochter van Gisbert Hendricks ende
Willemtjen Cornelis; woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Marichjen, dochter van Joost Jorissens ende
Meijnsjen Claes, woonende in Westbroeck
 
13 Julij is gedoopt, Marichjen, dochter van Pieter Hugen ende
Metjen Goosens, woonende in Westbroeck
 
27 Julij is gedoopt, Marichjen, dochter van Hendrick Albert-
sen ende Jannetjen Teunis woonende in Westbroeck
 
10 Augusti is gedoopt: Jacob, soon van Wilhelm Jansen ende
Aertjen Jacobs, woonende aen den Achterweteringe
 
17 dito is gedoopt, Arent, soon van Gerrit Jansen
ende Willemtjen Cornelis, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Marichjen, doochter (!) van Jacob Schaeij
ende Annetjen Hugens woonende in Westbroeck
 
3 Septembris is gedoopt; Joris soon Jan Arijansen ende
Annetjen Jansen woonende in Westbroeck
 
28 dito is gedoopt Maria, dochter van Jan Creket
Schoolmeester ende Catelijntjen woonende in Westbroeck
 
Den 12 8bris (October) is gedoopt Thijs soon van Reijert
Willemsen ende Annetjen woonende in Westbroeck
 
Den 26 8bris (October) is gedoopt Bastiaen, soon van Gisbert
Bastiaensen ende Marichjen Wilhems woonende in Westbroeck
 
Den 2 9bris (November) is gedoopt, Joris, soon van Cornelis Arij-
aensen ende Jannetjen Bastiaensen woonende in Westbroeck
 
Den dito is gedoopt, Marichjen dochter van Wilhelm
Goijertsen ende Bertjen Pancras, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1651 blad 135)
 
A(nn)o 1651
16 9bris (November) is gedoopt, Grietjen, dochter van Jan Gisbertsen
ende Jannetjen Arijaensen woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Marichjen, dochter van Cornelis Jorisen
ende Aeltjen Peters woonende in Westbroeck
 
17 10bris (December) is gedoopt Cornelis, soon van Jan Jacobsen
ende Arijaentjen woonende in Westbroeck
 
1652
4 Januarij is gedoopt, Jacob, soon van Herman Cor-
nelissen ende Jannetjen Thomas woonende in Achtienhoven
 
Den 11 dito is gedoopt Feijtjen, dochter van Dirck Cornelissen
ende Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
Den 18 dito is gedoopt, Aeltjen, dochter van Teunis Dircksen
ende Marichjen Jacobs, woonende in Westbroeck
 
Den 8 Februarij is gedoopt, Metjen, dochter van Gerrit Aertsen
ende Marichjen Bartsen woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Grietjen, doch(ter) van Aert Cornelissen
ende Metjen Hubertsen, woonende in Westbroeck
 
Den 7 Martij is gedoopt, Cornelis, soon van Jan Tomassen
ende Grietjen Claesen woonende aen de Achterweteringe
 
Den 14 dito is gedoopt, Jan, soon van Gouert Jansen
ende Maria Cornelis woonende in Westbroeck
 
21 dito is gedoopt, Claes, soon van Hendrick Teunissen van
Eijck ende Marichjen Claesen woonende in Westbroeck
 
16 Aprilis is gedoopt, Giertjen, dochter van Gerlach Reijertsen
ende Grietjen Abels woonende in Westbroeck
 
16 Maij is gedoopt Teunis, soon van Gerrit Teunissen Bos
ende Maijken Goijerts Schaij woonende in Achtienhoven
 
23 Maij is gedoopt, Jantjen (!), soon van Jan Jansen ende
Jacobjen Cornelis, woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt Wentjen, dochter van Goijert Jansen ende
Lisbet Claesen, woonende in Westbroeck
 
30 dito is gedoopt, Goijert, soon van Gisbert Claesen ende
Gerretjen Goijertse, woonende in Achtienhoven
 
13 Junij is gedoopt, Dirck, soon van Govert Hendricks ende
Jannetjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1652 blad 136)
 
1652
Den 20 Junij is gedoopt, Lambert, soon van Ariaen Ariaensen
ende Hilletjen Jansen woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Jansjen, dochter van Gerrit Claesen Voort
ende Aeltjen Wilhelms woonende in Achtienhoven
 
Den 4 Julij is gedoopt, Hendrick, soon van Lubbert Ariaensen
ende Aeltjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
Den 25 Julij is gedoopt, Gisbertjen, dochter van Gisbert Cornelis
ende Mertenijen Cornelis woonende in Westbroeck
 
Den 19 7bris (September) is gedoopt, Arijaen, soon van Evert Gerrits
Smit ende Dievertjen Lamberts woonende in Westbroeck
 
Den 29 7bris (September) is Cornelis gedoopt, soon van Cornelis Jansen
ende Marichjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
Den 10 8bris (October) is gedoopt, Annichjen, dochter van Jacob
Claesen ende (opengelaten)
 
28 9bris (November) is gedoopt Trintjen, dochter van Cornelis Teunis
ende Neeltjen Dircks woonende aen de Achterweteringe
 
5 10bris (December) is gedoopt, Johannes, soon van Johannes Thiens
Dienaer des Godlijcken Woordes en Cornelia van Swanenburg sijne huijsvr(ouw)
 
Dito is gedoopt Gerrit soon van Wouter de Vries
ende Giert Bunschoten woonende aen Mertensdijck
 
Dito is gedoopt Marie, dochter van Cornelis Ariaensen
Berentsen ende Marichijen Abrahams woonende in de Gagel
 
1653
9 Januarij is gedoopt, Hendrickjen, dochter van Gisbert Jurri-
aensen ende Susanna Cornelis woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Maijken, dochter van Bart Jansen ende
Emmichjen Jansen woonende aen de Achterweteringe
 
30 dito is gedoopt Albertjen (!), soon van Loef Reijertsen
ende Aeltjen Dircks woonende in Westbroeck
 
20 Februarij is gedoopt, Albert, soon van Cristiaen Al-
bertsen ende Elsjen Goijerts woonende in Westbroeck
 
24 Aprilis is gedoopt, Arijaen, soon van Cornelis Arijaensen
ende Jannetjen Bastiaensen woonende in Westbroeck
 
4 Maij is gedoopt Jacob, soon van Jan Willemsen ende
(opengelaten) woonende aen de Mertensdijck
 
Dito is gedoopt, Steven, soon van (opengelaten)
 
(Westbroek dopen vervolg 1653 blad 137)
 
1653
22 Maij is gedoopt Weijntjen, dochter van Hendrick
Evertsen ende Gerritjen Jansen woonende in Achtienhoven
 
30 dito is gedoopt, Cornelia, dochter van Dirck Cornelissen
ende Marichjen Timensen, woonende in Achtienhoven
 
12 Junij is gedoopt, Johannes, soon van Dirck Berentsen
ende Lambertjen Joris woonende aen de Mertensdijck
 
17 Augusti is gedoopt, Cornelis, soon van Jan Cornelissen
ende Emmitjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
4 7bris (September) is gedoopt, Jannetjen, dochter van Cornelis Lambertsen
ende Willemtjen sijn huijsvr(ouw) woonende in Westbroeck
 
18 dito is gedoopt, Gerrit, soon van Dirck Jansen ende
Jannetjen Gerrits, woonende in Westbroeck
 
9 Octobris is gedoopt, Aeltjen, dochter van Claes Willemsen ende
Rijckjen Willems, woonende in Westbroeck
 
23 dito is gedoopt, Belichjen dochter van Philip Dircks
ende Petertjen Merckes woonende in Westbroeck
 
6 Novembris is gedoopt, Dirck, soon van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Arians woonende in Westbroeck
 
18 Decembris is gedoopt, Peter, soon van Cornelis Hendrick Wulphen
ende Mechtelt Peters, woonende in Achtienhoven
 
1654
11 Januarij is gedoopt, Cornelis, soon van Gerrit Jansen ende Willemtjen
Cornelis woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Feijtjen, dochter van Govert Jansen ende Maria
Cornelis woonende in Westbroeck
 
12 Februarij sijn gedoopt, Evert ende Anneken, sijnde tweelingen,
soon ende dochter van Gerrit Claesen Voort ende Aeltjen Willems woo-
nende in Achtienhoven
 
Noch is gedoopt, Magdalena, dochter van Govert Hendriks
ende Jannetjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
15 dito is gedoopt, Belichjen, dochter van Teunis Dircksen
ende Marichjen Jacobs, woonende in Westbroeck
 
19 dito is gedoopt, Wilhelm, soon van Gerrit Arijaen Paulus ende
ende (!) Marichjen Peters, woonende in Westbroeck
 
26 dito is gedoopt, Jan, soon van Wilhelm Goijerden ende
Neeltjen Dircks, woonende in Achtienhoven
 
(Westbroek dopen vervolg 1654 blad 138)
 
1654
5 Martij is gedoopt Claes, soon van Hendrick Teunissen van
Eijck ende Marichjen Claesen, woonende in Westbroeck
 
12 dito is gedoopt Wilhelm, soon van Pieter Goijerden ende
Hendrickjen Otten, woonende in Westbroeck
 
19 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Lubbert Arijaensen ende
Aeltjen Cornelis, woonende in Westbroeck
 
24 dito is gedoopt, Maijken, dochter van Joost Cornelis ende
Marichjen Gijsen, woonende in Westbroeck
 
23 Aprilis is gedoopt Jurriaen, soon van Gisbert Goijertsen
van Schaijck ende Marichjen Pancrans woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Lambertus, soon van Gisbert Willemsen ende
Niesjen Lamberts, woonende in Achtienhoven
 
30 dito is gedoopt Maijken, dochter van Jacob Evertsen ende
Neeltjen Vrancken, woonende in Westbroeck
 
24 Maij is gedoopt Teunis, soon van Gerrit Teunissen
ende Maijken Goijerts Schaij, woonende in Achtienhoven
 
28 dito is gedoopt, Hendrick, soon van Jan Jacobsen Lam ende
Ariaentjen Hendricks, woonende in Westbroeck
 
18 Junij is gedoopt, Aletta, dochter van Johannes Thiens
Dienaer des Godeslijcken Woordts ende Cornelia van Swanenburg, sijn
huijsvrouw
 
6 Augusti is gedoopt, Dirckjen, dochter van Reijer Willemsen
ende Annetjen (opengelaten) in Westbroeck
 
10 7bris (September) is gedoopt, Peter, soon van Gerrit Goijerden ende Lisjen
Petersen Holl, woonende in Westbroeck
 
17 dito is gedoopt, Jantjen, dochter van Cornelis Ariaensen ende
Jannichjen Bastiaensen, woonende in Westbroeck
 
8 Octobris is gedoopt Jantjen, dochter van Jan Ariaensen ende
Annetjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
22 dito is gedoopt Joris, soon van Jan Jorissen ende Meijnsjen
Claesen, woonende in Westbroeck
 
29 dito is gedoopt, Rutger, soon van Goosen Francken ende
Gerretjen Rutten, woonende in Westbroeck
 
12 9bris (November) is gedoopt, Giertgen, dochter van Gerlach Reijertsen
ende Grietjen Abels woonende in Westbroeck
 
17 Decembris is gedoopt, Willem, soon van Gerrit Willemsen
ende Claesjen Willems woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Belichjen, dochter van Philips Dirck ende
Petertjen Merckes woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1654 blad 139)
 
1654
31 Decembris is gedoopt, Dirck, soon van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Ariaens woonende in Westbroeck
 
1655
28 Januarij is gedoopt, Reijer, soon van Loef Aertsen ende Aeltjen
Hendricks woonende in Westbroeck
 
18 Februarij is gedoopt, Cornelis, soon van Dirck Cornelissen ende
Marichjen Timens woonende in Achtienhoven
 
25 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Wilhelm Jansen ende Mer-
tentjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
4 Martij is gedoopt, Teunis soon van Cornelis Arijaensen ende
Marichjen Abrahams woonende in de Achtienhoven
 
25 Martij is gedoopt, Gosen, soon van Jan Thomas ende Giertjen
Claesen, woonende aen de Achterweteringe
 
22 Aprilis is gedoopt, Cornelis, soon van Ariaen Ariaensen ende
Hillichjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
6 Maij is gedoopt, Jaspar, soon van Govert Hendricksen ende
Trintjen Stoelewinders woonende in Westbroeck aen de Vaert
 
13 Maij is gedoopt, Aert, soon van Jan Evertsen ende Liesjen
Aertsen, woonende in Achtienhoven
 
20 Maij is gedoopt, Jannetjen, dochter van Barth Jansen ende
Emmichjen Jansen woonende in Achtienhoven
 
24 dito is gedoopt (opengelaten) van Berent Teunissen ende
Trintjen Jansen woonende in Westbroeck
 
15 Julij is gedoopt, Jacoba, dochter van Carel Logien ende
Catharina van Overvelt woonende in Achtienhoven
 
15 dito is gedoopt Feijtjen, dochter van Gisbert Jurriaensen
ende Susanna Cornelis, woonende in Westbroeck
 
22 dito is gedoopt, Ariaen, soon van Otto Rijmensen ende
Elisabeth Noachs, woonende in Westbroeck
 
29 dito is gedoopt, Deleana, dochter van Dirck Ger-
ritsen V(er)hoef ende Anna Gerrits woonende in Westbroeck
 
12 Augusti is gedoopt, Marijken, dochter van Cors Jansen ende
Marichien Willems, woonende in Westbroeck
 
2 Septembris is gedoopt Matthijs, soon van Hendrick Teunissen
ende Marichjen Claesen woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Hendrickjen, dochter van Dirck Hendricksen
ende Rijckjen Aerts woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1655 blad 140)
 
A(nn)o 1655
16 Novembris (zou September moeten zijn!) is gedoopt, Melis, de soon van Melis Jansen ende
Bertjen Pancras, woonende in Westbroeck
 
7 Octobris is gedoopt, Jannetjen, dochter van Cornelis Jansen
ende Marichjen Cornelis, woonende in Westbroeck
 
28 dito is gedoopt, Dirckjen, dochter van Gerrit Goijerden ende Lisjen
Pietersen Hol, woonende in Westbroeck
 
4 9bris (November) is gedoopt, Agnetjen, dochter van Wilhelm van der
Weijden ende Adriana Jacobs woonende in Westbroeck
 
8 Decembris is gedoopt, Petertjen, dochter van Jacob Hendricks ende
Annetjen Hugen woonende in Westbroeck
 
1656
3 Februarij 1656 is gedoopt, Jan, soon van Goosen Dircksen ende
Neeltjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
10 Februarij is gedoopt, Thomas, soon van Gisbert Willemsen ende
Niesjen Lamberts, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Dirck, soon van Philips Dircksen ende
Petertjen Marckes, woonende in Westbroeck
 
24 dito is gedoopt, Weijntjen, dochter van Hendrick Berentsen
ende Deleantjen Hendricks Schaeij, woonende in Achtienhoven
 
9 Martij is gedoopt, Maria, dochter van Johannes Thiens,
Dienaar des Goddelijcken Woordes ende Cornelia van Swanenburgh
 
Dito is gedoopt, Petertjen, dochter van Hendrick Jansen de Roij
ende Marichjen Dircks, woonende in Westbroeck
 
30 Martij is gedoopt, Dirckjen, dochter van Pieter Goijerden ende
Hendrickjen Otten, woonende in Westbroeck
 
6 Aprilis is gedoopt, Jantjen, dochter van Ariaen Ariaensen ende
Hilletjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
7 dito sijn gedoopt, Annetjen ende Dirckjen, tweelingen, van Jan Cor-
nelis ende Emmetjen Pieters woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt, Liesjen, dochter van Berent Rutten ende Marichjen
Claes, woonende in Westbroeck
 
4 Maij is gedoopt, Niesjen, dochter van Wilhelm Goijerden ende
Neeltjen Dircksen woonende in Achtienhoven
 
11 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Lubbert Arijsen ende Aeltjen
Cornelis, woonende in Westbroeck.
 
(Westbroek dopen vervolg 1656 blad 141)
 
A(nn)o 1656
11 Maij is gedoopt, Marichjen, dochter van Gosen [Staten] (die eerste t is een atypische letter in dit schrift)
ende Giertjen Jansen, woonende in Westbroek
 
Dito is gedoopt, Arijaen, soon van Dirck Jansen ende
Jannetjen Gerrits, woonende in Westbroeck
 
15 dito is gedoopt, Dirck, soon van Teunis Dircksen
ende Marichjen Jacobs, woonende in Westbroeck
 
18 Maij is gedoopt, Willem soon van Gosen Dircks ende
Ariaentjen Willems, woonende in Achtienhoven
 
25 dito is gedoopt, Arijaen, soon van Roelof Adriaens
ende Marichjen Adriaens, woonende in Westbroeck
 
1 Junij is gedoopt, Feijgen, dochter van Dirck Cornelissen ende
Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
22 Junij is gedoopt, Joris soon van Gierlach Reijerts
ende Grietjen Abels, woonende in Westbroeck
 
29 Junij is gedoopt, Hendrickjen, dochter van Albert Antsen
woonende aen de Mertensdijck
 
6 Julij is gedoopt, Metjen, dochter van Gerrit Aertsen ende
Marichjen Pieters, woonende in Westbroeck
 
20 dito is gedoopt, Aelsjen, dochter van Reijck Willemsen
ende Annetjen Otten woonende in Westbroeck
 
10 Augusti is gedoopt, Evert, soon van Gerrit Claesen Voort
ende Aeltjen Willems, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Annetjen, dochter van Gisbert Claesen Voort
ende Neeltjen Jansen Snel, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Fijtjen, dochter van Gosen Cornelissen
ende Hillichjen Dircks woonende in Westbroeck
 
31 dito is gedoopt, Hendrickjen, dochter van Loef Reijertsen ende
Aeltjen Hendricks, woonende in Westbroeck
 
7 Septembris is gedoopt, Cornelia, dochter van Gerrit Artsen
Ende Marichjen Peters, woonende in Westbroeck
 
14 dito is gedoopt, Giesjen, dochter van Jan Jansen ende Neltjen
Aertsen woonende aen de Mertensdijck
 
21 dito is gedoopt, Gerrit, soon van Dirck Gerritsen Verhoef (de D van Dirck is wat atypisch!)
ende Annetjen Gerrits, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1656 blad 142)
 
A(nn)o 1656
9 9bris (November) is gedoopt, Wijntjen, dochter van Dirck Hendricksen
ende Rijckjen Aertsen, woonende in Westbroeck
 
30 dito is gedoopt, Goijert, soon van Gisbert Goijertsen ende
Marichjen Pancras, woonende in Achtienhoven
 
A(nn)o 1657
11 Januarij is gedoopt, Johannes Otto, soon van Geraert [?]
Welters ende Giertruijda Beijers, woonende in Achtienhoven
 
25 dito is gedoopt, Johannes, soon van Cornelis Hendrick
Wulphen ende Mechteltjen Peters, woonende in Achtienhoven
 
15 Februarij is gedoopt, Cornelia, dochter van M(eeste)r
Johannes Wtenbogaert woonende tot Utrecht
 
8 Martij is gedoopt, Jacobjen, dochter van Jacob Evertsen
ende Neeltjen Francken, woonende in Westbroek
 
15 dito is gedoopt, Annichjen, dochter van Claes Willemsen ende
Eijckjen Willems, woonende in Westbroeck
 
22 dito is gedoopt, Dirckjen, dochter van Gerrit Pan-
cras ende Maria Willems woonende in Achtienhoven
 
5 Aprilis is gedoopt, Meijns, soon van Willem Meijnsen ende
Cuijntjen Lamberts, woonende aen de Mertensdijck
 
19 dito is gedoopt Gisbert, soon van Jan Jacobsen Lam ende
Aeltjen Hermans, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Epjen, dochter van Cornelis Cornelissen ende
Neeltjen Jacobs, woonende aen de Achterweteringe
 
Dito is gedoopt, Annetjen, dochter van Jan Cornelissen ende
Emmetjen Pieters, woonende in Westbroeck
 
1 Maij is gedoopt, Jacob, soon van Cornelis Cornelissen ende
Neeltjen Splint, woonende aen de Mertensdijck
 
28 Junij is gedoopt, Aeltjen, dochter van Hendrick
Berentsen ende Deleantjen Schaij, woonende in Westbroeck
 
19 Julij is gedoopt, Otto, soon van Teunis Hendricksen ende
Wijntjen Aertsen, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1657 blad 143)
 
A(nn)o 1657
26 Julij is gedoopt Maijken, dochter van Gosen Francken
ende Marichjen Rutten, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Cornelisjen (!), soon van Tielman (opengelaten)
ende Neeltjen (opengelaten) woonende in Westbroeck
 
2 Augusti is gedoopt, Teunis, soon van Dirck Cornelissen
ende Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
23 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Aert Cornelissen
ende Lisbet Huijberts, woonende in Westbroeck
 
30 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Gisbert Jurriaensen
ende Susanna Cornelis, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Maijken, dochter van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Arijaensen, woonende in Achtienhoven
 
14 7bris (September) is gedoopt, Cornelis, soon Gosen Dircks ende
Neeltjen Jansen de Roij woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt, Evert, soon van Gerrit Claesen Voort ende
Aeltjen Willems, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt, Arijantjen, dochter van Dirck Gerritsen Verhoef
ende Annetjen Gerrits, woonende in Westbroeck
 
11 8bris (October) is gedoopt, Berent, soon van Lubbert Arijsen ende Aeltjen
Cornelis, woonende in Westbroeck
 
29 9bris (November) is gedoopt, Jan, soon van Hendrick Jansen de Roij
ende Marichjen Dircks, woonende in Westbroeck
 
6 10bris (December) is gedoopt, Goijer soon van Barth Jansen
ende Emmichjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
13 dito is gedoopt, Berent, soon van Berent Teunissen
ende Trin (opengelaten) woonende in Achtienhoven
 
26 dito is gedoopt, Dirckjen, dochter van Willem Jansen
ende Aetjen Jacobs, woonende aen de Achterweteringe
 
(Westbroek dopen vervolg 1658 blad 144)
 
A(nn)o 1658
10 Januarij is gedoopt, Jan, soon van Rutger Cornelissen ende
Neeltjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
17 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Cornelis Jansen ende
Marichjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
21 Februarij is gedoopt, Johannes, soon van Johannes
Thiens, predikant, ende Cornelia van Swanenburg
 
Dito is gedoopt, Aletta, dochter van Gisbert Claesen Voort
ende Neeltjen Jansen Snel, woonende in Achtienhoven
 
7 Martij is gedoopt, Pitter, soon van Gerrit Pietersen van
Schaijck ende Neeltjen Pieters, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Gisbertjen, dochter van Cors Jansen ende
Marichjen Willems, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Engeltjen, dochter van Reijer Willemsen
ende Annetjen (opengelaten) woonende in Westbroeck
 
14 dito is gedoopt, Aert, soon van Dirck Hendricksen
ende Rijckjen Aertsen, woonende in Westbroeck
 
27 Meert is gedoopt, Jan, soon van Dirck Jansen ende
Jannetje Gerrits, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Grietjen, dochter van Jacob Hendriksen
ende Annichjen Huijbert woonende in Westbroeck
 
4 Aprilis is gedoopt, Petronella, dochter van Gerrit
Goijerden ende Lisjen Peters Holl woonende in Westbroeck
 
9 dito is gedoopt, Celia, dochter van Wilhelm van de Weijden ende
Adriana Jacobs, woonende in Westbroeck
 
11 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Gosen Cornelis ende
Hillichjen Dircks, woonende in Westbroeck
 
18 dito is gedoopt, Wijntjen, dochter van Cornelis Arijaensen
ende Marichjen Abrahams woonende in Westbroeck
 
25 dito is gedoopt, Claesjen, dochter van Loef Aertsen ende
Aeltjen Hendricks, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1658 blad 145)
 
A(nn)o 1658
9 Maij is gedoopt, Johannes, soon van Cornelis Arijaensen
ende Jannetjen Bastiaensen, woonende in Westbroek
 
20 dito is gedoopt, Cornelis, soon van Gosen Dircksen ende
Arijaentjen Willems, woonende in Achtienhoven
 
30 dito is gedoopt, Annetjen, dochter van Hendrick
Willemsen ende Gisbertjen Adriaens, woonende in Achtienhoven
 
27 Junij is gedoopt, Tijmen, soon van Jacob Cornelis Bosch ende
Bastiaentjen Timen, woonende in Westbroeck
 
15 Augusti is gedoopt, Hendrickjen, dochter van Jan Cottier
ende Marichjen Jansen, woonende tot Wijck de Duerstede
 
5 7bris (September) is gedoopt, Claes Jansen, soon van Jan Tomassen
ende Giertjen Claesen, woonende aen de Achterweteringe
 
3 Octobris is gedoopt, Cornelis, soon van Jan Jacobsen Lam
ende Aeltjen Hermans woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Baltus, soon van Philips Dircksen ende
Petertjen Merckes, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Willem, soon van Splinter Hermansen van
Sijpensteijn ende Sara Willems, woonende in Achtienhoven
 
7 Novembris is gedoopt, Cornelis, soon van Aert Cornelis
Cruijling ende Neltjen Gerritsen Verhoef, woonende op Marsseveen
 
Dito is gedoopt, Jan soon van Willem Goijerden
ende Neeltjen Dircksen, woonende in Westbroeck
 
28 dito is gedoopt, Juditjen, dochter van Gosen Cornelissen ende
Giertjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Marichjen, dochter van Cornelis Dircksen
ende Marichjen Arijaensen, woonende in Westbroeck
 
A(nn)o 1659
23 Januarij is gedoopt, Timen, soon van Jan Arijaen Ti-
mensen ende Annetjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Ariaentjen, dochter van Dirk Gerritsen
Verhoef ende Annichjen Gerits, woonende in Westbroeck
 
6 Februarij is gedoopt, Willem, soon van Pieter Goijerden ende
Hendrickjen Otten, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1659 blad 146)
 
A(nn)o 1659
20 Februarij is gedoopt, Eduardus Goterifridus (!?), soon van
Christian van Benthem ende Anna Carpenter, woonende
in Westbroek
 
Dito is gedoopt, Berent, soon van Dirck Cornelissen
ende Marichjen Timens, woonende in Achtienhoven
 
6 Martij is gedoopt, Maijken, dochter van Gisbert
Willemsen ende Niesjen Lamberts, woonende in Achtienhoven
 
20 Martij is gedoopt, Maijken, dochter van Tielman
(opengelaten) ende Neeltjen (opengelaten) woonende in Achtienhoven
 
27 dito is gedoopt, Aeltjen dochter van Gierlach
Reijertssen ende Grietjen Abels, woonende in Westbroeck
 
14 Aprilis is gedoopt Cornelia, dochter van Cornelis Claesen
ende Jannetjen Jansen, woonende in Westbroeck
 
1 Maij is gedoopt, Annetjen, dochter van Gisbert Goijerden ende
Marichjen Pancras woonende in Achtienhoven
 
15 Maij is gedoopt, Hendrick, soon van Lubbert Arijsen ende
Aeltjen Cornelis woonende in Westbroeck
 
22 dito is gedoopt, Arijaen, soon van Roelof Aeriaensen
ende Marichjen Adriaens, woonende in Achtienhoven
 
5 Junij is gedoopt, Gisbert, soon van Teunis Hendricksen ende
Wijntjen Aertsen woonende in Westbroeck
 
28 Augusti is gedoopt, Gerrit, soon van Hendrick Evertsen
ende Giertjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
2 Octobris is gedoopt Neeltjen, dochter van Arijaen Jansen
ende Dirckjen Jansen woonende in Westbroeck
 
9 dito is gedoopt Neeltjen, dochter van Hendrick
Jansen de Roij ende Marichjen Dircks woonende in Westbroeck
 
23 dito is gedoopt, Jan, soon van Gisbert Claesen Voort
ende Neltjen Jansen Snel, woonende in Achtienhoven
 
(Westbroek dopen vervolg 1659 blad 147)
 
1659
13 Novembris is gedoopt Gerrit soon van Cornelis Arijaen Timensen
ende Jannichjen Bastiaensen, woonende in Westbroeck
 
1660
8 Januarij is gedoopt Berent, soon van Hendrick Be-
rentsen ende Deliaentjen Schaij, woonende in Westbroeck
 
5 Februarij is gedoopt, Aeltjen doch(ter) van Hendrick Teunissen
van Eijck en Marichjen Claesen, woonende in Westbroeck
 
19 dito is gedoopt Willem, soon van Gerrit Pancras ende
Marie Willems, woonende in Westbroeck
 
4 Martij is gedoopt, Barbara, dochter van Johannes Thiens, predi-
kant ende Cornelia van Swanenburg
 
1 Aprilis is gedoopt, Goijert, soon van Gerrit Goijerden ende Lijsjen
Pietersen Holl woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt, Rutjen, dochter van Bertjen Pancras, weduwe
van Willem Goijerden woonende in Westbroeck
 
6 Maij is gedoopt Marichjen, dochter van Gerrit Aertsen ende
Marichjen Peters, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Franck, soon van Gosen Francken ende
Marichjen Rutten, woonende in Westbroeck
 
13 dito is gedoopt, Maijken, dochter van Rutger Cornelissen ende
Neeltjen Jansen woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt, Marichjen, dochter van Barth Jansen ende
Emmichjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Cornelis, soon van Jan Jorissen ende Meijnsjen
Claesen, woonende in Westbroeck
 
15 Julij is gedoopt, Johannes, soon van Jan Jacobsen Lam ende
Aeltjen Hermansen woonende in Westbroeck
 
29 Julij is gedoopt Neeltjen, dochter van Reijer
Willemsen ende Annetjen (opengelaten) woonende in Westbroeck
 
19 Augusti is gedoopt, Dirck, soon van Gosen Cornelissen
ende Hillichjen Dircks, woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1660 blad 148)
 
1660
26 Augusti is gedoopt Jannichjen, dochter van Gerit
Hermansen ende Gertjen Lubberts, beijde woonende in Wesbroeck
 
9 Septembris is gedoopt, Jannetjen, dochter van Teunis Hendricksen
ende Wijntjen Aertsen, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Gerrit soon van Berent Berentsen
ende Vroutjen (opengelaten) woonende in Westbroeck
 
23 dito is gedoopt Adriana, dochter van Wilhelm van der
Weijden ende Adriana Jacobs, woonende in Achtienhoven
 
30 dito is gedoopt, Jan soon van Marten Jansen ende Aeltjen
Jansen, woonende in Achtienhoven
 
21 Octobris is gedoopt Maijken dochter van Loef Aertsen ende
Aeltjen Hendricks, woonende in Westbroeck
 
4 Novembris is gedoopt, Willem, soon Cors Jansen ende
Marichjen Willems woonende in Westbroeck
 
11 dito is gedoopt Giertjen dochter van Piter Goijerden ende
Hendrickjen Otten woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Ariaen, soon van Otto Sijmons ende Elisa-
beth Noachs woonende in Westbroeck
 
18 dito is gedoopt Emmichjen, dochter van Thijs Gerrit-
sen ende Engeltjen Jansen Bancken woonende in Westbroeck
 
25 dito is gedoopt Cornelis soon Ariaen Ariaensen ende
Hillichjen Jansen, woonende in Achtienhoven
 
Dito is gedoopt Gisbert, soon van Dirck Jansen
ende Jannetjen Gerrits, woonende in Westbroeck
 
Dito is gedoopt Annetjen, dochter van Gisbert
Jurriaensen ende Susanna Cornelis, woonende in Westbroeck
 
9 Decembris is gedoopt Emmichjen, dochter van Jacob Cornelis(sen)
ende Bastiaentjen Timens, woonende in Westbroeck
 
23 dito is gedoopt Reijer, soon van Wilhem Jacobsen
ende Liesjen Reijersen, woonende in de Gagel
 
(Westbroek dopen vervolg 1660 blad 149)
 
1660
25 Decembris is gedoopt Herman, soon van Splinter Hermansen
van Sijpensteijn ende Sara Willems, woonende in Westbroeck
 
1661
6 Januarij is gedoopt, Deliaentjen, dochter van Philips Dircksen
ende Petertjen Merckes woonende in Westbroeck
 
20 Januarij is gedoopt Jacob, soon van Gerrit Aertsen ende
Marichjen Peters woonende in Westbroeck
 
27 dito is gedoopt Wijntjen, dochter van Cornelis Arian Berents
ende Marichjen Abrahams woonende in Westbroeck
 
3 Februarij is gedoopt Jacob, soon van Gosen Dircksen ende
Neeltjen Jansen de Roij, woonende in Westbroek
 
27 Martij is gedoopt Hindrick soon van Dirck
Hendrickse ende Rijckjen Aertse wonende in Westbroek
 
Dito is gedoopt Claesjen dochter van Aert
Cornelisse Scheus ende Lijsbeth Huijberts wonende
in Westbroeck
 
15 April 1661 Paesmaendach is gedoopt Marichien
dochter van Herman Hendrickse ende Janneken
Jans wonende in Westbroeck
 
Den 20 Octob(er) is gedoopt Dirck, soon van
Cornelis Dirckse ende Marichen Aerts wonen(de)
in Westbroeck
 
Den 15 Decemb(er) 1661 is gedoopt Gijsbert de soon van
Merten Janse ende Neeltjen Jans wonende in Achtienhoven
 
Den selven dito is gedoopt Henderick soon van Hen-
drick Fredrickse ende Deliaentje Hendricks in West-
broeck
 
Den selven dito is noch gedoopt Thonis soon van
Lubbert Ariense ende Aeltjen Cornelis in West-
broeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1662 blad 150)
 
Den 5 Januarij 1662 is gedoopt Neeltien dochter
van Heijndrick Willemszen en Gijsbertien Ariiaansdr
 
Op den selfden dito is oock gedoopt Gerrit, soon
van Rutger Corneliszen en Neeltien Jans
 
Den 12 Januarij 1662 is gedoopt Dirck, soon
van Willem Goijerden en Neeltien Dircks
 
Den 26 Januarij 1662 is gedoopt Jacobjen dochter
van Jacob Hendrickse en Anneken Huijgen in
Westbroeck
 
Den 16 Febr(uarij) 1662 is gedoopt Tijmen soon van
Jan Janszen en Adriaantien Cornelis in Westbroeck
 
Den selfden dito is gedoopt Maritien doch-
ter van Jacob Adriaanszen en Grietien Jans
in Achthienhoven
 
Den 13 April is gedoopt Metjen dochter van Thijs
Gerritse en Engeltjen Jans Banckens wonende in Westbroeck