Home Bronnen
(Westbroek dopen vervolg 1668 blad 155)
 
  Namen der kinderen welke gedoopt sijn inde Kerke van
  Westbroek ten tijde van mij E.v. Domburch
  beginnende den xx-en (20) September 1668
 
  Anno 1668
 
Octob(er)Den 4-enOctober is gedoopt Hermpjen, dochter van Gerrit Hermenszen
  van Scherpenseel en Geertje Lubberts wonende in Westbroek
  ten overstaan van (den) vader voorn(oem)t.
 
Movemb(er)Den 15-enNovemb(er) is gedoopt Hendrik, soon van Wulf Corneliszen
  en Merrichien Gijsberts won(ende) in Achtienhoven ten overstaan
  van (den) vader voorn(oem)t.
 Den 29-enNovemb(er) is gedoopt Jan, soon van Cornetis Janszen de
  Vrachter en Neeltjen Jans de Roij, ten overstaan van de vader
  voorn(oem)t wonende in Westbroek.
 
Decemb(er)Den 2-enDecemb(er) is gedoopt Niesjen, dochter van Govert Teunissen
  en Stijntjen Meertens, wonende aende clopjanuse.
  N(ota)B(ene) dit is geweest inde week bij extraordinaire angelegenth(eit),
  om dat de madere van de Paepschen relligie sijnde het kint wilde
  van de Paep gedoopt hebben, de vader van onsen relligie sijnde dat
  genomen heeft en alhier ter doop gepresenteert en is van mij
  na klokluijdinge in tegenwoordinheid van de Ouderlingen en andere
  ledematen inde kerke na gewonen ordnen gedoopt.
 Den 6-enDecemb(er) is gedoopt Claesjen, dochter van Aart Janszen en(de)
  Aaltjen sijn huijsvrouw wonen(de) in Achtienhoven, ten overstaan
  van den vader voorn(oem)t. obiit post ortiduum.
 Den 13-enDecemb(er) is gedoopt Annichjen, dochter van Hendrik Dirxsen
  en Haesjen Frederikse, wonende in Achtienhoven, ten overstaan
  van (de) vader voorn(oem)t. obiit post ortiduum.
 
1669.Den 1-enJanuarij is gedoopt Annichjen dochter van Tijmen Dirksen
Januarij en Lijsjen Frederiks wonen(de) in Westbrouk ten overstaan van (de)
  vader voorn(oem)t.
 Den 10-en ditoTrijntjen dochter van Aart Gijsbertszen van Zijl en
  Marichjen Dirx wonen(de) in Westbrouk. obiit 5-den Septemb(er)
  Emmigje, dochter van Willem Gerritszen en Geertjen
  Harmansdr, wonen(de) in Westbrouk.
  Neeltjen, dochter van Everden Meulenaer en
  Wijmpjen Hendriks, wonen(de) in Achtienhoven.
 Den 21-en ditoGerrit, soon van Lambert Gerritszen en
  Rijmpjen Jansdr, wonende in Westbrouk. obiit [post 6 ...]
  Hendrikjen dochter van Teunis Hendricksen de Kleermaker
  en Jannichjen Peters, wonen(de) in Westbrouk.
  Peter, soon van Jan Peterszen de Graaff timmerman
  en Hendrikjen Goijerden, wonen(de) in Westbrouk. obiit post
  ortiduum.
(Westbroek dopen vervolg 1669 blad 156)
 
Feb(rua)rijDen 6-en Februarijis gedoopt Jacob, soon van Aart Gerritszen
  en Claasjen Hermansdr wonen(de) in Westbroek
  is gedoopt Claasjen, dochter van Arien Janszen
 obiit den 12-en Decemb(er)de Roij en Merrichjen Jan Aertszen. w(onende) in Westbroek
 Den 15-en ditoGijsbertjen, dochter van Teunis Janszen de
  Schoonmaker en Claasjen sijn vrou in Achtienhoven
 Den 22-en ditoMetjen, dochter van Henrik Aartszen en
  Maechjen Janse wonen(de) in Westbrouk
  Merrichjen dochter van Teunis Dirkszen en
  Marrichjen Jacobse, wonen(de) in Achtienhoven
 Den 28 ditoNeeltjen, dochter van Wulf(er)t Adriaenszen en
  Maechjen Peters w(onende) in Westbrouk
  Teunis, soon van Willem Jan Aerdszen en Jacobjen
  Willems, wonen(de) in Achtienhoven.
 
MeertDen 21-en MartijHendrik, soon van Hermen Jacobszen
  Boelhouwer en Emmichjen Hendrix wonen(de)
  in Westbrouk. obiit den 2d Novemb(er) 1669
 
AprilDen 3-en Aprilis gedoopt Claes, soon van Cornelis Dirkszen
  van Vliet en [Ingelschen] Mari w(onende) in West-
  brouk
  Cornelis, soon van Cornelis Janszen Rademaker
  en Hillichjen Jans w(onende) in Westbrouk
 Den xi-en Aprilis gedoopt Jan, soon van Hendrik Janszen de
 (11)Roij en Marrichjen Dirx wonen(de) in Westbrouk
  obiit post 19 dagen
 Den 25-en Aprilis gedoopt Meerten soon van Gijsbert
  Corneliszen de Cuijper en IJpjen Ariens,
  w(onende) in Westbrouk.
 
AugustiDen 1-en Augustiis gedoopt Jan, soon van Jan Jacobszen
  Boelhouwer en Aaltje Goijerden w(onende) in Westbrouk.
 Den 8-en ditois gedoopt Claasjen dochter van Joris Dirkszen obiit p(ost)
  van Vliet en Trijntje Claese w(onende) in Achtienhoven 9 dagen
 Den 22-en ditosijn gedoopt Annitjen en Maritjen tweelingen van
  Wouter Gijsbertszen van Zijl en Emmichjen Jans
  w(onende) in Achtienhoven alhier obiit post 2 gest. alhier post 3 [....]
 Den xxix ditois gedoopt Jan soon van Willem (afkortingsstreep! (van der?)) Daal
 (29)en Merrichjen Cornelis w(onende) in Westbroek.
 
Septemb(er)Den 5-en Septemb(er)is gedoopt Weijntjen dochter van Gerrit Janszen
  Franken ende Niesjen Gerrits w(onende) in Westbrouk obiit post [....]
  Grietjen, dochter van Gerrit Goijerden en
  Weijntjen Gijsberts w(onende) in Westbrouk.
(Westbroek dopen vervolg 1669 blad 157)
 
 Den 12-en ditois gedoopt Niesjen dochter van Bart
  Gerritszen en Cuijntjen Aerts w(onende) in Westbrouk
  Burgjen, dochter van Peter Geerlofszen de
  Wever en Aaltje Teunis w(onende) in Achtienhoven
 Den 19-en ditois gedoopt Jan, soon van Claas Jan Joriszen
  ende Aafjen Cornelis w(onende) in Westbroek obiit post 6 [......]
 
Octob(er)Den xx4-en Octob(er)is gedoopt Jan, soon van Cornelis Dirckszen
 (24)en Jannigjen Davids w(onende) in Westbroek
 Den xxx-en ditoJan, soon van Jan Janszen de Jonge en over-
 (30)leden sijnde ende wed(uwe) Ariaentje Cornelis w(onende)
  in Westbroek.
Decemb(er)Den 12-en Decemb(er)Cornelis, soon van Jan Corneliszen en
  Mechtelt Harmensdr won(ende) Westbroek
 
Anno 1670Den 2-en JanuarijNeeltjen, dochter van Cornelis van Dam en
Januarij Aefje Gijsbertszen w(onende) in Westbroek
  Dirkjen, dochter van Jan Peterszen de Greef
  timmerman en Hendrikjen Goijerden w(onende) in Westbroek
  Annichjen, dochter van Willem Gerritszen
  en Gertjen Harmansdr w(onende) in Westbroek
 
Feb(rua)rijDen 6-en Feb(rua)rijGijsbertjen, dochter van Meerten Corneliszen en
  Jannichjen Jacobsdr Luisteeg w(onende) aende Hop obiit p(ost) [oriduun]
  Gijsbertjen, dochter van Cornelis Gijsbertszen en
  Petertjen Ariens w(onende) op Wijshuisen.
 Den 20-en ditoWillem soon van Jan Claaszen Dekker en
  Marrichjen Christiaansdr w(onende) in Westbroek aen [......]
 
MartijDen 6-en Martijis gedoopt Weijntjen dochter van Bartholo-
  meus Albertszen Bosch en Metjen Jans w(onende) in Achtienhoven
  Jacob, soon van Hendrik Dirkszen en Haesjen
  Frederiken, w(onende) in Achtienhoven.
 Den 20-en ditois gedoopt Lijsbetjen dochter van M(eeste)r Pieter van
  Benzum schoolm(eeste)r alhier en Lijbeth sijn huijsvrouw
  Geertruid, dochter van Paulus Ariaenszen en
  Merrichjen Pieters w(onende) in Westbroek.
 
AprilDen 10-en Aprilis gedoopt Annichjen dochter van Arien
  Janszen en Dirkjen Jans w(onende) achter de Cruijtmolen
 Den 17-en ditoJacob, soon van Gijsbert Corneliszen den Besten
  en Teuntjen Hendriksdr w(onende) aen Karnemelkswetering
 Den 29-en ditoCornelis soon van Hendrik Janszen Schouten en Ger-
  ritjen Cornelis w(onende) in Westbroek.
  Barent soon van Goossen Janszen Schouten en Japichjen
  Dirks w(onende) in Westbroek.
MaijDen 2-en MaijAaltjen dochter van Jan Everden Meulenaer
  en Wijmpjen Hendriks w(onende) in Achtienhoven obiit p(ost) ortid(uum)
(Westbroek dopen vervolg 1670 blad 158)
 
JunijDen 12-en Junijis gedoopt Jan, soon van Henrik Aartszen
  Schipper en Maechjen Jansdr sijn huisvrou w(onende)
  op t Nedereind van Westbroek obiit post 3 [...]
 [Voort]Frederik, soon van Pietertjen Dirx welk
  sij in onecht {na haer fragen} geeft bij Frederik
 obiit p(ost) 6knecht van Hendrick Dirkszen wonende aen Achtienhoven.
JulijDen 29-en Julijis gedoopt Buijs, soon van Jan Frederiken
  en Gertjen Buijsten wonen(de) in Achtienhoven
(Augusti)Den 31-en dito(opengelaten) dogter van Lambert Gerritszen
  en Rijmpjen Jansdr w(onende) op 't Nedereind van
  Westbroek.
  Cornelis, soon van Jan Janszen Haarman en
  Geertjen Cornelis Scha w(onende) op t Nedereind
AugustiDen 8-en AugustiDelsjen dochter van Lucas Hendrikszen Lucaszen
  en Merrichjen Hendrix w(onende) op t Nedereind
  Goossen, soon van Aart Gijsbertszen van Zijll en
  Marrichjen Dirks w(onende) in Westbroek
 Den 29-en ditoHendrik, soon van Hendrik de Cleermaker en
  Jutjen Jansdr w(onende) in Westbroek bij de kerk
 
Septemb(er)Den xi-en Septemb(er)Willem, soon van Jacob Willemszen en
 (11)Jannichjen Jan Aartszen, w(onende) in Westbroek
 Den 18-en ditoMeerten, soon van Gijsbert Corneliszen Cuiper
  en IJpjen Ariens w(onende) in Westbroek
 Den 25-en ditoMarrichjen, dochter van Jacob Corneliszen
  Bosch en Bastiaantjen Tijmens w(onende) op t Ne[i]er-
  eind van Westbroek.
  Gijsbert, soon van Goossen Corneliszen van
  Bemmel en Hillichjen Gijsbertse w(onende) in Westbroek
 
Octob(er)Den 2-en Octob(er)Catharina, dogter van M(eeste)r Otho van Snel-
  lenberch Chirurgijn, en Margarita Baarken w(onende)
  in Westbroek.
 Den 16-en ditoHendrik, soon van Herman Jacobszen Boel-
  houwer en Emmichjen Hindriks w(onende) op t Neer-
  eind.
 Den 23-en ditoAaltjen, dochter van Meerten Janszen en
  Jannighjen Gerrits w(onende) in Achtienhoven.
 
Novemb(er)Den 6-en ditoClaasjen dochter van Jan Aartszen en Merrichjen
  Lubberts sijn huisvrou. w(onende) in Achtienhoven.
 
Decemb(er)Den 9-en Decemb(er)Cornelis, soon van Jannichjen Gijsen, dat sij
En hebben sij beide voor mij endein onecht (na haer seggen) geeft bij Jan Corneliszen
den Ouderlinge bij het optekenen derScha. w(onende) op t Neereind.
houwelikse geboden bekent deses CornelisPeter soon van Wulf Adriaanszen en Maertjen
haren soon te sijnPeters w(onende) in Westbroek.
  Aart, soon van (opengelaten) Schaepherder en
  Merrichjen (opengelaten) w(onende) in Achtienhoven
(Westbroek dopen vervolg 1670 blad 159)
 
 Den xi-en ditoLijsjen dochter van Wulft Corneliszen
 (11)en Marrichjen (opengelaten) w(onende) in Achtienhoven
 Den 18-en ditoNeeltjen dochter van Teunis Hendrikszen
  en Weijntjen Jacobs, w(onende) in Westbroek
 Den 25-en ditoTijmen, soon van Cornelis Janszen Rademaker
  en Hillichjen Jans w(onende) op de Vaart.
 
Anno 1671Den 1-en Jan(ua)rijJan, soon van Hendrik Janszen de Roij
  en Merrichjen Dirks w(onende) in Westbroek
  (opengelaten) dochter van Jurriaan Goijerden
  en Grietjen Hendrix bij de kerk.
 Den 3-en dito(opengelaten) soon van Gerrit de Kleermaker
  en Geertjen Lubberts w(onende) in Westbroek.
  Jacob, soon van Cornelis Meertenszen en Jannichje
  in de Gagel   Jacobs van Breesteech w(onende) in
 Den 27-en ditoGijsberta dochter van Jacob Muller Landt-
  schildere en Ida (opengelaten) sijn huisvrouw w(onende) in Westbro(ek)
  op Swanenburch.
 Den 29-en dito(opengelaten) dogter van Teunis Janszen Schoenmaker
  in Achtienhoven en Claasjen sijn vrou w(onende) in Achtienhoven
 Den 5-en Feb(rua)rijGijsbert soon van Arien Cornelis Wijnen
  (opengelaten)
  (opengelaten) dogter van Arie Janszen de Roij en Maech-
  jen Teunis w(onende) in Westbroek.
 Den 20-en ditoPeternel, dochter van Frans Davidszen en
  Aaltjen Loeven sijn huisvrouw w(onende) in Westbroek
 Den 26-en dito(opengelaten) soon van Tijman (opengelaten)
  timmerman en (opengelaten)
  Goossen, soon van Joris Dirksen van Vliet
  en Trijntjen Claas w(onende) in Achtienhoven
  (opengelaten) soon van Barent Rutten en Neeltjen
  (opengelaten) w(onende) in Westbroek.
  (opengelaten) van Wouter Gijsbertszen van Zijll
  en Emmichjen Jans w(onende) in Achtienhoven.
 
 op goede vrijdag(opengelaten) twelingen van Hendrik
 (21-04)Tomaszen en Marrichjen (opengelaten) w(onende) op de Koij
 Den 7-en Maij(opengelaten) van Jan Everden Meulenaar en Wijmpjen
  Jans w(onende) in Achtienhoven op Rosendaal.
 Den 25-en JunijPeter soon van Jan Peterszen de Greeff tim-
  merman en Hendrikjen Goijerden w(onende) in Westbroek.
(Westbroek dopen vervolg 1671 blad 160)
 
 Den 16-en Julij(opengelaten) van Arie Gerritszen en Claasjen
  Harmansdr w(onende) in Westbroek.
  (opengelaten) van Willem Staal en Annighjen
  Cornelis w(onende) in Westbroek.
 Den 30-en ditoHaesjen, dogter van Hendrik Goijerden en Gijsbert-
  jen Jacobs w(onende) in Westbroek.
Augusti Teunis, soon van Peter Geerlofszen de Wever
  en Aaltjen Teunis w(onende) in Westbroek
 
Septemb(er)Den 10-en ditoMari, dogter van [Justin] Claaszen en Neeltjen
  Michielsdr w(onende) in Gagel.
 Den 3-en ditoGoossen, soon van Cornelis Janszen de Vragter
  en Neeltjen Jansdr de Roij w(onende) in Westbroek.
 Den 17-en ditoArien, soon van Paulus Adriaenszen en
  Marichjen Peters w(onende) in Westbroek.
 
Octob(er)Den 1-en ditoArien, soon van Hendrik Aartszen en Maechjen
  Jansdr w(onende) opt Nedereind van Westbroek.
 Den [9]-en ditoJan, soon van Lambert Janszen Franken en Metjen
  Gerrits w(onende) in Achtienhoven
 Den 22-en ditoJacob, soon van Herman Jacobszen Boelhouwer
  en Emmichjen Hendrik Lucaszen w(onende) in Westbroek.
  Willem, soon van Gijsbert Willemszen en Evertjen
  Willemsdr van Woudenberch w(onende) aen t huis ter here
  Gijsbert, soon van Jan Janszen Haarman en
  Geertjen Cornelis Scha w(onende) in Westbroek.
 
Novemb(er)Den 19-en Nov(ember)Teuntjen dochter van Hendrik Corneliszen
  en Hermpjen Peters w(onende) in Westbroek.
 Den 26-en ditoJacobjen, dochter van Cornelis Harmanszen
  en (opengelaten) w(onende) op de Koij
 
Decemb(er) Merrigje _ _ _ van Meerten Janszen en
  Jannichjen Gerrits, w(onende) in Achtienhoven.
  Annichjen dogter van [Willem] Dirckszen en Maechjen
  Barten w(onende) in Westbroek.
 
1672 JanuarijDen 6-en Jan(ua)riMarichjen, dogter van Gerrt Vermeerten en Abie-
  gail van Enten w(onende) in Achtienhoven.
 Den 14-en ditoJannichjen, dogter van Teunis Teuniszen Laden-
  berch en (opengelaten) w(onende) in Westbroek.
 Den 28-en ditoJoannis, soon van M(eeste)r Otho van Snellenberch
  en Margarita Baerken w(onende) in Westbroek.
  Aaltjen, dogter van Jan Corneliszen Scha en
  Jannichjen Gijsberts w(onende) in Westbroek.
 
Feb(rua)rijDen 25-en Feb(rua)rijMerrichjen dogter van Jacob Willemszen en
  Jannichjen Jan Aartszen w(onende) in Westbroek
 
MeertDen xi-en MeertGijsbertjen dogter van Goossen Janszen en Jacobjen
 (11)Willemsdr w(onende) in Westbroek.
 Den xxxi-en ditoClaasjen, dogter van Aart Janszen en Aaltjen sijn
April(31)huijsvrouw w(onende) in Achtienhoven.
 Den 7-en AprilPeter, soon van Claas Jan Janszen en Aafjen
  (opengelaten) sijn huijsvrou w(onende) in Westbroek.
(Westbroek dopen vervolg 1672 blad 161)
(toegevoegde kladnotities, slecht leesbaar!)
 
 Den 9-en Maij(opengelaten) soon van den Wevers-
  soon die tot Zuijlen wonenden.
 
Septemb(er) Arien soon van Hendrik Aartszen
  en (opengelaten)
  (opengelaten) soon van Gerrichjens mans
  broer w(onende) op Tienhoven.
 
Augusto Hendrikjen dogter van Hendrik
  Harms en Gijsbertjen Arie(n) in Achtienhoven
  (opengelaten) van Jan Corneliszen en
  Meijken Harmansdr in Westbroek
 
Octob(er) Peter soon van Jan Peterszen de
  Greef en Henrikjen Goijerden
soon Bartholom(eus)Den 17 ditoCornelis, soon van Hendrik de
Alberts Bosch Vragter en Aartjen Frederiken.
Metjen29-en ditoWillemijntjen dogter van Gerrit
Jans Harmanis van Scherpenseel en [Goutjen]
 
Julij (opengelaten) van Aart Janszen en Aaltje
  Cornelis in Achtienhoven.
 
19-en Novemb(er) Jacob soon van Harman Jacobszen
  Boelhouwer en Emmigjen Lucas Hendrickszen.
  (opengelaten) van Wulf Corneliszen
  en Merrichjen in Achtienhoven.
 27-en di(to)(opengelaten) van Gijs de Cuijper en Ypjen
  Arien.
 
Decemb(er)22-enJacobjen dogter van Jan Janszen
  en Marichjen Jacobse.
  Hendrikjen dogter van Jacob Corneliszen
  Scha en Hendrikjen Gijsbertse.
 29-en(opengelaten) Barent Rutten en [Neritjen]
 
1673 Januarij12-enHilligjen dogter van Gosen
  Cornelis van Bemmel en Hilligjen
  Merrichjen dogter van Meerten Janszen en
  Jannichjen.
(Westbroek dopen vervolg 1673 blad 162)
(toegevoegde kladnotities, slecht leesbaar!)
 
 [5]-enAnnichjen dogter van Hendrik Teu(niszen (blad beschadigd))
  en Marichjen (opengelaten) w(onende) op de Koij
 [19]-enAnnigjen dogter van Wulfert Adriaens
  en Marichjen Peters in Westbroek.
Feb(ruar)ij2-enBarent soon van Hendrik Janszen en Gerrit(jen)
  Cornelis Bosch in Westbroek.
Meert Deliaentjen dogter van Lamb(ert) Franken
  (opengelaten)
April Peternelletje dogter van Teunis Cleermaker
  H. Jacob Hesper soldaat, en Annichjen Berents j(onge)d(ochter) inde Gagel
 vij (7)Jacobjen doghter van Hendrik Janszen en
  Haesjen aen (den) Dam.
 
 25-en MeijWillem soon van Cornelis Willemszen
  Romein en (opengelaten) Achterwetering
 
 23-en MeijJan Gijsbertsen Vragter j.m. en Neeltjen
  Jacobse Vlug j.d. w(onende) in Westbroek
 
 25-enJacob Hendrikszen Ouderling en Wulf Adriaenszen
  Diacre bevestigt.